Aardelicht en Zonnevuur

Aardelicht en Zonnevuur

Aardevuur en Zonnevuur.

Zoals we mogen weten is er tijdens de Pinkstertijd een prachtig  vuur ingedaald.

Dit vuur heeft zijn intrek genomen in het Tempel van het Hoger Hart en brengt van daaruit ordening aan in ons systeem.

In  juni 2013 is de Ra-kracht teruggekeerd in de kern van onze planeet.

Sindsdien branden de vuren van gerechtigheid dwars door onze levenslijnen heen.

Vanuit de kern van Moeder Aarde stijgt er nu  alweer een nieuwe Vuurvlam op.

Dit is de Vlam van levenslicht. Verbonden met het vrouwelijke principe. De vlam stijgt van onderuit op naar ons tweede chakra en activeert het scheppende vermogen in de mens.

Maar deze vlam verbindt zich tegelijkertijd  ook met het nieuwe Zonnevuur. Dit is de  schone Yangenergie, die vanuit het hart van de Centrale Zon diep in de Yinvlam afdaalt om samen te smelten met het levende leven, in verbinding met de energie van het Hart.

Deze Yangvlam is niet dominant, maar liefdevol.

Het is de bedoeling dat de Yinvlam zich veilig voelt, opgewaardeerd wordt en teruggebracht  wordt naar de oorspronkelijke waarde.

De Yang daalt diep af in de Yin, om excuses te maken, om oude pijnen te verzachten, maar vooral om gelijkwaardigheid te scheppen.

En dat valt niet mee.

Want de echo van pijn en ondergeschiktheid in de kern van de vrouwelijke ziel is intens en heftig.

En toch gebeurt het.

In de energetische kern van onze buik voltrekt zich hierdoor een wonder.

 Een prachtige poort wordt geactiveerd.

Deze straalt open, elke dag een beetje meer en laat de levenskracht die vrouwen in zich dragen vrij.

Het is een intense beweging, die tot in de heupen, benen en voeten ervaren kan worden.

Soms zelfs op een pijnlijke manier, omdat de beweging die aangebracht moet worden niet gemakkelijk is.

Veel vrouwen zijn innerlijk nog achterdochtig en verdrietig door de echo’s van weleer.

De nieuwe Yang is de sleutel op de deur voor het nieuwe Yin.

Langzaam maar zeker daalt deze af en penetreert de yin zo diep, dat de vonken er af vliegen. Daardoor komt de innerlijke beweging op gang die de poort naar het diepere leven ontsluit.

Krakend en zwoegend komt deze draaideur in beweging en begint een prachtig licht uit te stralen.

Elke dag een beetje meer.

En met dit licht voeden we de leylijnen van deze wereld. De matrix.

Het Nieuwe Yin-Yangprincipe wordt geboren.

Dit klikt in, in de kern van ons diepste Zijn. In het IKBenpunt.

En dat is intens verheugend en soms ook zwaar.

Omdat het gebeurt midden in de tijd van leven van NU.

Onze lichamen worden alweer aan het werk gezet.

De draaideur naar de nieuwe tijd mag open gaan.

Ons gehele bekken werkt hieraan mee.

Vandaar dat er pijn in de liezen of heupen ervaren kan worden. Of trillingen in de benen. Kramp in onderbenen en voeten.

Dit heilig Man-Vrouwvuur zorgt er ook voor dat we straks meer en meer gedragen worden door dit licht en deze kracht. Dat er gelijkwaardigheid ontstaat en dat er daardoor in de wereld een nieuwe verdeling van energie op gang komt.

De volle maan van juni 2016 heeft de verbinding bekrachtigd.

Het Yangvuur is geaccepteerd in de kernkracht van de maan en straalt vanaf nu diep in op al het aardse leven. De verandering is geïnitieerd.

De energie hiervan zal  nieuwe zielen aantrekken, hoogwaardige zielen die deze planeet uiteindelijk optrekken naar zijn hoogste waardes.

En daarom alleen al is het belangrijk dat we NU niet opgeven en niet kijken naar wat er in de buitenwereld gebeurt.

Het is belangrijk dat wij – de zielewerkers – van deze tijd ons bewust worden hoeveel er van af hangt dat wij de samensmelting van dit proces in onze binnenwereld laten gebeuren.

Dat Vader kosmos afdaalt in Moeder Aarde, dat Zonnelicht en Aardevuur elkaar opnieuw ontmoeten en Mannelijke en Vrouwelijke energie op een hoogwaardige manier  verbinden om letterlijk nieuw leven te scheppen.

Heftig , maar mooi.

 

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

 

Hieronder voeg ik een artikel toe dat in 2013 al geschreven en geplaatst is geweest, maar in dit artikel is wel de voorbereiding verwerkt die tot de samensmelting van het nieuwe licht heeft geleid.

Misschien vinden jullie het fijn om dit nog eens te lezen.

Want wij allemaal zijn hierbij betrokken, elke dag weer.

 

 

Uriel en het licht van gerechtigheid.

 

Toen de Ra-kracht in de kern van onze planeet samensmolt met de geest van deze tijd gebeurde er iets wonderlijks.

Ik zag de zonnekracht zich ontvouwen en heel veel straling opbouwen. In een uitwisseling van energie zag ik de engel Michael omhoog gaan naar de kosmos, terwijl tegelijkertijd de engel Uriel afdaalde. Alsof zij elkaar afwisselden. Alsof het Michaelstijdperk voorbij is en de engel Uriel het bestuur overnam. Toen de engel Uriel afdaalde in het hart van de aarde-zon, ontvlamde de kern in machtige, oranje, goudgele vlammengloed. Via Uriel straalden de vlammen uit en begonnen zij van onder af de oude tijdslijnen in brand te zetten. Het vuur laaide op en brandde door alle tijdslijnen en contactpoorten van de oude wereld. Tegelijkertijd vlamde dit licht ook omhoog naar ons. Via de lagere chakra’s laaide het op en zette het  geheel ons bewustzijn in vuur en vlam.

Zeker tot aan de zonnevlecht begon de energie te branden en te stralen.

Een enorme hitte golfde door ons heen.

En elke dag en nacht nadien voel ik die hitte in mij. Alsof ik van binnenuit in brand sta. Het is soms bijna ondraaglijk.

Maar het branden moet gebeuren.

Waar de engel Uriel verschijnt brengt deze een totale zuivering aan. Chaotische patronen worden uitgezuiverd en er worden nieuwe structuren aangebracht. Want Uriel is de engel van het vlammende zwaard.

Waar Michael heerser is over de blauwe straal met al zijn facetten en kleurschakeringen en het zilver, regeert Uriel over de gele, oranje rode zonnevlammen en het goud. Een totaal andere energie.

Michael doorkliefde met het zwaard de oude koorden, Uriel brandt hen letterlijk weg. Het afval wordt opgeruimd. Onze onderste chakra’s  worden ontdaan van smetten. Waar velen door het vuur van ongerechtigheid zijn verbrand, haalt dit vuur de zielen terug omhoog uit de duisternis.

Uriellicht werkt in op de energie van verloren waardes. De echo van brandstapels en massale vernietiging van persoonlijke meningen. Inquisitie en verloochening.

Er zit zoveel nog vast aan het uitzuiveren van deze krachten. Het is gevaarlijk om er te diep op in te gaan.

We moeten er gewoon maar IN zijn en meebranden in dit machtige vuur.

Pinkstervlammen, St-Jansvuren, Uriellicht, smelten samen in Een groot uitzuiveringsbeleid.

De Fatimalijnen branden mee. Vanuit Portugal is dit begonnen en het vuur van de heilige moeder  zal zich er in verbinden.

Ik heb de gouden Maria gezien met haar stralende, vurige mantel.

Zij verbond zich met Uriel en straalde als de zon zelf.

Het is zo machtig wat er gebeurt dat woorden tekort schieten.

En zo staan we nu op de tijdslijn, als brandende fakkels.

Nog maar weer eens in vuur en vlam.

Zoals het al eerder is gebeurd, soms letterlijk. Denk aan de christenen in de romeinse tijd die als levende fakkels werden gebruikt. Aan hen die in kerken werden gedreven en levend verbrand. Denk aan de heksen die op brandstapels werden gezet en denk aan het vuur van de ovens in concentratiekampen.

NU zijn we lucifers in handen van de Goden.

We staan op de tijdslijnen van het grote NU. De vlam van gerechtigheid in ons hart en ziel brandt.

We zetten de wereld in vuur en vlam.

In cirkels van kracht.

Alle matrixen van onzuiverheid branden.

Schrik niet als je soms duizelig wordt van de energie, ongelooflijk warmte ervaart in je celbewustzijn, moeheid van binnenuit.

Weet dat je mee helpt om “ de wereld” om te keren.

En besef dan dat jouw bijdrage hierin groots en meeslepend is,

Want met elkaar houden we het vuur in stand.

Hartevuur, Zielevuur, Aardevuur, hemelvuur, Engelvuur, Meestervuur, Zonnevuur.

 

Ik wens je  toe dat je nu de fakkeldrager van deze tijd durft en wilt zijn.

Er wordt op je gerekend.

 

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email