Vurige Zonnewagens

Vurige Zonnewagens

Het afsluiten van het Bakkum portaal heeft verstrekkende gevolgen voor de evolutie van de aarde. Door dit portaal kwam gedurende lange tijd veel negativiteit het wereldbewustzijn binnen. Toen Meester Jezus en zijn engelen dit portaal met gouden transplantatiedraden heelden en van nieuwe krachten voorzagen wist ik dat er een grote klus geklaard was.
Niet veel later na dit gebeuren zag ik dit; Uit het hart van de Grote Centrale Zon kwam met grote vaart een stoet gevlogen.. De stoet bestond uit engelen, lichtwezens, lichtgevende paarden met ruiters, strijdwagens. Alle wezens droegen toortsen in hun handen en iedereen stond als het ware in brand. Mijn bewustzijn werd er in meegetrokken. Ook ik vond mezelf terug in een soort van Egyptische zonnewagen. Vurige gevleugelde paarden trokken de wagen omhoog de kosmos in. Ik droeg een brandende toorts in mijn rechterhand. We gingen op weg naar het gebied ( een laag afgestemd kosmisch lichtstelsel) en voordat ik wist wat er gebeurde omringden we dit stelsel met elkaar. We staken het in brand. Ik schrok er van en dacht; " wat is dit? De lichtwereld steekt nooit zomaar iets in brand om te vernietigen". Er werd niets vernietigd, wel gelouterd. Dit lichtstelsel was zo vervuild geraakt van zwarte gedachten en ideeën dat er geen andere uitweg meer bestond dan om dit met Uriëlvuur energetisch te verbranden. Ik zag dat dit lichtstelsel een vacuümpunt had gecreëerd in de kosmos waardoor de energie niet goed kon stromen.. Vanuit dit lichtstelsel liepen allemaal zwarte koorden weg. De wezens die vanuit dit stelsel hele gebieden van de kosmos hebben gekoloniseerd bezitten al eeuwen lange grote macht. En die macht moet gebroken worden. Ze weten nl. zelf niet meer hoe ze dit kunnen stoppen. Ook de aarde is onder hun macht gevallen. Ik zag hoe zwarte koorden via o.a. het Bakkumportaal de aarde omvatten en in hun greep hielden. Toen deze wereld begon te branden begonnen de koorden mee te branden. Ik zag poorten die met de koorden verbonden waren. Ik zag dimensies achter die poorten van zeer laag astrale aard. Ik zag lagen in lagen die sinds duizenden jaren gevormd zijn. Deze lagen zijn onderling verbonden en staan toch op zichzelf. Net zoals de mens op aarde op zichzelf staat maar via zijn chakra's verbonden is met allerlei dimensies. Ik vloog als een lichtgevende fakkel door alle lagen heen en zag dat er hoofdkoorden waren. Uit die koorden vertakten zich kleinere koorden. Een soort navelstrengen die vanuit de moederkoek groeiden en levensvormen geschapen hadden die ons bevattingsvermogen ver voorbij gaan. Als er al van een hel gesproken zou kunnen worden, dan komt dit dichtbij de waarheid. In al die lagen zag ik wezens. Willoze wezens. Massaal verbonden met de hoofdkabels en aangestuurd vanuit de moederkoek. Ze hadden geen eigen wil meer. Maar waren verbonden met een collectief gevoelspatroon. Van haat, frustratie, wanhoop enz. Ik zag de vreemdste karikaturen. Gemaakt door menselijke gedachtes en emoties. De koorden stonden al snel in lichterlaaie. De moederkoek werd gezuiverd, de koorden smeulden weg, alles brandde los. Aangekoekte, geclusterde energiegebieden werden vrijgemaakt van smetten. En ik zag dat vanaf 25 juni 2010 deze brand door zou woeden tot en met 21 september 2010. Drie maanden lang zal er achter de schermen van ons wereldbewustzijn een brandend patroon van Uriëllicht woeden die grote aardse smetten uitzuiveren zal.
Het is heel moeilijk om de verschillende lagen er in te beschrijven. Achter iedere hoofdpoort zitten lagen die erg " zwart " zijn. Zo zijn er bijv. de demonenpoorten, de reptielenpoorten, de zwarte drakenpoorten, de zwarte engelenpoorten enz. En onderling kunnen die weer met elkaar verbonden zijn. Het is erg gevaarlijk om hier te beeldend over te schrijven. Je moet nl. sterk genoeg zijn om er neutraal mee te kunnen werken en je niet te laten vangen door de energie er van.
Ik vloog en ik vloog. Zag hele gebieden die onder invloed van deze duistere krachten zijn komen te staan. Zag miljoenen mensen zuchten onder de slavernij er van. Voelde en hoorde de jammerklachten die hieraan gekoppeld zijn. En het ging me door merg en been.
Van binnenuit voelde ik mijn zonnehart open gloeien en ik zag in hoeveel tijden ikzelf aanwezig was geweest en hoe de duistere machten geprobeerd hebben ook door mij heen de zuivere energie te infecteren met vuile bedoelingen. Het licht uit mijn hart werd een brandend vuur. Ik zag driekoppige vuurdraken aan weerszijden meevliegen, en het vuur uit hun buiken baande een pad van vuurlicht voor mij uit. We vlogen en schroeiden en zuiverden alles uit tot op de bodem. Zodat hetgeen wat bezoedeld was geraakt weer schoon zou kunnen worden en ontdaan van smetten. We schroeiden de ketenen die het bewustzijn van de mensheid vast hielden door. We branden de hoofdpoorten weg. We activeerden de lichtplaten en zonnekristallen die er achter lagen.
Het is niet meer te stoppen. Alles maar dan ook alles staat in brand. Alle tijden die aan dit Portaal gekoppeld staan worden met grote kracht uitgezuiverd en veranderd in de kern. Door de gehele kosmos heen zag ik vliegende strijdwagens. De gloeikoorden die zij meegenomen hadden uit het hart van de zon waren de lonten die al het andere ontstaken. Het is duidelijk dat er vanuit de lichtwereld gewerkt wordt aan een andere structuur. Waar wanorde heerst moet orde komen. Waar chaos heerst mag structuur worden aangebracht en niets kan dit beter doen dan het goudgele vuur van de engel Uriël. Aangestoken vanuit de Bron zal het alles wat de evolutie van de aarde niet langer dient verwijderen.

Het wordt met recht een warme zomer.

Ik groet jullie vanuit de bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email