De gouden gedachte

De gouden gedachte

De activaties via de gouden straal zijn nog volop gaande. 12 -12-2012 zijn de energiestralen op gang gebracht die op 24 -12- 2012 ons gouden hart op gang brengen. Heel rustig werken we toe naar het punt waarop deze hartslag geactiveerd gaat worden. In het begin slaat het misschien maar eens in de 12 maal 12 = 144 uur. Van daaruit gaat het zijn eigen ritme zoeken. Om uiteindelijk eens in de 12 maal 12 = 144 seconden te slaan. De pulseringen zullen in een eigen ritme werken. Zij flitsen door ons energieveld en door het celbewustzijn in een gestage regelmaat. Als een soort van massage zal dit ritme door onze energiecellen heen tinkelen. Elke keer de gouden gedachte van 12 maal 12 uitzendend. De 12-code activeert binnen ons DNA een nieuwe energie. Ons gouden DNA wordt aangeraakt en op geopend.
Het gouden DNA-veld is gerelateerd aan de Grote Centrale Zon en alle volkeren die van oudsher met dit zonnestelsel verbonden zijn. 
Het gouden DNA activeert op zijn beurt ons gouden lichtlichaam. Dit lichtlichaam is een ingewikkeld fijn-lijnig netwerk van gouden energiebuisjes waardoor van oudsher de zonne-energie ( levensenergie) kon stromen. Het vormt met elkaar een blauwdruk in ons bewustzijn. Een hologram van licht. Hoe meer naar het midden toe, hoe meer oranje-goud-geel licht er in verwerkt is. Met elkaar een zon vormend. De gouden hartslag activeert de kernenergie in die zon. Deze energie zal zich via de meridianen naar de zonnevlecht toe bewegen en in de zonnevlecht zelf een MerKa Ba van zonnezegels activeren. De MerKaBa zal al draaiend om zijn eigen as een fontein van goudgeel licht rondstrooien. De MerKaBa zit in het centrum van het hologram en activeert op zijn beurt weer de zon. De zon zal door deze activering opgloeien en via zijn aura een veld van goudgeel licht verspreiden. Deze aura zal om de twaalf seconden de gouden hartslag van het universum uitpulseren.
De blauwdrukken/ hologrammen zijn wereldwijd onderling verbonden met elkaar. Door het wereldbewustzijn een tapijt van zonnehologrammen wevend. Binnenin ons celbewustzijn. 
Het is uitermate belangrijk dat ons gouden energieveld gaat werken. Deze is nl. nodig bij de verwerking van de hoeveelheid nieuwe energie die ons zonnestelsel vanaf 21 december 2012 gaat binnenstromen.
In 2013 hebben we de kracht van dit energielichaam nodig.
Het gouden licht opent in ons bewustzijn vele energiepoorten. Ook activeert het nieuwe programmeringen binnen ons systeem
Zo zal er om de pijnappelklier heen een gouden ring zichtbaar worden. Deze ring gaat de gouden gedachte downloaden en is direct verbonden met de Logos van onze planeet.
Via de gouden schijf komt er een download van lichtcodes binnen die zich zal uitschrijven over ons totale energielichaam. De gouden code bevat de energie van de nieuwe matrixen die we in de nieuwetijdsvelden gaan bouwen. En nu al worden we hierop voorbereid.
Praktisch gezien kan je de gouden schijf gebruiken om je nieuwe energielichaam te voeden met positieve gedachtes. Je kan leren schakelen binnenin jezelf. Stel je voor dat er rondom de pijnappelklier een oude gedachteschijf draait. Die zich elke keer weer vult met lage trillingen, gekoppeld aan de emoties van anderen en de invloed die dit op jezelf uitoefent. Je kunt jezelf er nu al op trainen dat je als je dit bemerkt een schakeling gaat maken naar de gouden gedachtecirkel. Zodat je jezelf dwingt om NIET meer te luisteren naar de oudetijds dwanggedachten. In de gouden schijf is het schoon, licht en kleurrijk. Door naar deze schijf te schakelen kom je in de hogere energietrillingen terecht en wordt je steeds minder vatbaar voor omlaag trekkende gedachtes die je pijnappelklier gewend is op te vangen. Elk beeld, elk geluid, iedere gevoelsimpressie die via je zintuigen binnenkomt is in staat om een heel scala van associaties op gang te brengen die zich via je hormoonstelsel in je lichaam downloaden en die je sterken of verzwakken.
Kies er bewust voor dat je de pijnappelklier traint om alleen positieve impressies op te vangen zodat je die kunt overzetten in je nieuwe lichtlichaam. Hier kun je bewust voor kiezen. Door alles wat schoonheid draagt toe te laten en dat wat zich in lelijkheid opdringt uit te bannen. Dit valt niet mee in een wereld die door kranten, televisie en andere elementen onze aandacht vraagt door hun drama en afzichtelijkheden.
We moeten onszelf trainen om die beelden te vervangen zodat ze niet blijven hangen op ons innerlijk netvlies en schade toe brengen aan het nieuw te vormen energieveld. We gaan doelgericht datgene in ons leven op zoeken wat schoonheid in zich draagt qua klank, beeld en gevoel.
Dit maakt ons steeds sterker in het uitbannen van de codes van de oude wereld die er op gericht zijn om ons te ondermijnen door angst en agressie.
Nu de gouden schijf in ons bewustzijn zich opent kunnen we voor het eerst sinds lange tijd de oude programmeringen overschrijven met een hogere intentie.
Hoe meer positiviteit er op de gouden schijf komt te staan, hoe meer scheppingskracht deze ontwikkelt. Daardoor kunnen we tot manifestatie komen van onze hogere gedachten en wensen.
We zullen heel gericht en vasthoudend moeten zijn. Zodat we de intenties van een knellende dwangbuiswereld om kunnen zetten tot een vrije ruimte.
Dit is het begin van de nieuwe wereldorde.
Waar vrijheid, gelijkwaardigheid en respect hoog in het vaandel staan.

De gouden hartslag is het kerstgeschenk aan een wereld in duisternis.
Het zal ons helpen aansluiten op de grote kosmische hartslag die het gehele universum bestuurt.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email