Een engel in je ziel

Een engel in je ziel

Aartsengelen leven in een stralend lichtveld waarin een iriserende,beweeglijke kracht aanwezig is. 
Deze kracht is allesverzengend en raast als een storm. En is direct verbonden met de goddelijke bron.
De specifieke kleurenstraal en klank waarmee de Aarstengel werkt is zichtbaar en hoorbaar in zijn zielsveld. Een veld van licht dat los staat van het aardse leven. 
Als de engel Uriel bijv. zijn heldere goudoranje licht uit de kosmische zon betrekt dan straalt zijn krachtsveld op in vurige vlammen. Gloeidraden van zonnig licht worden zichtbaar in zijn bewustzijn. Ronddraaiende zonnewielen omgeven hem. Het licht is zo sterk dat je de engel zelf amper kunt zien. Met de gloeidraden bedraad de aartsengel de engelen die met hem mee werken. Elke engel die in het Uriel veld werkt heeft een gloeidraadje van het Uriel licht in zich, dat aangesloten is op de Grote Centrale Zon. Ook zij kunnen hierdoor opstralen als de zon zelf. Engelen kunnen op hun beurt deze bedrading weer doorgeven aan anderen. Mensen op aarde bijv. die via hun zielsveld bedraad zijn met engellicht. Langs de zielspoort trekken de engelen dan voordat de mens op aarde geboren wordt een netwerk van engeldraden. Die draden worden van binnenuit geactiveerd. In tijden waarin er veel ordening in de structuren aangebracht moet worden zijn er dus veel zielen op aarde nodig die via de engelen de zonnegloeidraden mogen gebruiken. Vooral NU staat de Logos van de Centrale Zon enorm te branden en te stralen. Alle engelen die hiërarchisch met de Logos verbonden zijn geven de zonnegloed door. Elk naar vermogen. Ook in de menselijke ziel wordt de bedrading geactiveerd en straalt het bronlicht krachtig naar buiten toe. Niet iedereen wordt in dezelfde kracht geactiveerd. Het is maar net hoe ver men staat met zijn ontwikkeling en hoeveel vuurkracht men verdragen kan. Ook hierin is weer een hiërarchie te ontdekken.
De engeldraden lopen op deze wijze door het bewustzijn van de aardse mens heen. Als zij opgloeien dan stralen zij door de mens heen naar buiten toe hun hitte uit. Zit er veel mist en troebele energie in het bewustzijn van een aards mens dan zie je dit engellicht niet. Daarom is er de laatste jaren zo hard gewerkt aan transformatieprocessen op grote schaal. Om de vervuiling uit het collectief en individueel bewustzijn van de aardse mens te verbranden. En er is heel veel verbrand en opgeruimd. Daardoor kan je in deze tijd steeds transparanter zijn. De engeldraden in je bewustzijn stralen en gloeien als een vurige kracht die van binnenuit door je heen naar buiten toe wil bewegen. Het helpt jou als ziel te groeien door ook jouw energieveld schoon te branden en te ontdoen van aanklevingen en vertroebelingen van welke aard dan ook. De vuurkracht is NU nodig in de wereld. De engeldraden moeten opglanzen en hun werk gaan doen. Niet van buitenaf, maar van binnenuit. De menselijke engelen geven hun bedrading door aan het hart van de aarde. Ook daar zijn engelen aanwezig die de bedrading door trekken naar de diepste kern en de aansluitingen " bewaken ". Moeder Aarde en de Logos van de Centrale Zon werken samen om hierin evenwicht aan te brengen.
De vuurkracht daalt door de engeldraad heen naar het gloeiende vuurhart van de aarde en stijgt weer terug omhoog naar de kosmos. Alle lichtwezens die werken met de kracht van de Grote Centrale zon zijn onderling verbonden en verdelen de energie over hen allemaal.
Constant flitst en knettert de energie door de bedrading heen.. Degene die in het middelpunt van de verdeling staat moet dus enorm veel hitte doorgeven. Een verzengende kracht die soms bijna niet te dragen is voor een aardse mens. Toch zijn er zielen op aarde die hun leven in dienst van dit plan hebben gesteld en de ongemakken van deze hitte verdragen om het licht door te kunnen geven aan de tijd van NU. Het systeem van engelbedrading is voordat een mens zijn leven op aarde begint al verdeeld en aangesloten. Niemand kan op eigen kracht de draden activeren. Alles verloopt volgens een zorgvuldig opgesteld plan waar geen op aarde levend mens zeggenschap over heeft. 
Zo hebben alle Aartsengelen hun bedrading verdeeld over Tijdsperiodes. En leven er miljoenen mensen op aarde en zielen in de hemelen die vooraf bedraad zijn om de tijd waarin we nu leven met Levend Engellicht te doorstralen. 
Het is werkelijk begonnen. De engeldraden gloeien op en brengen een logische ordening aan in aardse systemen. Zo kunnen de engelen door ons heen werken zonder zelf op aarde te komen. We werken samen aan een immens project. De gloed die vrijgemaakt wordt uit de engelbedrading zal velen ongemerkt omstralen en dragen. Zodat we in deze hectische tijden het helende engellicht kunnen door geven. 
Het is een prachtig gegeven en een kostbaar geschenk voor ons allemaal.


Ik groet jullie vanuit de Bron de Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email