YES I AM

YES I AM

 

 

Sinds de laatste indaling van het zonnevuur tijdens de Pinksterdagen is er veel gebeurd dat de moeite van het vermelden waard is.

Het zonnevuur daalt via de Tempel van het Heilig Hart diep binnen in onze systemen.

Het laat de hartevlam ontwaken in een nieuwe passie.

De herontdekking van het bestaan bezegelend.

In een euforisch moment van YESSSSSS.

Zeg het maar eens hardop en voel de letter SSSS sissen in dit prachtige woord.

Dit vuur straalt achtbaansgewijs door naar de buik.

Daar zet het zich in het tweede chakra als de nieuwe vuurkracht. Yesssss, wordt YES I AMMMMM.

Van daaruit straalt het dieper en dieper door naar de basis.

En daar ontbrandt de kracht in YES I AM LIFE.

Door deze woorden veelvuldig te herhalen activeren we de kracht van het vuur.

Dit vuur zet heel ons celbewustzijn in lichterlaaie.

Elk celletje dat mee gaat branden voedt de ander en samen groeien ze uit tot een grote vlam.

Door Yes te zeggen , werken we in de breedte.

“Ja” daarentegen werkt naar de diepte, dit verankert.

Beide krachten tezamen werken ieder in dezelfde trilling. Maar toch anders.

Ze hebben elkaar nodig om diep ingebracht te worden in onze waterhuishouding.

Want in onze waterhuishouding leven de overgeleverde herinneren.

Onze eigen herinneringen, maar ook de herinneringen van onze voorouders.

Zielewerkers werken in op al het leven. Met water en vuur.

Door de kracht van YESSSSS in de vuurpositie diep in te brengen in de waterpositie, vindt er een verbinding plaats van Yang in Yin.

In de vuurpositie kan je woorden achter Yes I Am plaatsen die de vuurkracht versterken.

YES I AM LOVE, YES I AM POWER, YES I AM STRENGHT enz.

Als je de YEStrilling gebruikt in de waterpositie dan zeg je het meer in een opgeluchte vorm.

Met een diepe zucht kun je Yes I am zeggen en de ssssss voelen kabbelen als golfjes in het water.

YES I AM PEACE, YES I AM LOVE, YES I AM ME enz.

Op het moment dat je dit zegt op deze wijze, ontspannen onmiddellijk de cellen die onder te veel oude vuurkracht geleden hebben.

Zij openen zich en de stress laat los.

Beide kanten zijn goed om te gebruiken.

Als je dit maar met de juiste intenties doet.

Met het hart verbonden kun je hierin niets fout doen.

Te veel vanuit  het hoofd werkend kun je hierin heel veel fout doen.

Teveel water laat je verdrinken in dienstbaarheid, teveel vuur laat je vernietigende kant zijn werk doen.

Het is dus zaak om beide polen in evenwicht te brengen,

YESSSSS in liefdevol vuur, sissend en knetterend, ruimte makend binnenin jou, al je oude emotieafval verbrandend.

YESSSSSS in kabbelend water, uitgolvend naar buiten,  hierbij eventueel jezelf voorstellend alsof je op een luchtbedje in het water drijft, en ontspant.

Zo gaan we er aan beginnen om de aloude man-vrouw verbinding in een nieuwe waarde over te zetten.

In onszelf, en vanuit onszelf de matrix inwerkend naar de patronen in de wereld.

Water en Vuur.

Het lijkt tegenstrijdig.

Toch is het dit niet

Deze twee krachten kunnen heel goed samenwerken als er een nieuwe manier van ZIJN wordt gevonden.

Een teveel aan vuurkracht heeft de oude wereld in zijn greep gehad.

De mannelijke kracht heeft om zich heen gemept en angst gezaaid.

Waardoor de vrouwelijke kracht te onderdanig is geworden en zich in dienstbaarheid aan de voeten van de man geworpen heeft.

Hierdoor lijden we allemaal aan dezelfde kwaal.

We zijn uit balans.

En staan voor een grote uitdaging.

De oude angsten, het NEE dit mag/kan niet mogen weggebrand worden uit ons geheugen.

Het oude watermerk mag oplossen en een nieuw patroon gaan vormen.

De beste remedie hiervoor is om YES I AM LIFE als hoofdzin te gebruiken.

Net zoals in wit licht alle andere kleuraspecten verborgen zijn, draagt het Leven ook alle aspecten met zich mee.

Het Leven mag stromen, mag ademen, mag vrijgemaakt worden.

In ons, in de wereld.

 

Ik groet jullie vanuit de Bron die Leven heet.

 

Print Friendly, PDF & Email