De Opruimtijd

De Opruimtijd

Nadat de engel Michael gedurende de maand September behoorlijk door ons heen geflitst heeft, is het om ons heen een enorme rommel geworden.

Energetisch ligt alles ondersteboven en op zijn kop.  Nu is het de beurt aan de engel Uriel om hierop in te werken. Uriel lijnt ons uit naar de hoogste bron en steekt onze levenslijnen aan met het “HEILIG VUUR”. Dit prachtige, goudgele vuur smeult door onze levenslijn heen, tot in de kern van ons wezen, de bodem van ons bestaan.

Hij ontsteekt in ons de VLAM van Hoop, Waarachtigheid en Liefde. Deze begint van onder af steeds meer aan vlamkracht te winnen.  De vlam schiet door ons grondingspunt heen, waar al onze rechten liggen opgeslagen. Via de basis van ons bestaan brandt het vuur door ons ruggemerg heen naar boven, door onze chakra’s heen naar de hemel. En terwijl dit vuur op zijn weg naar boven aan kracht wint en de vlammen steeds hoger oplaaien offeren we al onze oude overtuigingen en dogma’s. Door het gehele collectieve bewustzijn van onze planeet, brandt dit vuur. En wij zijn de levende fakkeldragers op aarde. De oude ( valse) rechten worden verbrandt.

Hoog stijgt dit vuur op, via de Poort van ons hoger Zelf brandt het door naar boven.. Terwijl het vuur in en door ons heen raast en we de oude tijd louteren en er afstand van nemen, schiet de Vlam van de Hoop omhoog.

Deze vlam raakt de basis ( grondingspunt) van vele wezens van licht. Engelen begeleiden hen. Dragen de vlamkern in hun wezen mee en helpen ons dit immense offer tot stand te brengen.

We offeren de lijdensweg, het pad van oude pijn. Dit pad loopt via Shamballa door naar het Hart van de Meester zelf.

Hij staat daar klaar voor ons, om in zijn Heilig Hart de oude kruisweg  te verbranden. Ongelooflijk wat hier gebeurt. Zodra de goudgele vlam van waarachtigheid via zijn basispunt zijn hart bereikt, schiet ook de Meester zelf in brandt.  Tezamen dragen we dit vuur omhoog, met al onze krachten. Vanuit zijn thymus brandt hij naar links en recht, naar boven en beneden. Op deze wijze bevrijdt hij ons van de “ lijdensweg”. Om het pad te kunnen voorbereiden waarlangs zijn wedergeboorte zal kunnen plaats vinden.

De lijdensweg, die door ons bewustzijn heen gelopen heeft en nu via het Hart van de Meester zelf wordt uitgeklaard, zal ophouden te bestaan.  Op individueel en collectief niveau helpt de Meester ons te verlossen van dit oude pad. Het heeft zo’n lange weg afgelegd, zo’n grote geschiedenis gekregen , maar nu is het klaar.

Zo brandt in het hart van de Meester het Heilig Vuur.

Zo brandt in ons wezen Het Heilig Vuur.

Zo branden in de  Tempels van de Heilige steden Jeruzalem en  Shamballa  de Vuren van Gerechtigheid. Dit pad loopt van hier uit direct door naar het Hart van de Gouden Zon. De gouden engelen van de zon, dragen elk offer op aan de Bron.

De Bron zal dit vuur aannemen en erkennen. En door ons heen laten werken, net zolang totdat we klaar zijn om het Kerstgeschenk te kunnen ontvangen.

Een heel nieuw licht staat klaar voor de mensheid. Jezus wordt opnieuw geboren. In ons, in de mensheid, in allen die zijn licht kunnen dragen in de kern van hun wezen.

Een transparante, heldere druppel licht zal samensmelten in de IkBenkracht van vele zielen  tegelijk.

Totdat het zo ver is, bevrijden we ons op ziele- niveau van de laatste dogma’s en oude pijnen.

Sta inwendig rechtop in jezelf. Als een brandende, lichtgevende fakkel sta je geschakeld aan het vuur van Aartsengel Uriel en al zijn gouden engelen.

Het vuur raast door de tijd, door verleden en heden naar de toekomst toe.

Kies zelf waar je staat en wat je wilt.

Offer alles op, wat je niet meer dient. Begin opnieuw. Want met de wedergeboorte van het Christuslicht op aarde, kunnen we letterlijk in onszelf een wedergeboorte ervaren.

Aarzel niet langer, twijfel niet, vraag niet om bewijzen, maar voel in je hart wat waarheid is.

Ik wens je toe dat het vuur van Uriel alle laatste restjes van de oude tijd mee mag nemen.

Zodat je bevrijdt wordt van je kwellingen en oude pijnen.

Niemand anders kan dit voor jou doen. Alleen jijzelf kan besluiten wat je loslaat of vast houdt.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Kracht heet.

Print Friendly, PDF & Email