Het Michaelsakkoord

Het Michaelsakkoord

De Michaël -bedrading zakt langzaam maar zeker krachtig door de tijdslagen heen naar zijn diepste aanhechtingspunt.
Van oudsher zijn we verbonden met het energieveld van de engel Michaël. Steeds meer zielen hebben zich de laatste eeuwen door de poort van zijn energieveld geboren laten worden op aarde en vallen daardoor automatisch onder zijn bescherming/werkkracht.
Een ziel die op aarde geboren gaat worden doorloopt diverse voorbereidende stadia. De energie flitst door verschillende bewustzijnspoorten heen naar het uiteindelijke geboortepunt toe.
Het bewustzijn van de engel Michael is een poortbewustzijn. De levenscel die door deze poort heen glijdt, wordt automatisch bedraad door de energie vanuit dit veld. Op zijn weg naar de aarde kan een ziel zo diverse poorten ( enorme energievelden) passeren en vanuit deze velden zijn opdrachten/levensenergie meekrijgen.
Eenmaal geboren op aarde blijft het bewustzijn verbonden met deze poorten d.m.v. de levenskoorden. Je kunt je dus voorstellen dat de bedrading die door een mens op aarde heen loopt zeer gevarieerd en complex kan zijn. Hoe groter de opdracht is die een ziel zich stelt, hoe meer bedrading deze meeneemt vanuit de kosmos. Het keuzepalet is enorm en de mogelijkheden daardoor ook.
De opdracht naar de mensheid toe in deze tijd is enorm groot. Nog nooit hebben er zoveel collectieve velden hun bedrading door een aards mens heen zo diep verbonden.
Het bewustzijn van een " Michaëlsmens" is d.m.v. dit levenskoord verbonden met zijn ziel. 
Hoe vaker de ziel een leven kiest op aarde door gebruik te maken van deze toegangspoort, hoe dieper bedraad deze wordt. In onze tijd leven er veel mensen op aarde die erg diep bedraad zijn door de Michaëlsenergie.
Vanuit het bewustzijn van Michaël kun je een waaier van blauw/zilveren draden zien lopen. Deze draden sluiten aan op de hogere chakra's en via de chakra's bedraad de energie zich dieper door tot in het hart van het aardse leven.
Elke keer als de mens op aarde geboren wordt probeert hij dit levenskoord sterker te verbinden met de tijdslijnen. Gelukkig staan er daardoor al veel markeringspunten op alle tijdslijnen. Deze maand heeft er een diepe activatie plaats gevonden op de markeringspunten en daardoor ook op de Michaëlslijnen. 
De Grote Centrale zon loopt door deze bedrading heen als de bindende factor. Een straal van geelgoud licht vormt de kern van de bedrading. Daar om heen hechten de andere poortenergieën zich vast. Het is een om zijn eigen as heen draaiend koord van zuiver licht. Bij iedere omwenteling schieten er pulseringen vanuit dit koord de atmosfeer in. Hoe actiever er gewerkt wordt, hoe meer pulseringen er vrijgemaakt worden. Een ziel die actief werkzaam is in het lichtwerk maakt dus per etmaal zeer veel van deze pulseringen vrij. Wordt de energie gecombineerd aan anderen die " meewerken" dan groeien de impulsen verder uit en veroorzaken zij enorme intentionele bewegingen. Een soort golven door de tijd heen, waardoor alles aangeraakt wordt door dit licht. In een tijd als het NU is dit een intense beweging die door de eeuwen heen is opgebouwd. Deze fase is 2000 jaar geleden opgestart.
In onze tijd leven veel zielen die door de poorten van alle tijden heen zijn gegaan. Ooit hebben zij er geleefd en in het NU dalen zij af onder leiding van de engel Michaël door de markeringspunten heen naar de vroegste tijden. Een deel van hun aardse leven heeft zich vaak onbewust in de diepte afgespeeld. In die zin dat zij steeds weer afgedaald zijn naar " beneden" om daar de Michaël impulsen te versterken.
Doordat zij verbonden zijn met het levenskoord van Michaël kan hij zich heel gemakkelijk rondom en in hun bewustzijn manifesteren. In de aura van zo een mens zijn de levensenergieën van hem aanwezig en deze doordrenken van binnenuit het bewustzijn. Bij gevaar op welk niveau dan ook, versterkt de engel zijn impulsen waardoor de aura van een persoon niet benaderbaar is. En men dus veilig is. Soms manifesteert hij zichzelf om de mens heen…en dat is heel indrukwekkend. De aardse mens reikt daarbij nauwelijks tot aan zijn knieën. De engel torent dan hoog boven de mens uit. Geen wonder dat alles wat kwaad wil doen dan op afstand blijft.
Deze maand is de bedrading van Michaël dieper doorgeschoten dan ooit. Hij heeft zich in de kern van ons lichtstelsel terug aangehecht. In het Hart van het Leven. Begin september heeft het bewustzijn van de Graal zich weer verbonden met het hart van de aarde. Een schitterend veld van licht heeft zich vanuit deze manifestatie geopend. De Michaëlskoorden lopen rechtstreeks naar dit energieveld toe en ankeren zich er in. Nu is er voor het eerst sinds eeuwen weer sprake van een levende, pulserende, krachtige verankering vanuit dit bewustzijnsveld dat een voedende stroom van licht door het kristallijnen netwerk van de aarde kan doen bewegen.
We zijn collectief verbonden met deze stroom van kracht. Onze levenskoorden lichten op in een nieuwe frequentie.
De koorden lopen vanuit het engelveld, door ons hogere bewustzijn heen naar de diepte. Alle dimensies verbindend met elkaar.
De pulseringen groeien in kracht en intentie. Alles uitzuiverend en in beweging brengend wat vast zit. De pulseringen tillen ons op naar een hoger niveau van Zijn. We hoeven er alleen maar IN te ZIJN, dan gaat dit vanzelf. Mee pulseren en staan voor ( in) onze taak. Zo brengen we met elkaar een bewustzijnsverandering op gang die vanuit het hart van de aarde ondersteund wordt. Deze diepe verankering was het "Plan" achter de schermen. Nu dit gerealiseerd is kunnen er andere delen van het Plan in werking treden. Het Michaëlslicht is ingedaald. De levenskoorden geplant en ingezaaid. Vanuit deze verankering kan er een krachtige, vruchtbare nieuwe tijdsbeweging op gang komen.
Het kan tegenstrijdig aanvoelen. Je moet weer anders uitlijnen. Je gronding wordt anders. Meer natuurlijk van aard. Je zenuwgestel moet zich aanpassen. Je hartslag, je ademhaling, alles is doordrenkt door dit nieuwe ( veelal onbewuste) weten.
Michaël staat letterlijk achter je en sluit de energiepoorten naar het verleden af. Hij waakt er over dat er geen onvruchtbare energie in dit nieuwe zaaiveld binnenvalt. Voel je dus veilig in de wetenschap dat deze engel je aura bewaakt. Veel karmaprocessen zijn nu afgewerkt.
Hij loopt ook voor je uit en maakt het pad van de toekomst voor je vrij. Volg hem maar en kom precies op tijd aan waar je ZIJN wilt. 
Concentreer je op Het Koord van licht dat door je chakra's heen naar beneden loopt en de weg vrij maakt voor jou. Dit koord is sterk en zuivert uit. Het kan dus zijn dat je in bepaalde gebieden nog heftige ontsluitingen voelt plaats vinden. Met name vanaf het bekken naar de voeten kan dit heftig zijn.
Michaël zegt: " Nu wordt het tijd om op eigen benen te staan. Krachtig te Staan in het Licht van je Ziel".
Laat je levenskoord maar glanzen en pulseren. Hij gaat vanaf nu ook verschillende richtingen uit draaien. Omdat de pulseringen naar multidimensionale richtingen mogen gaan werken. Deze werking voelt vreemd aan, alsof je in de kermis bent in de achtbaan en regelmatig ondersteboven hangt. Niks van aantrekken, alles went, ook dit zal na verloop van tijd normaal aanvoelen. Als je bewustzijn dit als een normale beweging accepteert, kan het er zijn, zonder je duizelig te voelen.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email