De Gouden Koningslijnen

De Gouden Koningslijnen

In de  verstopte energiebanen van deze planeet is heel wat prachtig DNA verloren gegaan. Het oorspronkelijke DNA is gemuteerd tot een fractie van zichzelf. Niet voor niets zijn er zoveel DNA-strengen uitgedoofd. De twee strengen die we overgehouden hebben voorzien ons van minimale informatie.

Nu de planeet terug gaat aansluiten op de gouden zonnelijnen, worden de meridianen van het nieuwe levenslichaam van de Aarde gevuld met goud licht. Dit geelgouden licht, direct afkomstig  van de Bron gaat de oude planetaire  koningslijnen van de planeet van nieuw licht voorzien.

Dat is hard nodig. De echte zonnekoningen en koninginnen, zonnepriesters kunnen pas opstaan als er genoeg licht voorradig is. In dit licht zijn de codes verborgen die de DNA-strengen kunnen opladen en door laten schakelen naar diepere verbindingen.

Ons cel-bewustzijn, ons energieveld, alles wordt in het gouden licht gebracht.

Op verborgen lagen vullen de aderen van de tijd zich met het geelgouden licht. De bekende en niet  bekende  aardse piramidekamers laden zich op en vormen om zich heen etherische duplicaten van zichzelf. Ze vermeerderen hun capaciteit van binnenuit.  Zowel op aarde als in de andere dimensies laden de piramidekamers zich op.  Het licht activeert de krachtcellen die verantwoordelijk zijn voor de opstart van de aloude koningslijnen.

Landen als Mexico, Peru, Tibet, Egypte spelen een belangrijke rol in de opstart van de matrixen die dit licht kunnen vervoeren en ankeren.

De snelheid waarmee de gouden lichtmoleculen door de aderen raast is enorm. 

Het gaat met een donderend geluid gepaard.

Alsof er water vanachter een dam eindelijk de vrijheid krijgt om uit te stromen.

De koppelpunten gaan werken. De gouden matrixen schuiven op alle lagen in elkaar.

Zij openen portalen en dimensies die tot nu toe verborgen waren voor het menselijk oog.

Razendsnel zullen de Opper en Onder matrixen in elkaar schuiven en dwars door de kern van de aarde heen een stabiliteitspunt bouwen.

De voorbereidingen hiertoe zijn al heel lang gaande.

Hierdoor krijgt ons DNA groeiruimte. Eindelijk kan het sterren en bron DNA weer gekoppeld worden aan het menselijk DNA van deze tijd. De bruggen zijn geslagen. De sterrenkinderen, zonnekinderen en andere nieuwetijdskinderen hebben hun krachten niet voor niets aangeleverd.

Een deel van het bronlicht maakt weer als vanouds een voorzichtige klik met het aardeportaal. De “ gietijzeren” deuren lossen op. De patronen vallen in een oude conjunctie in elkaar. Wat tegelijkertijd een vernieuwing op gang brengt.

Het KoningsDNA krijgt opnieuw de kans om onze matrixen te bezwangeren. Waardoor hoogstaande zielen ooit weer de weg van geboorte gaan kiezen, die hen ook terug op deze planeet brengt.

Pas als dit een feit is zal de Aarde wedergeboren worden.

Nu zijn we aan de eerste wedergeboorte bezig. Er zullen er nog vele volgen. In oplopende fases.

Met steeds opklimmende en in elkaar schuivende matrixen die door de kosmos heen het veld van Licht zullen bouwen waarin onze planeet als een parel in het netwerk zal schitteren als vanouds.

We zijn de bouwmeesters van de nieuwe tijd.

De geometrische netwerken worden bevrucht en veranderd van binnenuit.

De Flower of Life staat op het punt te ontwaken. In tijd en ruimte, in leven en dood. Voorbij de grenzen van materie en vormloosheid. Een gigantische bloem van licht die geboren wordt – dwars door ons heen – vanuit de Vader en Moederkrachten die momenteel samenvloeien in extatisch geweld.

 

Bevruchting.

Groei.

Leven.

 

 

Ik groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet.

Print Friendly, PDF & Email