Het tweesnijdend zwaard

Het tweesnijdend zwaard

Dwars door al het smaragd groen ( waarover ik nog een paar mooie artikelen klaar heb staan) en de naweeën van het bloedrood komt het licht van de blauwe straal er al weer door heen geflitst.

De komende maanden wordt  het een hectiek van in elkaar samenvallende en vooral samenwerkende energiestralen.

De volle kracht van het drievoudig blauw komt er pas op 21 september door heen en na een aantal weken wordt deze straal versterkt door het zilver.

Het rood heeft de koorden van onderwerping en machtsmisbruik aangetrild en losgemaakt.

Het smaragdgroen zet hier een diepe genezing in.

Het blauw komt helpen om een diepe ordening aan te brengen in het geheel.

En dat gaat betekenen dat er wereldwijd op groepsniveau en op individueel niveau een verschuiving gaat plaats vinden.

Misschien wel de grootste verschuiving ooit.

Niets blijft meer hetzelfde.

Ook binnen families en gezinnen worden de koorden gerangschikt.

Omdat de oude tijdsprogrammering afloopt, wordt er gekeken naar wat er gebeuren kan  binnen de bestaande formaties.

Wat heeft men geleerd, in welke trilling is men aanbeland en is er nog doorgroei mogelijk?

Zo niet dan moet ieder verder gaan op zijn of haar pad.

Veel vanzelfsprekendheden komen hierdoor op de helling te staan.

Er moet duidelijkheid komen.

In iedereen.

Houd er daarom rekening mee dat ook binnen jouw bereik de trillingen veranderen en er weer koorden knappen.

Als je als lichtwerker midden in een netwerk zit, moet je duidelijk durven zijn.

Pak je eigen frequenties op en stabiliseer hen. Niet door jezelf te verdedigen of uit te leggen, maar door er in te leven/wonen. Zodat je beter gaat voelen wat je nodig hebt op die leefplek.

Zo zal er wereldwijd een migratie gaan plaats vinden. Soms letterlijk in het fysiek, soms geestelijk, veelal energetisch.

Iedereen is wel ergens in zijn systeem op doortocht.

Moet grenzen over om een nieuw bestaan op te bouwen.

Bouw in je hart een speciale ruimte, waarin vooral plaats is voor jezelf.

De smaragden kamer helpt je daarbij. In verbinding met Rafael, de engel van heling en diepe liefde.

De stralen van de Elohim geven kracht en ondersteuning en als je binnen de speciaal afgebakende Magenta straal blijft, waar ik begin dit jaar zoveel over heb geschreven, zal je die doortocht goed doorstaan.

Hierin is jouw neutrale ruimte gebouwd, waarin je veilig jouw koorden gaat herschikken.

Laat Michael en Rafael  door jou heen werken met de stralen van de Elohim.

Terwijl jij hen ruimte geeft zal de energie door de netwerken flitsen en de logische, goddelijke ordening in zaken ondersteunen.

We moeten door een heel heftige fase heen.  Dit is niet te stoppen. We zijn lichtinstrumenten in het hart van de tijd. Een chirurgische ingreep vindt plaats. Op alle lagen.

Je zou kunnen zeggen: Een hartoperatie, misschien zelfs wel een transplantatie. Maar het is nodig.

 De volkeren van de wereld worden aangesloten op een nieuwe hartslaag.  Verbonden met een nieuwe hartslag. Die kosmisch geschakeld staat aan de bron.

Er is maar Een weg naar het licht.

Het pad van lichtende liefde.

Respect voor elkaar.

Loslaten en groeien.

Op een nieuwe manier.

Ik wens jullie een veilige grensovergang toe.

En groet jullie vanuit de bron die Eenheid heet.f

Print Friendly, PDF & Email