Uriel en Pinkstervuur

Uriel en Pinkstervuur

In de waarneming " De grootste transformatie ooit " heb ik beschreven hoe zielen die zware misdaden jegens de mensheid hebben begaan berecht worden en waarom. 
Ik heb beschreven hoe het violette vuur op steeds diepere niveaus begint te werken en hoe het witgouden licht van Shamballa zich met steeds meer kracht begint te manifesteren.
Vandaag kan ik daar een toevoeging aan geven. Ook het licht van Uriël in al zijn oranje geelgouden vuurkracht is ontstoken. In de aanloop naar het Pinksterfeest moeten er veel energiekoorden losgemaakt en gezuiverd worden. Het licht manifesteert zich in de aura van hen die de kracht hebben om een lucifer te zijn in handen van deze engel. Ik heb vandaag gezien hoe dit licht zich als een lopend vuur van chakra naar chakra verspreidde en hoe het vanuit de kern een krachtige vlammende energie losmaakte. Zo krachtig dat dit licht als een laaiend vuur om iemand heen komt te staan en de aura van binnenuit in een vlammende, vurige gloed zet. Ik zag dat allerlei vervuiling die zich van buitenaf naar de persoon toe begaf onmiddellijk verbrandde en oploste in het vuur. Dat het zelfs de aura van deze mens niet meer binnen kon dringen. De Uriël lucifers kunnen krachtig vanuit hun ZIJN het bewustzijn van de wereld opschonen. Velen van hen worden op dit moment teruggeplaatst in hun oorspronkelijke blauwdruk. En als het licht in hun bewustzijn ontbrandt dan kan het vele tijdslagen tegelijk bestrijken. Alle aanhechtingskoorden die vanuit deze zielen naar anderen toe lopen worden uitgezuiverd. Het vuil wordt er af gebrand. Het karma weggewerkt. Het Uriëllicht is verbonden met de Grote Centrale Zon. Als het zich ontsteekt dan gaat er altijd een diepe verandering op gang gebracht worden. Het zonnevuur brandt de vervuiling weg en laat de eigenlijke zonnelijnen tevoorschijn komen. Zo worden op dit moment de overwoekerde zonnelijnen schoon gebrand. Het vuur grijpt om zich heen en schept orde in chaotische energievelden. Maakt zaken duidelijk. Zeker voor degene die een zonnevuurdrager is. Vuur heeft de neiging alles wat in de vlammen wordt gegooid te verteren. Totdat er niets over blijft dan as en met die as wil men vruchtbaarheid geven aan het nieuwe leven.
Loutering en nieuw leven. Ook geldend voor diegenen die door het Tribunaal worden berecht. Zij lopen momenteel op een pad van licht dat doorstraald wordt met de zonnevlammen. Engelen met vlammende zwaarden staan langs het pad en zorgen er voor dat niemand afwijkt. 
Er is maar één richting, recht vooruit, naar het Hart van de Zon. Daar zal het grootste offer worden gebracht. In het Hart van de Vader/Moeder Zon zal alle onzuiverheid worden geofferd/ schoongebrand en tot as worden gebracht. De Zon zal zijn levensenergie hoog op doen vlammen. De as zal gezuiverd zijn tot in de diepste kern. En wordt uitgestrooid over de aarde zelf. Energetisch zonneas dat in vruchtbare lagen zal vallen. En door de winden van alle tijden verspreidt zal deze as nieuw leven schenken aan dorre aarde. Kleine zaadjes van nieuw leven liggen te wachten om gevoed te worden. Zodra de voeding plaats vindt zullen zij uitgroeien tot krachtige ranken voor de nieuwe tijd. Waarin de aarde gevat zal worden. Als een kostbare ring in een setting van gouden stralen. Een juweel in het universum. Schitterend en zichtbaar tot in de wijde omtrek. Als een belofte van verbinding. Nieuw begin, hoop en trouw.
Wat een prachtig vooruitzicht.
Degenen die het vuurpad aflopen tot in het Hart van de Zon zelf zullen gezuiverd worden. De pijn van de mensheid zelf dragen zij mee. Deze pijn gooien zij in het heilige vuur. En het zal verbrandt worden tot as. Een helse ervaring die tot een hemelse verlichting zal leiden en in het Pinkstervuur verwerkt zal worden. Als vurige vlammen in het hart van ieder zullen zij omhoog laaien naar de mond en de tong. Zij zullen woorden van bezieling spreken in een nieuwe taal. De taal van verlichting en vrede.
Vredesduiven zullen uit het vuur vliegen, de wereld in. Hun boodschap verspreidend in alle richtingen. 
Zullen wij hen verstaan? Ontvangen in ons hart? Koesteren in onze liefde?
Ik wens je toe dat je harteportaal een vredesportaal wordt waarin de nieuwe taal verbonden kan worden met ons diepste wezen.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email