Het vurig rad

Het vurig rad

De galactische roze straal maakt zich op voor een wereldwijde installatie.
Dit jaar worden de Venusstralen dieper en dieper verbonden met het aardebewustzijn.
Ik zag vandaag een vurig violet rad. Het was enorm groot en draaide spiralend rond. Het rad werd begeleid door prachtige lichtwezens met toortsen in de hand.
Laag na laag daalde dit rad dwars door mij en Annemarie heen af in het hart van de aarde. Van daaruit verbond het zich met de zonnewijzers die ik al eerder beschreven heb. 
Het violet en goudgeel mengde zich op prachtige wijze. Vervolgens kwam er in het rad een roze cirkel tevoorschijn. Het is lastig te beschrijven hoe dit proces zich voltrok. Maar tijdens de indaling – terwijl het rad violet brandde – kwam er een verbinding met de Venusstraal. Het licht viel in het centrum van dit rad en draaide zich er volledig in. Terwijl de lichtwezens het rad begeleidden in de diepte hielden zij bij iedere dimensiepoort halt. Zij daalden af via de grote chakrapoorten van het wereldbewustzijn, installeerden zich en verbonden zich meteen op collectief niveau met allen op de wereld die dit licht kunnen dragen in hun wezen.
Al draaiend en spiralend kwam ieder chakra aan de beurt.
In het hart van de aarde werd dit ontvangen. Van daaruit ontstak het de leylijnen. 
De kleuren flitsten door de netwerken en breed uitstralend naar alle richtingen schoten de impulsjes en vonkjes door de netwerken heen. 
Het smolt samen met de zonnewijzers. In de kern van elke zonnewijzer werd een vlammend rad zichtbaar in dezelfde tinten.
Er werd mij getoond dat dit licht op dusdanige wijze uitstraalt in de chakra poorten van de tijd dat dit verwarmend, zuiverend en inzichtelijk gaat werken.
We zien om ons heen dat de energielijnen van de aarde volop in beweging zijn. Er komt uit het collectief bewustzijn veel pijn en frustratie vrij. Deze energie hangt als " stofwolken" in de lagere dimensies en atmosferen. 
De lagere chakra-poorten worden krachtig verbonden met deze energie. Zodat laag afgestemde zielen de kans niet kunnen aangrijpen om deze energie te gebruiken als olie op hun eigen vuur. Het vurig rad zal heftig ronddraaien. Brandende koorden zullen uit het hart van de aarde vertrekken, vanuit de zonnewijzers. Het zal intensief inwerken op het grote geheel. Ons diepste zelf wordt in een cirkel van licht gezet. Zodat we er op persoonlijk, emotioneel niveau zo min mogelijk bij betrokken raken. We verbranden daardoor wel het " afval" maar hoeven niet altijd bewust te zijn dat we dit doen. Weer een bewijs dat we ons neutraal mogen opstellen t.a.v. alles wat er in de wereld gebeurt. Niet iedereen hoeft hier op persoonlijk vlak door geraakt te worden. We moeten zorgen dat er een laag van spiralend licht door alle bewustzijnslagen heen trekt die meteen het energetisch afval opruimt. Zodat dit niet meer als aanhechtplaats kan fungeren voor de toekomst. Wat een beweging, wat een hulp.
En dan de Venusstraal die hier zeer liefdevol door heen beweegt. Allen omvattend, allen koesterend die hun pijn uitschreeuwen.
Er staan hulpzielen klaar om degenen die op aarde sterven in deze processen op te vangen en te begeleiden naar het licht.
De grote omwenteling is begonnen.
Dagelijks zien we er de bewijzen van.
Achter de schermen gebeurt er immens veel, niet altijd zichtbaar voor onze ogen.
Daarom maak ik jullie telkens weer deelgenoot van de waarnemingen die ik op dit gebied ontvangen mag. Zodat je weet wat er gaande is en steeds meer de zaken vanuit een hoger bewustzijnsniveau probeert te begrijpen.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email