De Blauwdruk van het Heilig hart

De Blauwdruk van het Heilig hart

Vandaag  11 -11-2015 zet de grootste beweging aller tijden in.

Nu alle blauwdrukken verschuiven komt er ruimte voor de nieuwe patronen.

Vanuit het Eenheidsveld komt er een enorme download op gang.

De energie van het Heilig Hart wil zich verbinden met het Planetaire Hart.

En van daaruit met de harten van de Mensheid.

De grootste instroom van dit licht zal plaats vinden binnen de etherische afstemming van Israël, boven Jeruzalem.

Daar begint een grote blauwdrukwisseling op te starten.

Maar dan moeten er eerst een paar feiten vermeld.

Allereerst moet de oude blauwdruk van Golgotha nu definitief verdwijnen.

De planeet gaat uitlijnen op het Goddelijk Hartekruispunt  in de kosmos ( de gouden uitlijning)  en dit kruispunt mag samen vallen met het  gouden kernpunt in de Tempel van ons eigen hart.

Als deze coördinaten samenvallen, wordt er in ons hart een heilig vuur ontstoken.

De vlam van Goddelijke Liefde vindt aanhechting.

En als er één vlam gaat branden gaan er meerdere vlammen branden.

Het ontsteken van dit licht moet een kettingreactie op gang brengen in de wereld.

In de oude blauwdruk van Golgotha hebben lange tijd de planetaire aardewachters gestaan. Rondom het kruis en de matrix die vanuit dit kruis ontstond zijn vele hulpkrachten in gezet.

Het Christusbewustzijn heeft 2000 jaar lang een diepe, energetische zuivering uitgevoerd.

Iedereen binnen deze matrix heeft zijn rol vervuld.

Nu lost de matrix en de blauwdruk waarin we afgedaald zijn op.

En de nieuwe blauwdruk die de matrix van het Christusbewustzijn gaat dragen mag opgestart worden vanuit de kern van het Heilig Hart.

Want alleen het HART en de LIEFDE zijn in staat om alle blauwdrukken van geweld en pijn op te lossen in hun heilig vuur.

Vanuit het Eenheidsveld wordt er een enorm hologram gevormd. In de vorm van een Majestueus Hart.

In dit Hologram vallen alle patronen samen, het mannelijke aspect ( goud) het vrouwelijke aspect ( zilver) en de Liefde ( roze en etherisch blauw).

Je ziet als het ware dat dit hart uit de hemel komt zakken en veel dichterbij de aarde komt.

Vanuit dit hart groeien wortelverbindingen naar alle heilige plaatsen op aarde.

En vanuit die plaatsen naar al het leven op aarde.

De verbinding met het Moederhart van de Aarde en het Vaderhart van de Kosmos wordt een feit.

Rondom Jeruzalem zijn er een aantal heilige plaatsen die verbonden gaan worden.

Eén daarvan is de Tempelberg.

Precies in het centrum van de gouden uitlijning gelegen.

Gewoon een schitterende locatie die van Moeder Aarde zelf is, maar die door velen onbewust gekend wordt als “De Poort naar de Hemel”.

Een mooie plaats dus om machtsspelletjes te spelen.

Een plaats om je toe te eigenen en er zelfs oorlog om te voeren.

Ongelooflijk veel bloed heeft er gevloeid rondom het bezit van deze berg.

En dat MOET stoppen.

De krachtige download die nu plaats gaat vinden, hecht aan op de harten van mensen van goede wil. Door hun harten heen op het bloed dat ook zij hier wellicht vergoten hebben.

Het wordt tijd dat al dit bloed gezuiverd wordt en bedraad met de kracht van het Heilig Hart. Zo zoeken de wortels van het heilig hart zich een weg door de lagen van de berg heen. Door de lagen van de omgeving er omheen.

Zij zaaien zich uit naar alle plaatsen van strijd en verderf en nemen de pijn van dit leed op in hun liefdevolle aanraking.

Bloed is belangrijk. Het water dat in bloed zit is een informatiedrager.

Dit laat inprentingen na.

En deze inprentingen worden nu doorstraald met de kracht van het Heilig Hart, losgetrild en opgelost.

Een plek die van NIEMAND is, mag door ALLEN betreden worden.

De Poort naar de Hemel  zal weer terug open gaan.

De  paden voeren terug in de tijd naar de Aartsvaders.

Vele landen rondom dit punt zijn van oudsher verbonden met deze plaats.

Syrië, Jordanië, Egypte om er maar een paar te noemen.

De prachtige volkeren die in dit gebied wonen dragen allemaal bepaalde sleutelcodes van deze poort in hun ziel mee.

Het was niet de bedoeling dat hierom gestreden moest worden. Al deze codes moesten juist met elkaar een Eenheid vormen die gelijkheid en balans in de wereld zouden scheppen. Een instroompunt van Geheiligd Licht.

En vanuit dit punt is er grote verdeeldheid ontstaan.

Dat moet stoppen.

En in dit proces zitten we nu.

Het Heilig Hart daalt af, zoekt verbinding met ons. Vanuit dit principe zal de nieuwe mens geboren gaan worden.

In de kern van dit heilig hart draaien vele lichtdeeltjes om de centrale kern.

Allemaal deeltjes energie die in mogen stromen in het Inkarnatieproces van deze planeet.

Die mens mogen worden.

En de mensheid mogen bedraden met deze kracht.

Zodat dit licht wortel schiet in hun harten.

Zodat deze kracht wijdvertakt de wereld zal bevloeien.

DE Bron van Liefde droogt nooit op.

De Graalbeker in ons hart kan altijd gevuld zijn met dit licht.

Ooit, in de TOEKOMST, die we nu aan het scheppen zijn.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email