De zonneschatten van Egypte

De zonneschatten van Egypte

Lang geleden gaf De Grote Centrale Zon deeltjes van zichzelf aan een zich opbouwend zonnestelsel. Deze gouden deeltjes werden gebruikt om een wereld te creëren waar het volk van de Zon zich thuis zou voelen. Deze zielen dragen nl. de kernkracht van het oorspronkelijke leven mee in hun ziel. Waar zij zijn, wordt de geboorte van het licht een feit. In hun bewustzijn dragen zij een hoog vermogen aan lichtcellen mee. In deze cellen kan enorm veel goud licht opgeslagen worden. Het volk van de Zon is dus onontbeerlijk in een scheppingsproces. Zij dragen de gouden bouwstenen mee die nodig zijn om werelden vorm te geven.
Op de plaats waar nu Egypte ligt, is de vortex aanwezig die de doorgang naar de Zon open houdt. In oude tijden werd van deze doorgang veel gebruik gemaakt. Een Stad van Licht bouwen vraagt tijd en energie. De bouwstenen moeten verankerd worden in de dimensies. Men bouwde piramides om de energie in op te slaan. Schatkamers van het gouden licht. Het bouwen van lichtsteden moet je zien als een spiegelproces. Laag na laag schittert de gouden glans van deze steden door de atmosferen heen en manifesteert zich in de energie. Eerst wordt de bestaande atmosfeer gespiegeld. Dan wordt een gouden stroom van kracht ingebracht en met die stroom worden de bouwstenen oftewel lichtmoleculen meegevoerd die nodig zijn om te bouwen. Zielen die bekwaam genoeg zijn om als Bouwmeester te fungeren en de energiestromen te leiden, dalen mee af in de stroom en proberen de materialisatie van deze steden tot stand te brengen. In hun dromen werden zij geïnstrueerd en vanuit hun bijna fotografisch geheugen bouwden zij dan de bouwwerken na. Gebruik makend van de bouwmaterialen die hen in hun dimensie ter beschikking stonden. 
De steden van goud licht, werden naarmate zij zich zichzelf nabouwden in de " laagte" steeds stoffelijker gemanifesteerd.
In Egypte zijn er gouden tijden geweest. Tijden van opkomst en ondergang. In gouden tijden floreerde de energie en bouwde men de energetische steden na. Het goud van deze steden fonkelde dusdanig sterk in hebzuchtige ogen dat het niet kon uit blijven of er werden rooftochten op gang gebracht. De oude Egyptenaren konden heel goed in droomtijd reizen en ingangen door gaan naar hogere dimensies. Op deze wijze onderhielden zij ook het contact tussen de dimensies.
Hebzuchtige zielen gaan geen middel uit de weg om schatten te vergaren.
Toen de plunderingen, rooftochten en manipulaties in de oudheid begonnen ontwikkelde men een strategie waarbij men zielen achtervolgde in droomtijd. In de tijd tussen het bewuste en onderbewuste konden zij inbreken. Op deze wijze is bijv. Ook de Ba -kracht van veel zielen gestolen. Ik heb daar al eens overgeschreven.
In de gouden steden waren ook Tempels aanwezig. In deze Tempels werd de leer van " bewust overgaan in droomtijd" onderwezen en leerden priesters en priesteressen de andere werelden te betreden.
Ik zag vandaag hoe hebzucht zielen er toe dreef deze priesters te dwingen om goud uit de andere dimensies te halen. Hen werd zelfs geleerd om het goud te vermaterialiseren. Iets wat enorm veel kracht kostte en ook veel levens heeft gekost. 
Het ondenkbare feit om op deze wijze energie uit andere dimensies te halen en voor hebzuchtige doeleinden te gebruiken werd denkbaar. Veel van dit goud werd in verborgen piramidekamers op aarde en de tussenwerelden opgeslagen. 
Bouwstenen uit andere dimensies verschoven hierdoor van plaats. Objecten die van zeer groot belang waren om de energiestromen te koppelen, verankeren of symbolisch te doorstralen veranderden van intentie. Dit werd gevaarlijk. De energie begon te kantelen. Zodanig dat er gevaar voor Totale instorting dreigde. Het volk van de Zon heeft hierop ingegrepen door de ingangen naar de andere werelden te verzegelen. De vrije val van Egypte begon. Goud kon niet langer gehaald worden uit andere dimensies. Priesters uit die tijd hebben grote folteringen doorstaan. Zij werden gedwongen om van het aanwezige goud nieuwe ornamenten te maken. Ook dit was gevaarlijk. Een gouden ornament, vervaardigd voor een bepaald doel kan niet dienen voor een ander doel. In plaats van dichter bij het doel te komen, dreef men er steeds verder van af. Het goud dat er nog was, werd zeer streng bewaakt. Sommige zielen zijn vast komen te zitten tussen de dimensies in. Daar bezitten zij enorme schatkamers, volledig gevuld met nutteloos goud. In hun ogen is dit goud echter van zeer groot belang. Zij waken hierover en staan niemand toe om deze schatkamers te betreden. Sommigen doen dit al eeuwen lang. Al dit goud is niet van hen. Het is gestolen goud/licht. Maar ze wachten op het moment dat ze er weer gebruik van kunnen maken. Dat mag niet. Er is een begin gemaakt met het uitruimen van de tussenruimtes. Ruimtes in ruimtes van piramideachtige oorsprong waarin vele schatten opgeslagen liggen. 
Toen ik vandaag de grote verschuiving waarnam in het Chakra van het Midden Oosten met als centrum Egypte, zag ik veel meer licht tussen de kieren doorkomen.
De zonnewijzers laden op. De gouden ornamentjes moeten terug gezet in de zonnewijzers. Zij gaan de verbinding tussen de dimensies ontsleutelen. Zij moeten het volk van Egypte helpen terug te keren naar hun oorsprong.
Een ingewikkeld verhaal dat gebaseerd is op rechtvaardigheid, teruggave van eigendommen en dat het einde inluidt van een tijdperk vol tirannie.
Het is begonnen, er is geen weg meer terug. De gouden lichtstralen keren terug in de Tempels. De gouden Tempelstad ontwaakt. De blauwdruk er van is zichtbaar in het Hart van de aarde, in het geheugen. Zijn bewoners stralen een rustige gouden gloed uit en maken zich op om de kosmische raad van sterrenvolkeren te ontvangen in hun midden.
Voorzichtig gaan straks de afgesloten poorten open. 
Dat wat onrechtmatig verkregen is wordt teruggegeven aan hen die er mee om kunnen gaan. 
In de tussenruimtes is dit al even gaande. Er hebben grote strijdtonelen plaats gevonden rondom de schatkamers. Nu zijn ze opengesteld en vrijgemaakt. De hebzuchtige priesters worden van hun plaats verdreven en moeten alles terug geven wat ze gestolen hebben. Daardoor gaat er een enorme, kosmische verschuiving optreden. 
Het is dus niet vreemd dat het volk van Egypte dit invoelen kan. Men eist op wat van hen was. Men helpt mee om droomtijd op aarde te manifesteren en het gouden licht op onze wereld terug te brengen. Dit gaat als een schokgolf door het gehele Midden Oosten werken. De zonnewijzer gaat onverbiddelijk doordraaien en de tijd die stilstond gaat verder stromen.
De klok tikt…letterlijk.
Het uur van de gouden waarheid is aangebroken.

Ik groet jullie vanuit De Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email