De gouden rivier

De gouden rivier

Ik wil jullie meenemen naar een bemoedigend fenomeen, dat zich afspeelt in de astrale werelden.

Naar aanleiding van wat ik uitgelegd heb over de witte zielen kunnen jullie begrijpen dat er momenteel  een groot collectief bestaat dat uit vnl. grijstinten bestaat. Vertaald naar de astrale werelden betekent dit dat er een grote verschuiving vanuit het zwart naar “ boven” toe op gang is gebracht. Er zwermen nu vele zielen rond in de grijze werelden die allemaal op weg zijn naar ascentie. De normale gang van zaken is dat je die ascentie bereikt door weer een leven op aarde te kiezen. Door middel van dit leven zou je dan je trillingsgetal kunnen verhogen. Dat lukt niet altijd. Veel zielen worden afgeleid en het duurt vaak heel lang voordat de echte ascentie plaats vindt.

Daar is nu iets op gevonden. In het kader van de versnelde evolutie is er in de astrale werelden een unieke mogelijkheid geschapen.

Ik heb al vaker geschreven over de witte paden  ( die vanuit Shamballa ontspringen) en het gouden licht uit het Gouden Jeruzalem.

De witte paden zijn inmiddels diep doorgedrongen in alle dimensies.

Dit is wat ik zag.

Ik zie grote groepen zielen voort bewegen in grijze werelden. Voor hen is dit  overigens niet grijs, voor hen is dit hun afstemming. Maar voor anderen is dit grijs. Zij lopen op grijze paden groepsgewijs door de mist van hun collectieve trilling. Dan zie ik evenwijdig aan de grijze paden, witte paden verschijnen. Er zit een behoorlijke afstand tussen de paden.

Tussen de paden in zie ik plotseling een gouden rivier ontstaan. De energie pulseert en glanst. Het is prachtig.

Ik begrijp dat als de zielen van het grijze pad door de gouden rivier heen naar de witte paden overstappen, dat zij dan een versnelde afwikkeling van hun karmaprocessen doorleven.

Zij kunnen kiezen of zij de oversteek gaan maken of niet en mogen nemen hierdoor een verkorte route kiezen.

Deze route kan bepalend zijn voor dat deel van hun wezen dat momenteel op aarde leeft. Het zou betekenen dat als deze zielen oversteken en inwijdingen ontvangen, hun op aarde levend deel ook sneller door bepaalde transformaties heen zal kunnen gaan.

Naar de Paastijd toe zullen veel zielen uitgenodigd worden om de hemelse rivier van het gouden licht te doorwaden. Zij zullen dit op eigen kracht moeten doen. Zij mogen bemoedigd worden en gesterkt, maar moeten op eigen kracht oversteken. Ik zie op de andere oever Meester Jezus staan. Hij heeft broden bij zich en vissen. Zij die de oversteek halen worden meteen opgevangen en gevoed.

In deze rivier kun je niet verdrinken. Elke keer als er een ziel aan de oversteek begint zal hij/zij de wilskracht op moeten brengen om werkelijk te veranderen. Lukt dit niet dan komt iemand niet voorbij de stroom en zakt  men elke keer terug naar de oever. Het gevoel te stikken en/of te verdrinken is wel aanwezig, maar klopt niet. Men is nl al dood en kan niet opnieuw sterven. Dat zijn de illusies van het astrale leven.

Ik mocht zien dat velen de oversteek zullen gaan wagen. Het verschil in energie aan de grijze kant of de witte is enorm. De versnelde beweging is essentieel voor de ascentie van onze planeet in zijn Totaal. Er kan tijd “ gewonnen” worden en dat is uiterst belangrijk.

Onze planeet heeft op korte termijn zielen nodig die tot grote daden in staat zijn, om zodoende de verandering gaande te houden.

Rondom de rivier zal er de komende tijd veel beweging zijn. Ik zie engelen zweven boven het water. Ik hoor gezang van vele duizenden wezens die de zielen op de grijze paden bewust proberen te maken. Er zullen ook allerlei activiteiten op en rondom het water plaats vinden om het leuk en aantrekkelijk te maken om deze oversteek aan te gaan.

Ik heb bijvoorbeeld een grote stoet van gondels zien passeren. In de gondels zag ik  Venusianen die al zingend over de rivier voeren. Zij riepen allen op om hun maskers af te leggen en hun echtheid te erkennen.

Vanuit de kosmos vielen regenboogstralen in hun wezen en waar zij voeren lichtte het water op in een regenboogkleurig patroon. De zielen die uit de grijze mist kwamen waren verrast door de schoonheid hier van. Sprakeloos stonden zij te kijken. De regenboogenergie dringt door de grijze mist en schept een neutrale zone, waarin zielen tot besef kunnen komen. Zij die hen tegen willen houden kunnen deze zone niet in en moeten afstand houden.

Nu de tijd van Karnaval op aarde begint zullen vele aardse patronen gebruikt worden in de astrale werelden om een levendige, blije energie op te wekken.

Naar de Paastijd toe zal er een loutering plaats vinden die zijn weerga niet kent.

Lichtmeesters van welke origine dan ook werken samen om deze enorme transmutatie te ondersteunen.

Velen zullen hun “ kruis”  af mogen leggen.

Duizenden van ons zullen achter de schermen werkzaam zijn in dit gebeuren.

De laatste weken zijn we afgedaald tot in de laagste dimensies om de witte kruiswegen naar beneden toe te plaveien. Door alle blauwdrukken en  poorten van de oude tijd.

De witte wegen stralen, de gouden rivier gloeit.

Het is een kwestie van overgave bij hen die met zovelen de grijze paden bewandelen.

We kunnen niet anders doen dan bidden en hopen dat men de oversteek gaat wagen.

Waar zit jij die dit leest? Sta je al aan de overkant om te bemoedigen, brood en vis uit te delen? Zwem je in de rivier? Kom je uit de mist?

Wie zal het zeggen.

Feit is dat er al weer maar eens een grandioze gelegenheid geboden wordt om ons mensen op Aarde te helpen.

Het is een heftige beweging in de tijd. Een rimpeling in de kosmische oceaan van bestaan.

Ik hoop dat jullie allemaal op eigen wijze dankbaar zullen zijn voor dit fenomeen.

En dat jullie licht en liefde af zal stralen op de rivier,

In kracht en bemoediging.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email