De Zonnetempel

De Zonnetempel

In relatie tot de zonneringen zijn er op cruciale punten veel tempels gebouwd. Complexen die de specifieke energielijnen konden verbinden. De Witte Tempelcomplexen centreerden de energie van de Alliantie van de twaalf kosmische volkeren. Via deze complexen splitste de energie zich uit en alle priesters van de diverse galactische stralen verbonden zich in eenheid met elkaar. Elke galactische dag opnieuw, op alle twaalf de niveaus en dimensies tegelijkertijd in hun eigen complexen. Zo vingen ze elk hun eigen straal en verwerkten deze in het witte licht ( lees over het twaalfvoudige tempelsysteem). 12 priesters vertegenwoordigden de tempels. Zo waren er alles tezamen in alle tempels steeds 144 priesters werkzaam in elk complex. 1728 in elke dimensie. 20.736 in de twaalf dimensies tezamen. Een heel netwerk van speciaal opgeleide zielen, die veel overzicht en verantwoordelijkheid droegen t.o.v. het gehele proces.

Daarnaast waren er nog andere Tempelcomplexen over de netwerken heen verspreidt. Twaalf sterrentempels. Hier lazen astrologen de kosmische stromingen en voorspelden ze bepaalde patronen binnen de universele atmosferen. Een belangrijke taak. Zij keken via deze Tempels in de kosmos en maakten een soort van " dagelijkse rapportages" over de gang van zaken binnen de universele stromingen. Ik heb één van deze tempels recent beschreven, toen ik de waarneming over de sterrentempel in Zeeland maakte.

Nu wil ik de Zonnetempels beschrijven. Ook daar van zijn er weer twaalf. Een van deze tempels is gesitueerd in het energetisch geheugen van Venlo. Enorme goudgele kristalvelden dragen deze complexen. Via de twaalf Tempels zijn ingezegende zielen van het zonnevolk de wereld in gezonden. Voordat ze de overstap naar het leven maakten brachten ze een tijd in de Zonnetempel door. Ter voorbereiding. De oude Farao's bijv. zijn op deze wijze overgebracht naar het leven. Zij vertegenwoordigden de Zonnen Logos binnen de netwerken en hadden de macht en de kracht om hun zonnevolk dat zo breed uitgewaaierd was binnen de systemen te onderwijzen en te voeden met het licht uit het Centrale Hart van de Zon. Zoals eerder beschreven weten jullie dat De Grote Centrale Zon bestaat uit vele planeten. Grotere en kleinere. Iedere richting hier is verbonden met de Centrale Zonnetempel, die vervolgens op vele punten in de netwerken weer kleinere tempels bevoorraadde met zijn voeding. Van boven af gezien geeft dit het volgende effect. Twaalf grote tempels, verbonden met zonnelijnen aan kleinere tempels die verspreid over het netwerk oplichten als gouden zonnepunten. Omringd door pleinen en kristalvelden van zuiver gehalte. Allen een actieradius van kilometers breed beslaand, uitgloeiend naar alle kanten. In een twaalfvoudig multidimensionaal systeem. De zonnepunten opgloeiend van binnen naar buiten. Iedere richting binnen het Centrale Zonnestelsel stuurde zijn intenties en codes naar de Tempelvelden. Die deze codes vervolgens weer omzetten in voeding voor het netwerk. De Centrale Stroom. Dat al het leven ondersteund en voedt. Een prachtig gezicht. Werkend in harmonie en oprechtheid.. In oude tijden..denk aan Mu dragen vele koningen nog namen die verwant zijn aan deze krachten. Ook in het oude Egypte komen de namen van deze zonnefamilies veelvuldig terug. Mijn zielennaam, de naam die zeer recent bekrachtigd is door mijn gidsen is Ka Ra Ma…. Ka..de bezieling van het leven..Ra…de lichtkracht…Ma…vruchtbaarheid gevend aan het nieuwe leven. De familie Ka is goed vertegenwoordigd hier op aarde. De oude namen geven eerst de familienaam zoals bijv. Ka. Koning Ka was de eerste koning van Egypte. Daaruit volgt de taak naam en de geslachtsnaam. Of de naam vnl. mannelijke draagkracht bezit of vrouwelijke principes vertegenwoordigen moet. Ka Li Ma of Ka Ta Ra..in allerlei varianten zijn deze namen van oudsher gegeven aan de rechtmatige dragers van deze namen. Die namen zijn alleen bekend bij de lichtmeesters en via deze naam worden er in verbinding met de zonnetempels de komende tijd heel wat codes geactiveerd. In Egypte worden er op korte termijn veel belangrijke verbindingen hersteld. De familie Ka is niet dood. Zij leeft. En hun bewustzijn is in de oude Zonnetempels aanwezig. Wachtend op de nieuwe tijd. Ook de naam Ma Ri A kan teruggebracht worden naar deze geslachtslijn. Ik wil daarmee zeggen dat er veel is wat ogenschijnlijk nu niet met elkaar in verbinding staat, maar toch uiteindelijk wel gerelateerd is met elkaar.
De Zonnetempels, de zonnezegels en zonnecodes worden aan de zonnewijzerringen gekoppeld en op grote schaal verbonden en geactiveerd. Eind deze maand ( september/ oktober 2008) ga ik naar Egypte om deze codes te verbinden met een hiërarchisch stelsel van lichtwezens dat in dit gebied actief is. 
Het nieuwe licht moet daadwerkelijk geboren gaan worden. In dit land, in dit gebied. Waar de twaalf stammen van het oudste volk ter wereld vertegenwoordigd zijn en op zo veel punten verdeeld geraakt. Hier moet daadwerkelijk een zielenheling plaats vinden van zeer diep niveau. Zo diep dat wij mensen daar niet bij kunnen, alleen maar kunnen vermoeden wat de aard van deze heling is. Maar dat het te maken heeft met de twaalf zielsvolkeren uit het universum, de zonnewijzers, de voortgang van de aarde, het nieuwe leven moge duidelijk zijn.

Het is dus zeer belangrijk dat de Zonnetempel bij Venlo ontwaken mag…men ( lees het Ashtar Command en wij) is druk bezig met het in kaart brengen van de zonnepoorten en energielijnen. Er worden al activaties gedaan. Het werk is begonnen. Daar Venlo met het gebied in ZH op één lijn ligt, kun je vermoeden dat de aansluiting op de tijdspoort hier een feit is. Dat de zonnestad op die plaats terug aansluit en het zonnevolk actief mag worden. Wat een werk is het geweest om dit te ontsluiten. Bewust in dit leven al 20 jaar, gezwegen van de 2000 jaar die er aan voor af zijn gegaan. Wat een pijn was het toen ik de zielen van het sterrenvolk in de verborgen en verzegelde gangen van de zonnewijzer terug vond. Gemummificeerd, kamers vol. Ik heb dit proces jaren terug uitgebreid beschreven. Toch was hun ziel onsterfelijk. En daardoor verbonden met het licht. Nu het licht weer terug keert, de zielen ontwaken en terug keren naar huis komt er ruimte. Allen die de portalen van deze prachtige werelden afgesloten hadden, verliezen hun macht. De onderste steen komt boven en wordt door gouden handen naar het licht gedragen.

Venlo, zo dicht bij Duitsland…de lijn die vanuit Venlo doorgetrokken moet worden, dieper Duitsland in, naar het hart er van. Weer een ader in de tijd die schoongemaakt wordt. Waardoor heen het zonlicht zal stromen..alsmaar dieper en dieper de wereld in..in een rechte lijn door naar Australië en Nieuw Zeeland, kijk maar op de kaart. Het land van MU..het vergane land, waar zoveel zielen herinnerringen aan hebben..aan de kristalvelden daar..de prachtige energie. " Should old acquaintance be forgot, and never brought to mind? " Het lied dat gezongen werd door de vele priesters die toen het water hen al aan de lippen stond zingend ten onder gingen?????
Staat het los van elkaar??? NEE, dit alles klopt uiteindelijk en past in elkaar als een lichtpuzzel die eindelijk op zijn plek begint te vallen.

Tijdens WO 2 is een poging ondernomen om de twaalf stammen van het sterrenvolk voorgoed monddood te maken. Dit is niet gelukt. De ziel van dit volk leeft, zoals we mogen zien in bovenstaande beschrijving. En het zal opstaan, in zijn oude glorie herrijzen. De wortels van ons sterrenbestaan vindt grond in het licht van de Zielenzon en zal gedragen worden door harten en handen van goud.

Het is heel moeilijk om alles wat ik momenteel waar neem hierbij in begrijpelijke taal uit te leggen. Omdat er zoveel meer aan vast zit dan ik vertellen kan en mag. Maar ik hoop dat jullie begrijpen dat ieder van ons hier zijn aandeel in vind.

Laten we met elkaar de zonnewijzer in ere herstellen, de tempels activeren en de ziel van de sterrenvolkeren bekrachtigen. Het gaat tenslotte om ons, de wereld en het licht.

Ik groet jullie vanuit de Bron, het Centrum van de Ziel, waarin we al

Print Friendly, PDF & Email