Uriel en het licht van Gerechtigheid

Uriel en het licht van Gerechtigheid

Toen de Ra-kracht in de kern van onze planeet samensmolt met de geest van deze tijd gebeurde er iets wonderlijks.

Ik zag de zonnekracht zich ontvouwen en heel veel straling opbouwen. In een uitwisseling van energie zag ik de engel Michael omhoog gaan naar de kosmos, terwijl tegelijkertijd de engel Uriel afdaalde. Alsof zij elkaar afwisselden. Alsof het Michaelstijdperk voorbij is en de engel Uriel het bestuur overnam. Toen de engel Uriel afdaalde in het hart van de aarde-zon, ontvlamde de kern in machtige, oranje, goudgele vlammengloed. Via Uriel straalden de vlammen uit en begonnen zij van onder af de oude tijdslijnen in brand te zetten. Het vuur laaide op en brandde door alle tijdslijnen en contactpoorten van de oude wereld. Tegelijkertijd vlamde dit licht ook omhoog naar ons. Via de lagere chakra’s laaide het op en zette het  geheel ons bewustzijn in vuur en vlam.

Zeker tot aan de zonnevlecht begon de energie te branden en te stralen.

Een enorme hitte golfde door ons heen.

En elke dag en nacht nadien voel ik die hitte in mij. Alsof ik van binnenuit in brand sta. Het is soms bijna ondraaglijk.

Maar het branden moet gebeuren.

Waar de engel Uriel verschijnt brengt deze een totale zuivering aan. Chaotische patronen worden uitgezuiverd en er worden nieuwe structuren aangebracht. Want Uriel is de engel van het vlammende zwaard.

Waar Michael heerser is over de blauwe straal met al zijn facetten en kleurschakeringen en het zilver, regeert Uriel over de gele, oranje rode zonnevlammen en het goud. Een totaal andere energie.

Michael doorkliefde met het zwaard de oude koorden, Uriel brandt hen letterlijk weg. Het afval wordt opgeruimd. Onze onderste chakra’s  worden ontdaan van smetten. Waar velen door het vuur van ongerechtigheid zijn verbrand, haalt dit vuur de zielen terug omhoog uit de duisternis.

Uriellicht werkt in op de energie van verloren waardes. De echo van brandstapels en massale vernietiging van persoonlijke meningen. Inquisitie en verloochening.

Er zit zoveel nog vast aan het uitzuiveren van deze krachten. Het is gevaarlijk om er te diep op in te gaan.

We moeten er gewoon maar IN zijn en meebranden in dit machtige vuur.

Pinkstervlammen, St-Jansvuren, Uriellicht, smelten samen in Een groot uitzuiveringsbeleid.

De Fatimalijnen branden mee. Vanuit Portugal is dit begonnen en het vuur van de heilige moeder  zal zich er in verbinden.

Ik heb de gouden Maria gezien met haar stralende, vurige mantel.

Zij verbond zich met Uriel en straalde als de zon zelf.

Het is zo machtig wat er gebeurt dat woorden tekort schieten.

En zo staan we nu op de tijdslijn, als brandende fakkels.

Nog maar weer eens in vuur en vlam.

Zoals het al eerder is gebeurd, soms letterlijk. Denk aan de christenen in de romeinse tijd die als levende fakkels werden gebruikt. Aan hen die in kerken werden gedreven en levend verbrand. Denk aan de heksen die op brandstapels werden gezet en denk aan het vuur van de ovens in concentratiekampen.

NU zijn we lucifers in handen van de Goden.

We staan op de tijdslijnen van het grote NU. De vlam van gerechtigheid in ons hart en ziel brandt.

We zetten de wereld in vuur en vlam.

In cirkels van kracht.

Alle matrixen van onzuiverheid branden.

Schrik niet als je soms duizelig wordt van de energie, ongelooflijk warmte ervaart in je celbewustzijn, moeheid van binnenuit.

Weet dat je mee helpt om “ de wereld” om te keren.

En besef dan dat jouw bijdrage hierin groots en meeslepend is,

Want met elkaar houden we het vuur in stand.

Hartevuur, Zielevuur, Aardevuur, hemelvuur, Engelvuur, Meestervuur, Zonnevuur.

Ik wens je  toe dat je nu de fakkeldrager van deze tijd durft en wilt zijn.

Er wordt op je gerekend.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email