Demonenpoorten

Demonenpoorten

Ik zal proberen te beschrijven wat ik waarnam achter de Demonenpoort.

Toen de aarde lange tijd geleden gekoloniseerd werd door lage kosmische krachten zonder geweten of moraal is er veel veranderd in het menselijke gevoelspatroon. Door DNAvermenging en onzuivere toevoegingen is de hartsdraad die door alles heen liep verbroken. De Venus energie werd doorstraald met lage trillingen waardoor de mensheid buiten de liefde kwam te staan. Allerlei andere gevoelsvormen kwamen er voor in de plaats; angst, boosheid, haat, verdriet.
Deze gedachtevormen creëerden om de mensheid heen een wereld vol demonen. Want een gedachte die steeds gevoed wordt krijgt bestaansrecht en groeit uit tot een levensvorm op zich. Om mensen heen kun je hen zien bewegen. Wat de mond van een mens zegt komt niet altijd overeen met wat je uit hun gedachtewereld op je af ziet vliegen. Het moge duidelijk zijn dat ik dat waarneem en dat mensen zelfs op die manier proberen aan te vallen. Lieve woorden uit de mond, helse gedachtevormen uit hun bewustzijn die als een zwerm van gonzende bijen op je afgestuurd wordt en je probeert te steken.
De meeste mensen op aarde zijn oude zielen. Ondanks het feit dat zij in hun fysieke vorm steeds in een ander leven terug kunnen komen, blijft hun demonenwereld bestaan. Deze wereld is nl niet gebonden aan tijd en ruimte. De ruimte waarin gedachten worden geboren staat buiten de fysieke tijd en kan daardoor groeien. Kan leven na leven gevoed worden met dezelfde patronen en zo kan één mens op deze aarde al in staat zijn om een wereld vol horror te scheppen. Kiest hij dan weer een nieuw leven op aarde en opent zich tijdens dit leven een zelfde gedachtestructuur dan koppelen de gedachten uit voorgaande levens zich er moeiteloos aan vast en krijgen deze steeds meer bestaansrecht.
De demonenpoorten waar ik doorheen vloog met de engel Michaël zijn ingangen naar helse krochten waar dit soort gedachtefenomen uitgegroeid zijn tot bestaande levensvormen. Zo kon ik zien dat middels het DNA van zomaar een mens een schaduwwereld vol demonische wezens automatisch aan iemands levensstructuur gekoppeld kunnen worden. En via het DNA verweven iemands leven sterk kunnen beïnvloeden. Het is daarom voor een lichtwerker ook heel moeilijk om gekoppeld te zijn aan een familielijn waarin veel boosheid en frustratie zit. Je krijgt het automatisch mee in je DNA. En daarom moet je ook zo vechten tegen je natuurlijke gesteldheid in. De demonen uit deze schaduwwereld verlangen hun voeding en jij moet hen die voeding geven. Dat zijn ze gewend, daarom konden ze groeien. Snap je hoe moeilijk het is om als je eigen natuur niet zo is, je er los van te maken? Snap je hoe gemakkelijk het is voor wezens die deze demonen beheersen om een hele wereld " omlaag" te trekken en de energie op die wereld kunstmatig laag te houden. Demonen werken vaak in zwermen. Als er ergens voeding te halen valt, zwermen ze er collectief op af. Ze vechten met elkaar om te kunnen " eten" Hun boosheid slaat terug op de mens, die vervolgens weer boos wordt en zo maken we de cirkel rondt. 
Het is angstwekkend om te zien hoe bijv. in laag resonerende gebieden van de aarde de energetische atmosferen van onze wereld door deze zwermen wordt bevolkt. Miljoenen van deze wezens zwermen in ongedurigheid om de mensheid heen. Zij strijken neer op hun gedachtegolven en eten zich dik en rond. Moedigen hen aan om meer van hetzelfde aan te maken.
Als deze werelden groeien en steeds meer bestaansrecht krijgen daalt het collectief bewustzijn van de aardse mens angstwekkend snel in trillingsgetal. Daarom werken we er zo hard aan om dit om te sleutelen. Daarom is Meester Jezus 2000 jaar geleden samen met een heleboel " reddingswerkers" afgedaald tot in de kern van dit proces. Om het tij te keren. De uitzuivering van de demonenpoorten is daarom ook van het grootste belang. Zolang deze werelden groeien kan de mensheid niet meer ademen in zijn eigen licht.
Het Uriëlvuur brandt niet voor niets. Het is hoog nodig.
Lichtwerkers proberen in hun kern deze negatieve gedachtevormen om te smelten tot een hogere vorm van Zijn. Daarom ga je als lichtwerker tot op de bodem van je kunnen en razen de aardse emoties door je heen als wervelstromen. Je moedigt hen aan je aan te vallen, je daagt hen uit totdat ze razend worden en dan breekt de hel los. Je komt in een proces terecht waarbij de emoties als stormen door je heen woeden. Je wordt gebeukt en geslagen, je slingert alle kanten uit en niet altijd lukt het je om dit te doorzien. Het duurt vaak lang voor je door hebt waar je mee bezig bent. Maar omdat je innerlijke kern van licht is, verbonden met de Kracht van de ZON breng je de zwermen IN de kern van het BRON zelf en verbrandt je hun intenties. En dan ga je snappen dat je emoties aan het verwerken bent in een enorm collectief proces. Met duizenden tegelijk zijn we afgedaald om door ons kristalbewustzijn heen dit te transmuteren. Als extra uitdaging trek je misschien mensen aan die grote demonenzwermen in hun ziel meedragen,. Die zich proberen te verstoppen achter de poort. Maar juist hen sleutel je los en dan breekt de pleuris uit. Ze willen jou schade toebrengen in woord en daad. Want je ontneemt hen een belangrijk element van macht. Doordat zij geschakeld staan aan deze zwermen houden juist zij stukken van de aarde in hun greep. Een deel van een straat/wijk/stad/gebied. Op iedere werkvloer zit er minstens wel iemand die een hele afdeling omlaag kan trekken. De schaduwwereld kent vele territoria. Allemaal onderverdeeld in kleinere en grotere gebieden met eigen privileges en beloningen. Het lijkt de aarde zelf wel.
Deze "meesters" ontmantelen wij door in hun gebied te komen en energetisch hun demonen te ontmantelen. Daarom vallen ze uiteindelijk JOU ook altijd aan. Maar het gaat niet om JOU, het gaat om HEN. Ze verliezen hun grip.
Dit systeem is wijd vertakt geraakt door de eeuwen heen. Nu wordt het van twee kanten aangepakt. Op de werkvloer zelf ( de aarde, jij en jouw omgeving) en vanuit de kosmos. Vanaf de aarde brandt het violette vuur, vanuit de hemel het oranje goud. 
Je bent een lucifer in de hand van de BRON. 
Het collectief bewustzijn van de mensheid is nu sterk genoeg om dit aan te pakken en nog valt het niet mee zoals je uit eigen ervaring inmiddels weet.
Gelukkig maar dat er duizenden hogere wezens om ons heen zijn, die ons hierbij helpen.

Houd het vuur brandend in de kern van je wezen en doorzie het patroon.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email