Paarse harpmuziek

Paarse harpmuziek

De engelen van de paarse en violette straal zijn heel hard aan het werk om het wereldbewustzijn te doorstralen met hun lichtende liefde.
Deze week voltrok zich het volgende verschijnsel.
Op de tafel ligt Marlie. Ik zie de engel Zadkiël door haar heen de bedrading activeren. Tot in de kern van haar buik, en dan diep doorstralend tot in het hart van de aarde.
In de kern van de aarde staat een machtige Harp. De Harp is opgebouwd uit de levenssnaren van elk mens op aarde. Ik heb daar al vaker over geschreven. ( snaren, muziek en akkoorden)
De Harp begint te spelen. Een onhoorbare, krachtige muziek. Dan zie ik van links en rechts een processiestoet aan komen. Allen die meelopen zijn gekleed in een schakering van alle lila paars tinten die je maar kan bedenken. Er worden kaarsen meegedragen in dezelfde kleuren. De processie loopt al zingend, meer neuriënd eigenlijk, naar beneden toe. Men komt in de ruimte waar de Harp staat te zingen. Alle kaarsen worden in spiraalvormige cirkels om de Harp heen gezet. Elke kaars vertegenwoordigt een vorm van pijn, ontstaan door misbruik in welke vorm dan ook. Deze zielen dragen de trauma's hiervan al levens lang met zich mee. Zij hebben het drukkende kleed van onderwerping afgelegd en de kaarsen opgeladen met hun doorleefde lichtmoed.
De kaarsen beginnen steeds verder te stralen. Duizenden schakeringen lila violet en paars flitsen door de zaal. De stralen worden door de harpstem aangetrokken en naar de snaren gebracht. Zij wervelen om de snaren heen, smelten samen en gaan er in op. Eén na één lichten de snaren van de Harp op in het paarsfestival en zij pulseren de lichtstraaltjes van zich af. Zij zoeken een manier om zich op elkaar af te stemmen. En dat gebeurt ook. Daardoor wordt de stem van de Harp in een andere trilling gebracht. Er worden liederen van vergeving ingeweven, van inleving en respect. Engelen zweven boven en rondom de harp.
Zij zingen mee. Allen die bijeen zijn in de zaal worden stil , zij zetten zich in Lotushouding bij hun kaars en keren diep naar binnen in hun kern. Er wordt een meditatieve sfeer opgebouwd. De pijn van de aarde wordt aangeraakt en vrijgemaakt. De energie wordt naar tempels, leylijnen gestuurd. Die dit op hun beurt weer doorsturen naar de krachtsplekken van deze wereld. 
Misbruik van welke aard dan ook MOET stoppen. Tot aan Pasen zullen de stemmen, lichtjes en snaren zich blijven verbinden.

Een dag later is Marion bij me.
Halverwege de sessie zie ik kinderen aan komen lopen. In processie, allen gekleed in dezelfde paarstinten als hierboven beschreven. Ook zij dragen lichtjes mee in hun handen. Al zingend lopen de kinderen naar de harpruimte. Hoe dichter bij ze komen hoe harder ze gaan zingen. Ze lopen al dansend de ruimte binnen en zetten hun kleine lichtjes tussen de grotere in. Zij wervelen om de zielen die in zichzelf verzonken zitten. Zij duiken zelfs tussen de snaren van de Harp door. Er komt een blije luchtige stemming in de zaal.
De kinderen beginnen te zingen, in hun handen te klappen. Zij raken de snaren aan van de Harp en proberen via die snaren trillingen los te maken die emotioneel verheffend zijn.
Ook deze kinderen zijn ooit betrokken geweest bij misbruik. Veel van deze zielen zelfs bij ernstig seksueel misbruik. Ik krijg in een hoog tempo beelden te zien van priesters en kardinalen…ook in plechtige veelal paarsachtige gewaden. De blije gezichtjes veranderen in angstmaskers als er getoond wordt wat deze kerkelijke gezagsdragers deden. Het is erg, heel erg. Bedropen met een huichelachtig sausje van kerkelijke zegening en verdoezeling. 
Allen in de zaal beginnen te neuriën. Ik zie Meester Jezus komen. Hij gaat bij de harp staan.
In woordeloze stilte vertelt hij wat de kracht van de Harp en de goede intenties van zielen kunnen te weeg brengen in een wereld die ontkracht is door de schending van zo vele zielen.
Hij raakt met zijn handen de snaren van de Harp aan. Er schieten bloemen los, in prachtig lila, paars en violet. De bloemen geuren heerlijk. Zij laten los en zweven de zaal in. Komen naar iedereen toe die aanwezig is. En de harp blijft bloemen scheppen. De bloemen zweven door de ruimte. In een dans van bloem-ziel-vreugde. Zij stijgen op naar boven. Engelen plukken hen. Zij vliegen weg, de wereld in. En daar zullen zij de bloemen van vergeving gaan planten in de harten van vele mensen.

Open je hart en plant een bloem van vergeving in de tuin van je ziel. Zodat er ranken mogen groeien. Zodat je hartepoort zal geuren van de paarslila vergevingslucht. En de geur van deze bloemen de aarde mogen verheffen.

Het Paas-thema van dit jaar is. De wereld bloemen schenken, die gevormd zijn uit het lied van de ziel, door de stem van de harp naar buiten gebracht en door ons bewustzijn aanvaard. Het vergif dat ooit zoveel ruimte innam in ons bewustzijn wordt omgebouwd tot ver gif fe nis.


Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email