Engelbloemdraden

Engelbloemdraden

De engelbedrading die vanuit ongekende hoogtes afdaalt naar de aarde brengt ons bijzondere geschenken.
Vanuit de hoogste hemelen groeit deze bedrading als het ware naar beneden. Dwars door alle dimensies en sferen heen bereikt het dan de aarde zelf. Het leven in de hogere astrale sferen wordt bedraad met engellicht als het er klaar voor is. Door het engelkoord heen worden dan soms andere koorden geweven. Heel bijzonder is het fenomeen van de bloemenkoorden.
In alle hemelen /dimensies/sferen zijn prachtige tuinen aanwezig. Ik noem het tuinen maar dit woord doet hen geen recht. In deze tuinen groeien de mooiste bloemen met werkelijk hemelse geuren. De schoonheid er van is van ongekende aard.
De engelbedrading kan op zijn weg naar beneden de geuren en kleuren van de bloemen meenemen en in zichzelf verweven. De bedrading krijgt dan een extra toevoeging. De bloemenkoorden kunnen via de engelbedrading ingeweven worden in het bewustzijn van een op aarde levend mens. Natuurlijk is het een voorwaarde voor die mens dat zijn/haar bewustzijn de schoonheid van dit licht kan dragen. Met andere woorden; het bewustzijn van zo een ziel moet al hoogstaand zijn en al eens aanwezig zijn geweest in de lichtsferen.
De bloemenkoorden schieten wortel door de engelbedrading heen en dragen de zaden van hemelse bloemen in zich mee. Als de beworteling voltooid is en moeder aarde de bloemenkoorden ontvangt in haar vruchtbare schoot zie je langs de bedrading duizenden bloemen open gaan. Soms is er in iemand een rozenbedrading of lotusbedrading zichtbaar. Maar er groeien in de hemelen bloemen die op aarde niet gekend zijn. Niet alles is benoembaar vanuit het aards perspectief. Feit is dat de duizenden bloemen die open bloeien een heerlijke geur verspreiden. Deze geur doordringt continu het bewustzijn van de aarde. De geur van de bloemen zoekt stankvelden op. Daar waar op aarde de geur van de angst, paniek of andere verschrikkingen hangt brengen de geuren troost en liefde. Zij breken de stankmoleculen open, doordringen de viezigheid met hun schoonheid en nemen deze als vruchtbare mest op in hun wezen. Zij keren de geur van de stank om en maken er "hemelse parfum" van.
De bloemen wortelen razendsnel door en zoeken overal vruchtbare grond. Zij omringen alle wezens met een lieflijke geur, omstralen en omkringelen hen met schoonheid en kleur. De hemelse bloemen kunnen op deze manier troost bieden op plaatsen waar onnoemlijk verdriet hangt. En hun schoonheid aanbieden in een wereld die soms zo "lelijk" lijkt te zijn.
Op deze wijze brengen we de lichtsferen over naar de aarde en kunnen alle wezens uit het licht hun prachtige werk doen op de aarde zelf.
Op deze manier zullen er Bloemenpoorten gebouwd worden. Prieeltjes en tuinen. Elke dimensie krijgt zijn eigen bloemenpoort. De geuren er van zullen doordringen tot in de diepste dieptes en velen naar zich toe roepen. Zielen die niet meer weten hoe hartenbloemen ruiken zullen de geur weer gaan herkennen en op zoek gaan naar meer. Zo zullen zij eindeloos verdwalen in de bloesemtuinen van de eeuwigheid en afgeleid worden van hun pijnen en verdriet. Onderweg zullen zij genezen en steeds dichter bij de tuinen van hun eigen hartenpoort komen. En ooit zullen zij er binnen gaan en zichzelf herkennen. 
Op hun weg naar deze hereniging zullen de engeldraden hen bij lichten, de bloemengeuren hen koesteren en de gouden zon zal paden doen oplichten in hun herinnerring die zij al lang vergeten waren te betreden.
Is het geen prachtig weten?

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email