Engelenlicht en Shamballa

Engelenlicht en Shamballa

Er mocht deze week ook een enorme instroom plaatsvinden van Engellicht. Op allerlei manieren is er een nieuwe stroom van dit krachtige licht ingebouwd en verbonden met de Sterrentempel in Zeeland, De Witte Tempel in Noord Holland en via deze Tempels weer doorgeschakeld naar alle richtingen. 
Een engelspiraal van wit licht is in de borst geplaatst. Een gouden punt eindigend in de keel. Zodat we woorden van licht kunnen spreken die vanuit het hartchakra de waarheid naar buiten uit gaan dragen. Spiralen van engellicht in de aura om ons heen. Een engelspiraal tussen de voeten, die van onderaf door de chakra's heen naar boven reikt en de kosmos in schiet.
De stad van de hemelse vrede, Shamballa werd zichtbaar. Het prachtige plein in het centrum van de stad. De duizenden zielen die zich verzamelden en hun hemels lied van vrede naar beneden toe uitzongen. De engelen die om de stad heen zwermden. Het lied naar " beneden" droegen in hun harten en verbonden met de engelspiraal in ons bewustzijn. De spiraal die zich als het nodig is diep naar beneden kan uistrekken. Tot in het hart van moeder aarde. Zodat golven van wit goud licht dit hart doorstralen en activeren. Zodat deze kracht door de leylijnen van de aarde kan stromen en door alle tijdsportalen heen zijn vibraties gaat verspreiden.

Meester Jezus die dit alles begeleidde heb ik regelmatig gezien. Steeds met twee aartsengelen aan zijn zijde. De engel Michaël en de engel Gabriël. Als boodschappers van de hemelse krachten stonden zij naast hem en straalden met en door hem heen hun licht en kracht op ons af. Ter bemoediging, ter ondersteuning. De engel Gabriël stond letterlijk achter ons en opende zijn hartchakra. Een gouden hart werd zichtbaar en reikte naar ons uit. Drong dwars door ons bewustzijn heen tot in de kern van ons hartchakra en drukte daar een stempel van Het Gouden Heilig Hart af. Dit resoneerde diep in ons bewustzijn. Verbond zich met de engelspiraal en werd een symbool van licht in de kern van ons wezen. Ook dit symbool verbond zich weer met het Heilig Hart van moeder Aarde. Moeder Maria kwam dit bekrachtigen en hield in de Bron van dit licht haar nieuwe kind ten doop. De wedergeboorte van het Christuskind. In ons aller hart. Het nieuwe begin.

Een witte leeuw werd zichtbaar aan onze rechterzijde, een witte draak aan onze linkerzijde.
25 juli opende de leeuwenpoort zich weer een stukje dieper. De portalen die hiermee verbonden zijn gaan steeds krachtiger inwerken op Al het aardse leven. Leeuw staat voor moed en kracht. Leeuw helpt ons te bemoedigen als we ontmoedigd raken. Leeuw staat daar niet omdat we zwak zijn, maar omdat onze moed deze witte koningskracht geboren doet worden uit onszelf. Er kan niets in of naast ons verschijnen zonder de geboortekracht vanuit ons diepste Zelf.
Witte draak houdt de wacht en is geduldig. Geen trouwer kracht dan de drakenkracht.
De oerkracht in ons wezen slaapt nooit en bewaakt de portalen naar de nieuwe tijd.

De wedergeboorte van de aarde is in gang gezet. Een gemakkelijke bevalling zal het niet worden. Maar dat het kind levensvatbaar is en sterk staat al vast.

We zijn de kraamvrouwen, de vroedvrouwen, de gynaecologen van de nieuwe tijd. Al het oude wordt getransformeerd in geboortekracht. Ons bewustzijn is het die als geboortekanaal fungeert voor dit AL.
We moeten sterk blijven en alles wat het nieuwe kind zijn bestaansrecht wil ontnemen ferm en daadkrachtig verjagen. 
De wereld is zwanger van zichzelf.

Onze taak is het om die zwangerschap tot een goed einde te brengen. Wat het ook kost.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email