De Elfenpoort

De Elfenpoort

Op 20 december 2012 is de wereld een grote eer betoond.

 

Op die datum zijn de originele Elfenpoorten van Midden Aarde ontsloten. Eeuwen lang zijn zij dicht geweest. Omdat de trilling van onze planeet te laag was en de elfen hier in niet konden functioneren.

Het is dus een grote stap vooruit als de Elfenrijken van  Midden Aarde zich weer kunnen openen.

Elfen spelen een grote rol in het scheppingsplan. Zonder elfen kan de nieuwe download van energie niet in het wereldbewustzijn worden overgezet. Elfen dragen speciale codes in hun bewustzijn die de mineralen en plantenrijken kunnen beïnvloeden. Het is een wisselwerking tussen mineraal, plant en elf. Zij werken samen in een uitwisseling van licht en  energie. De elfenwereld bestaat uit een breed vertakt hiërarchisch systeem waarbij ieder een deel van de groeiprocessen voor zijn rekening neemt. Ze werken samen met aarde-engelen, die zich op zo'n wijze met de aarde hebben vereenzelvigd dat ze in bepaalde gebieden als krachtplek tevoorschijn komen. Vaak in de vorm van een oeroude steen of boom. Binnen het gebied van een bepaalde aarde-engel zorgen de elfen er voor dat de frequenties gewaarborgd blijven. Maar zij hebben bepaalde trillingen nodig om die waarborg te kunnen geven. Ook de elfenwerelden bestaan uit dimensies. De etherische werelden van de elfen kunnen zich middels poorten tot hoog in de kosmos uitstrekken. Alle dimensies zijn onderling verbonden. De elfen kunnen zodoende zelfs naar andere lichtstelsels reizen om bijv. een studie te maken van de vegetatie daar. Bepaalde kosmische zaden slaan zij op in hun hartchakra en als er ergens een " rijpe bouwgrond" gevonden wordt kan het zaad overgeplant worden in de vruchtbare aarde. Zo waren de elfen ooit begonnen om via dit systeem het scheppingsplan van de aarde te voeden. Zij reisden heen en weer tussen de kosmische stelsels en brachten vele zaden over naar de zich vormende planeet. Op die wijze is er heel wat aards leven ontstaan. Er is zelfs een "zaaiplaneet" in de kosmos die de elfen als botanische tuin gebruiken om de zaden te ontwikkelen en te muteren, op zo'n wijze dat zij inpasbaar worden in het scheppingsplan van de aarde.

Er ligt dus heel wat potentieel zaad klaar voor onze planeet. Nu de nieuwe tijd begint wordt er een voorzichtige aanvang gemaakt om die zaden weer " aarde-klaar" te maken.

De grids van onze planeet waarborgen momenteel veel energie. En tijdens de galactische uitlijning die vandaag begint en drie dagen aanhoudt wordt er enorm veel licht overgezet in alle netwerken. Een feest voor de elfen dus.

Tijdens de groepsessie van  20 december werd er een aansluiting gemaakt ( via de sterrenpoorten) met de elfenpoorten. In een prachtige ruimte van licht en liefde en vooral humor hebben we er met elkaar voor gezorgd dat de energie naar een bepaalde frequentie is opgetild. Ieder die in de zaal aanwezig was had van oudsher een aansluiting met het Elfenrijk. We bouwden een krachtsplek van ongekende omvang en middels die krachtsplek zijn er dwars door ons bewustzijn heen aansluitingen gerepareerd die buiten werking waren gesteld.

 

Het voert te ver om uit te leggen hoe dit in zijn werk gegaan is.Maar de reis die we mochten ondernemen onder leiding van een prachtige Elf naar deze wereld was ontroerend. We mochten binnen treden in deze wondere wereld waar de energie zo ijl en anders is dan op onze planeet zelf dat het bijna niet uit te leggen is.

Er werd een taal gesproken die wij als mensen niet meer kennen.

Via die taal werden er codewoorden gebruikt die meer poorten openden en die tegelijkertijd de energie losmaakte in ons menselijk bewustzijn die elf en mens met elkaar verbindt. Broeder/zusterwoorden van herkenning. Op die manier openen de elfen in ons hart de trillingen die de energie vrijmaken om de poorten open te houden. Zodat zij weer vrijuit door de poorten kunnen gaan en komen om hun prachtige werk te doen.

Wij mensen worden ingeschakeld om krachtdrager te zijn voor deze trillingen zodat ook wij positief in kunnen werken op de veranderingen die zich voltrekken op onze planeet. Het is heel belangrijk dat wij in onze aura de trillingen meedragen die scheppend inwerken op de Totaalvorm van de aarde. Juist ook via de mineralen en planten.

Ik zie het dan ook als een groot geschenk dat de Elfen aan de vooravond van de grote galactische uitlijning hun vertrouwen en kracht schenken aan een wereld in Verandering.Zij zien de vooruitgang al en maken gebruik van het moment om tijdens de grote verschuiving hun eigen energierijken alvast aan te koppelen.Het is een blij en licht gevoel dat dit gebeuren kan. Een teken van hoop. Want de Logos van onze planeet doet echt niet al die moeite als er op voorhand niet geweten wordt dat dit alles haalbaar is.

Deze gedachte maakt meteen korte metten met alles wat op ondergang en uitsterven inwerkt.

Het is niet waar.

Er ligt juist een grote hoeveelheid scheppingslicht klaar in de kosmos die na de grote galactische uitlijning eindelijk kan indalen in het wereldbewustzijn.

Wat een feest. Het begint eindelijk tot ons door te dringen dat als de oude wereld afsterft er vruchtbaarheid geboren kan worden.

De nieuwe aarde wordt ingezaaid in de bedding van de oude tijd.

 

Mi alste kjaoyo

Moi estre quan

Im shanto farce

SWONG!!

Pur mante alto

Foltare swang.

 

Fonetisch geschreven elfentaal.

 

Vrij vertaald.

 

Ik heb geloof

Ik ben er zeker van

De wereld leeft

In grootsheid en

MACHT.

En herrijst in zijn

Oude glorie.

 

Ti kwanto ertse yasmo Tong.

 

We zijn verbonden in pure kracht.

 

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email