Het wapenvuur

Het wapenvuur

Dit weekend is de beweging ingezet naar een prachtig gebeuren.

Zoals jullie weten werken we met elkaar heel hard aan de verandering van energie in het wereldbewustzijn.

En  dat is nodig., want in dit bewustzijn lagen veel pijnmoleculen opgeslagen.

Onze geschiedenis laat steeds weer zien dat oorlogen, bloedvergieten en andere ellende in een vicieuze cirkel rond blijven draaien. De energie om dit gebeuren heen is sterk. Roept op tot wraak en weerwraak, waardoor volkeren en mensen elkaar steeds maar blijven bevechten.

De Grote Centrale Zon zendt enorme lichtimpulsen uit. Deze impulsen worden door de sterrenpoorten heen gestuurd en werken diep in op het collectief bewustzijn. Zo kan ieder mens op aarde een instrument zijn voor dit licht. Er is niets meer voor nodig dan een sterk groeiend bewustzijn en een hogere staat van verlichting. Als de frequentie klopt sluit het licht automatisch aan. Dat is een wet van aantrekkingskracht die louter gebaseerd is op gelijke waardes.

Duizenden zielen op deze planeet zijn inmiddels sterke lichtdragers geworden en door hun bewustzijn heen zendt de Centrale Zon ofwel de Bron alsmaar weer zijn straling uit. Het werkt in op alle moleculaire structuren en geometrische velden. En vooral op de velden waar een verwrongenheid is ontstaan. Dat veld waarin de geschiedenis zich steeds maar weer herhalen wil. Een gerafeld, gescheurd veld, waarin negativiteit nestelt en de waardes vasthoudt. We hebben er twee eeuwen keihard aan gewerkt om door te dringen in de moleculaire structuren van deze velden. We zijn een geworden met deze velden en hebben er van binnenuit aan gewerkt om de lage waardes op te halen en te veranderen vanuit de kern. De samensmelting met deze velden was een eerste vereiste om de veranderingen van binnenuit op te starten.  Natuurlijk is daar veel weerstand op gezet. De tegenkrachten hebben er alles aan gedaan om die velden onder hun beheer te houden en vooral om het licht er buiten te houden.

Niet in de laatste plaats hebben de inquisitie en andere religieuze rechtbanken er aan mee gewerkt om de mens hierin zijn vrijheid te ontnemen.

Alsof de goddelijke bron onder het mom van onderdanigheid en onderwerping ooit zoiets zou doen.

Uitgesloten, dat doet de Bron niet.

Op dit moment werken de trillingen  van de Grote Centrale Zon diep in de gelederen van deze instellingen. Op alle plaatsen hebben de lichtwerkers poorten en blauwdrukken gevormd waardoor dit licht nu pulseert. Op energetisch niveau en ook letterlijk op aards grondniveau. De waardes zijn immers omgekeerd. De trillingen doorstralen nu alle grondlagen waar de pijn en dogma vastgezet is. Met andere woorden; de energie van de Bron doorstraalt door ons heen alle pijnkronieken uit de databank van de Aarde. Vooral de kronieken die met onderwerping en valse machten te maken hebben.

Door de aarde zelf heen werkt een kernkracht om de oude moleculaire structuren los te maken. Het karmisch bloed wordt weggewassen, zodat de vicieuze cirkels van wraak en gerechtigheid doorbroken worden.

Duizenden stamhoofden en leiders van welke tijd dan ook hebben hun wapens in het vuur van deze tijd gegooid. De engel Uriel en zijn gouden engelen hebben de energetische laag die hiervoor dient omgebouwd tot een grote smidse. Deze laag is sterk gekoppeld aan ons 2e chakra. Van hieruit waaiert het vuur van de smidse uit door alle tijdslagen heen. Oude en nieuwe wapens zijn in het vuur gegooid.  Strijdkleding  van welke aard dan ook is uitgetrokken en wordt nu verbrandt. Miljoenen offeren de energie van oorlog en geweld aan de collectieve  wensgedachte van deze tijd. Vrede op aarde. In alle lagen van Zijn.

Op dit moment werken de Sjamaantrilling, de Priestertrilling en de Brontrilling  samen om de moleculen van oude strijdpijn om te vormen tot transparante cellen.

Een alchemistisch proces. We offeren de oude pijnen en vormen hen om tot korrels van diamant. Zoals je vanuit het zand glas kan maken, zo kunnen we door onze intentie van oude bloedklonters heilig licht smeden. En door alle lagen heen voltrekt dit proces zich. Onomkeerbaar. Eerst wordt alles op dit niveau tot transparantheid gebracht. Van daaruit starten we op in een nieuwe trilling. Voorbij de oude geschiedenis. Die ophoudt te bestaan in onze databanken. Vanaf dat moment ben je niet langer een eindproduct van de oude tijd, maar wordt je een nieuwetijdswezen.

De oude geschiedenis is niet langer van jou/ons.  Het DNA wordt omgevormd. We mogen de geschiedenis vergeten en overstappen in een hogere dimensie.

Ik groet jullie vanuit De Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email