Snaren, akkoorden en muziek

Snaren, akkoorden en muziek

In het energetisch hart van de aarde staat een reusachtige harp opgesteld. Ik heb daar al vaker over geschreven.. Elke snaar vertegenwoordigt de samenstelling en kracht van een menselijke zielentoon. De harp is ongelooflijk groot. De omkasting is van goud en de snaren zijn van kristal.. 
De snaren leven en bewegen voortdurend. Elke toon die ontspringt uit de snaar is een helder lied van kristallijnen hartelicht. Zuivere klanken, hartestemmen, liefdeskracht. Het is niet te vertalen hoe dat klinkt. Maar het is uitermate indrukwekkend om te zien en te horen.
Elke ziel op aarde is verbonden met deze harp. Zijn levenslijnen vertegenwoordigen zijn zielesnaren. Na ieder leven wordt er een klanksnaar toegevoegd aan de al bestaande snaar. Het wordt als het ware ingeweven in het grote geheel. Engelen zorgen er voor dat de tonen harmonieus afgestemd worden en ingebouwd in het geheel. Vanuit het hart van de aarde klinkt de muziek van de harp omhoog. Het geluid draagt ver de kosmos in en tot in andere lichtstelsels is het lied van de aarde duidelijk hoorbaar. Kippenvelwerk.
Hoe meer licht er in geweven kan worden hoe zuiverder de klanken zijn. Het collectief bewustzijn van onze planeet heeft de keus al gemaakt en dat is te horen aan de stem van de harp.
De nieuwe tonen die ik in het voorgaande stuk beschreef worden gekoppeld aan deze harp. Ons bewustzijn dient als klankkast en de tonen en frequenties worden door ons heen overgedragen aan de harp.
Door de tonen te koppelen aan de levende snaren van de harp komt er een nieuw geluid tot stand. Echt een totaal nieuwe klank. Vanuit de lichtstelsels en engelenwerelden aan de aarde geschonken.
Je kan je voorstellen als de klanken aankomen in de snaren van de harp en de harp zichzelf begint te stemmen dat het een feestelijke gebeurtenis is. Het is belangrijk dat we het belang hiervan goed inzien en er voor zorgen dat de klanken en akkoorden die nu gevormd worden op de meest zuivere manier overgedragen gaan worden aan deze snaren. Dat betekent automatisch dat we alle storende akkoorden gaan wissen. Dat wat de zuivere toon van deze klanken verstoord wordt uit ons weggewerkt. Aansluitingen naar storende klanken en geluiden gewist. Dus ook de situaties, geografische omstandigheden en aansluitingen naar de mensen om ons heen kunnen veranderen als ze niet kloppen met de nieuwe tonen. Bereid je er dus op voor dat je leven al weer maar eens gaat veranderen. De verfijning gaat gewoon door. Puntjes worden op de i gezet. Steeds fijnere akkoorden en trillinkjes vinden houvast in je bewustzijn en de grove klanken MOETEN er uit.
Wat een avontuur. Elke keer denk je te stabiliseren en vervolgens gaat je ziel al weer op reis. En dat is nodig. We zijn op weg naar de nieuwe tijd. Er is geen tijd om uit te rusten. We moeten door. In een voortdurende beweging zijn we onderweg naar de toekomst. De akkoorden in de levensharp gloeien op in hun stralende pracht. Vanuit de diepte van de aarde klinkt het HALLELUJAH op. Zo krachtig, zo wijds. De kern van de aarde straalt in diepe liefde. HET antwoord vanuit de kern op alle vervuiling die rondzweeft in alle dimensies van tijd en ruimte. 
Wij zijn het antwoord, de weg en de liefde.
Ik wens je toe dat je levenssnaar luid zingend zijn stem laat horen en dat de klank er van door schitterende wezens in het universum gehoord wordt.
Zing kind van deze aarde, zing. Het is de enige manier om het geween te overstemmen en de kracht er van te breken.
Wat een tijd, wat een leven…….

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email