De DNA-hoeders

De DNA-hoeders

Verschillende malen heb ik al geschreven over dat deel van het universum waar de planeten van de Grote Centrale Zon gesitueerd zijn. Ik heb het gouden volk beschreven en de kracht van hun ziel. Tussen dit lichtstelsel en alle andere lichtstelsels in, leeft een ander volk. Hun wereld is een wereld van licht. Ze leven in een deel van de kosmos waar grote tijdsstromen bij elkaar komen. Goudgeel en violet is de aura van dit lichtstelsel. Alle wezens die er leven dragen dit mee in hun aura, zelfs in hun kledij. Lang, uiterst respectabel zijn de volkeren die hier leven. Vanaf dit punt valt de gehele kosmos te bereizen. Naar alle richtingen wordt het DNA-weefsel verspreidt dat door het volk van De Grote Centrale Zon gemaakt wordt en waar deze wezens potenties en essenties aan hebben toegevoegd die levenskiemen in zich dragen.
Niet alleen voor planeet aarde, maar voor alle planeten waar bezield leven aanwezig is. Je zou dus kunnen zeggen dat dit volk het DNA hoedt. 
Ze krijgen een substantie aangeleverd die nog het best valt te omschrijven als glasachtig, goudgeel, vloeibaar licht. Van dit licht kunnen patronen worden geweven. Patronen die nodig zijn om levensvatbaarheid te creëren. De DNA-hoeders zorgen er voor dat het weefsel gecodeerd wordt met potentie, zodat het in bepaalde lichtstelsels kan overleven. Pleïadisch weefsel is anders dan Andromedaweefsel. Laat staan aardeweefsel. Lang voordat de aarde geschapen werd, is er al uitbundig veel leven gecreëerd in het universum. Allemaal ge -ent op de bronsubstantie. Maar het weefsel moet zodanig geconstrueerd zijn dat het leven kan scheppen in welke vorm dan ook. Aan dit weefsel worden later geometrische patronen, minerale ertsen en andere zaken toegevoegd die de beginnende ziel in staat stelt te kunnen leven op hun lichtstelsel. Het is een uiterst precair werkje om levensweefsel te maken. Voor de planeet aarde is speciaal weefsel bedacht. Er is lang over nagedacht en geëxperimenteerd voordat het aarde DNA kon worden toegepast. Duizenden jaren is er aan gewerkt.
De lichtrasters van onze planeet, de magnetische waardes, de vormkracht uit mineralen en ertsen zijn zorgvuldig en met grote eerbied geschapen en uitgelijnd met het menselijk DNA. Het gouden bronweefsel heeft een lange weg afgelegd voordat het aardeweefsel kon worden.
De DNA-hoeders hebben op geestelijk niveau twee krachtige lichtstralen verenigd om het aardeweefsel te mogen bezielen. De paars violette straal en de witgouden straal. Hoge trillingen die inwerken op vormkracht en zuiverheid. De twee stralen samen geven een graad van Ra-kracht aan het geheel die schitterend is. Het was echter uiterst belangrijk dat die twee stralen samen de vormkracht ondersteunden. Samen waren zij in staat om alle andere lichtstralen te binden. Ook in de kern van de aarde zelf zijn die twee stralen verenigd. Als centrale krachtbron.
Door het afvangen van de Ba-zielen is die essentie verloren geraakt. Gemuteerd en gemanipuleerd. De twee stralen zijn gedeeld, uit elkaar getrokken en daardoor hebben zij hun werkzame kracht verloren.
En deze essentie is het die de DNA-hoeders weer moeten herenigen. Zoals alleen zij dat kunnen. In het juiste evenwicht. Het hele DNA raster en het geboorteveld moeten worden bekrachtigd met de geheelde straal. En van daaruit mag het aardse DNA hersteld worden. Nu is de tijd aangebroken dat de violette straal weer samenvalt in de goudgele bedding van de zonnevlecht. De straal slaat in als een bliksemflits, van bovenaf. Schiet door naar het kernpunt in de buik en smelt daar de twee stralen samen. Violet en goudgeel. Zij flitsen door naar het hart van de aarde. Daar smelten zij samen in de kern en schieten met flitskracht de energierasters van onze planeet in. Partikels van violet en goudgeel licht knallen door de systemen heen. Dit gaat zo snel, dat geen levende ziel op aarde dat kan volgen of verhinderen.
Door af te dalen naar de piramidekamers en tempelruimtes worden de stralen geheiligd en versterkt. Het is niet meer te stoppen.
De DNA-hoeders werken in hoog tempo aan het herstel van dit weefsel. Hoe zij dit doen mag geen menselijke ziel weten. Soms laten zij zich zien als ik aan het werk ben. Plotseling staat er dan zo'n enorme gestalte, in een violet gouden aura die me respectvol groet. Zij hebben me laten weten dat de trillingen van de aarde nog maar net zo ver zijn dat zij er kunnen zijn. En dan nog alleen in de aura van personen die een hoge trilling hebben in hun ziel. En die toestemming hebben gekregen van de lichtmeesters om aan deze projecten te mogen werken. Ik zie hen soms handelingen verrichten bij de mensen die op de tafel liggen. Altijd liefdevol. Altijd gericht op herstel. Maar op zo een diep niveau dat niemand in staat is om dat te begrijpen. Een ruimte van licht en liefde hebben zij nodig om er te kunnen zijn en hun werk te doen. In alle eenvoud en stilte. Wat een eer. Voor onze planeet. Dat zij komen herstellen wat wij zelf hebben vernield, door de eeuwen heen. Zo zijn zij betrokken bij al het leven in het universum. Dat ze hun eigen lichtstelsel verlaten. Een paar eeuwen misschien wel op de krachtsstations moeten verblijven en dat allemaal om ons te helpen. Je wordt er stil van. En dankbaar.
Al weer een stukje op weg naar Heelheid.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email