De Zonneridders

De Zonneridders

Ooit heb ik jullie verteld over de 12 Samoerairidders. De graalridders. Gezeten op hun levensgrote paarden. Lees het maar na.
Zij zijn toentertijd niet voor niets gekomen. 
Zij zijn voortdurend bezig geweest om de mensheid te beschermen tegen de krachtige,energetische aanvallen.
Het graallicht moest beschermd worden en ingegoten als een bemoedigende godendrank in het bewustzijn van de mensheid. En dat is ook gebeurd.
De ridders dragen zwaarden. Ze vechten niet met hun zwaarden, maar hakken energiekoorden door die te zwaar belast zijn geworden. Met hulp van Michaël hebben zij vele plaatsen in het wereldbewustzijn bezocht die energetisch in de knoop waren geraakt.
De zilverblauwe tinten van deze flitsende zwaarden hebben heel wat losgemaakt.
Nu vliegen ook deze zwaarden in brand. De zwaarden vernieuwen zich van binnenuit. Er wordt niet langer meer gehakt. Het oude verbrandt. Alles wat aankleeft smelt weg. 
Zij verbinden zich met de twaalf Hoofdpoorten die tot de zonnewijzer behoren.
Zij stralen voortdurend een hoogwaardig licht uit. De koorden die door deze poorten heen lopen staan in brand 
Deze twaalf ridders dragen de verantwoordelijkheid over vele duizenden zielen die als ridder zijn geïnitieerd. Die door vele levens heen hun trouw hebben gezworen aan koningen en keizers. Met als doel; het bewaken van de zuiverheid.
In hun aardse levens hebben deze ridders hun taak soms te letterlijk genomen. Zij hebben zich in de strijd gegooid en met hun zwaard heel wat rond gehakt en niet altijd op de correcte manier. Er zijn zielen door omgekomen. Ook zij hebben zich soms schuldig gemaakt aan duistere intenties. Ze zijn soms te veel opgegaan in hun taak en hebben zich te fanatiek verbonden met een bepaald doel. Denk hierbij bijv. aan de kruistochten en vergelijkbare omstandigheden. Of ze zijn op de vlucht geslagen en zijn dolende ridders geworden.
De twaalf Samoerairidders konden lange tijd het Aardeportaal niet meer betreden. Hun trillingen waren te sterk voor onze atmosfeer. Noodgedwongen zijn veel ridders daardoor op zichzelf komen te staan. De aansturing vanuit het hogere viel weg en het kwam aan op henzelf.
Nu ze teruggekeerd zijn worden alle ridders opgeroepen om terug te keren naar hun essentie.
Dat heeft heel wat teweeg gebracht in de aardse levens van hen die tot deze doelgroep behoren.
Alles kwam op zijn kop te staan. De echtheid in dingen onderzocht en vooral wat er over was van hun getrouwheidsbelofte aan het licht. Aan welke kant stonden zij eigenlijk. Een conflict in hun wezen. Zoektocht naar de Bron.
Door alle koorden met het verleden te verbranden, staan zij nu op zichzelf. In leegte. In het licht. Niets meer en niets minder. De Samoerairidders steken hun zwaarden zelfs in brand. Nu mag er niet meer omgekeken worden naar het verleden. Door hun zwaarden heen ontsteken zij vuren die door slagvelden en machtspatronen heen branden.
In hun ruggengraat staat het brandende zwaard rechtop.
Het zet het verleden stil. Het verandert dat wat was. En maakt een opstart voor dat wat komt.
De loutering voltrekt zich.
Tot en met Maria Lichtmis, 2 februari 2011 voltrekt dit proces zich.
Als een offer aan de tijd.
Alle ridders offeren hun oude pijnen aan de Tempel van Licht.
Daarna zijn zij vrij.
Hun zwaarden zijn schoon.


Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email