De Engelenhartenpoort

De Engelenhartenpoort

Ik heb jullie al verteld dat de beweging in de kosmos op dit moment enorm is. Ook in de energetische lagen van de aarde gebeurt veel. Zo veel dat het bijna onmogelijk is om Alles te verslaan. Toch doe ik mijn best om als kosmisch reporter zo veel mogelijk zaken te vermelden. Ik doe dit vanuit het perspectief van mijn eigen opdracht naar het leven. Dit kan dus afwijken van wat anderen zien of ervaren. Wat ik vermeld is dat deel van het werk waar ik voor aangesteld ben. Dat doe ik alleen in dit leven nu al bijna 20 jaar en dat zal ik blijven doen.
Er wordt veel gewerkt in zielsgroepformaties. De zielsgroep waar ik mee verbonden ben werkt binnen de eigen taakstelling, zo goed als mogelijk is, waarschijnlijk niet perfect, maar wel naar vermogen. Deze taak past naadloos in andere zielsgroeptaken. Je zou kunnen zeggen dat iedere groep hierin een holografisch puzzelstukje ( dat in duizenden stukjes uiteengevallen is ) maakt, dat uiteindelijk in het Totaalbeeld past.
Het is schitterend om te zien dat die puzzelstukjes steeds meer aanklikken aan elkaar.
De transformatietijd naar de kerst is begonnen. Op alle mogelijke manieren verbindt het kosmisch leven zich met dit alles en werkt hierin mee.
Ik maak nu melding van een bijzondere geboorte. Tijdens een sessie recent hier bij mij thuis gebeurde er iets dat de moeite van het vermelden waard is. ( Het hele verslag hierover kun je lezen op datum 23 oktober 2007).
We mochten ervaren dat het vele lichtwerk zijn vruchten begint af te dragen. In het grensgebied Nederland – België – Duitsland is er een Engelenhartenpoort geopend. De poort is zo groot als het Drielandenpunt wijds is. Het licht dat opstijgt in deze regio is toereikend geworden om deze poort te kunnen openen. De poort is immens groot en bestaat uit holografische hartsvormen die allemaal in elkaar passen. Iedere harteruimte vertegenwoordigt een " zielskamer" van energie. De kamers zullen groeien en steeds functioneler worden. In die kamers worden vele zielen opgevangen die tijdens de kerstperiode hun lichtcoderingen bij zullen dragen aan dit proces. Gewijde ruimtes van zielskracht, gevuld met de energie van de Universele Liefde. Aangevuld met de intenties van vele op aarde en in de lichtwerelden aanwezige hartenwensen die hier gebundeld gaan worden. Hieruit blijkt WEER dat de kracht van de intenties hier op aarde steeds groter word. Velen zijn ook innerlijk naar dit punt toegeroepen om hierin aanwezig te kunnen zijn. We zagen de engelen werken aan de opbouw van dit Immens grote Engelhart. We zagen de kracht die er van uit mocht gaan. We voelden bovenal de diep liefde die erin aanwezig is. Het hart staat op een Centraal Punt in Europa. De hartenkamers worden geopend voor zielen die uit vele richtingen hier naar toe onderweg zijn.
Om een diep transformatieproces te kunnen ondergaan. Om de kosmische verbinding hierin te kunnen integreren. Om er een levend, werkzaam hart van te kunnen maken dat zijn prachtige energie door de aderen van deze tijd mag gaan pompen. Het hart zal nog iedere dag aan ruimte, kracht en straling winnen. De innerlijke verbinding die je hiermee voelt is enorm. De vele duizenden die in de kracht van het hart aanwezig zullen zijn, zijn zelf krachtige wezens. Hun ziel staat direct gekoppeld aan de ziel van het leven zelf. Een ieder die er aan toe is en dat wil zal op uitnodiging van de engelen hierbij aanwezig mogen zijn. Dat gaat vanzelf. Je hoeft er niets voor te doen, behalve gewoon maar te ZIJN wie je BENT. Je hartstrilling zelf maakt het mogelijk om er te komen. Als jij in het Hart past, past het Hart in jou. Onechtheid hierin past niet, oneerlijkheid ook niet. Oprechtheid en zuivere intenties laten je opstijgen naar de hartenkamers en van daaruit kun je, je werk doen.
Tezamen met de vele transformatiespiralen die zich al door Europa aan het verspreiden zijn, wordt er een prachtig proces in werking gezet. 
De spiralen vormen een kliksysteem met elkaar. En geven zich wereldwijd door. 
De kleuren die hierbij vrijgemaakt worden zijn van een zuiver gehalte. Vanuit het hart wordt er een sluis gebouwd naar de kosmos. Deze sluis zal naar het hart van de aarde toe worden verbonden. Zodat de hartenkamers zich zullen weerspiegelen van boven naar beneden…alsof er een directe hartsverbinding vanuit de kosmos aan het ontstaan is die de aarde gaat injecteren met universeel liefdeslicht.
Licht dat direct de kern van de aarde in kan stromen. Alsof de aarde aan het infuus gelegd wordt. En er vanuit de kern van de aarde een liefdevolle trilling door alle netwerken gepompt mag worden. Er zullen brede cirkels van deze energie uitwaaieren vanuit deze sluis. Een ieder die in de hartskamers aanwezig kan zijn neemt dit mee naar zijn leven en tijd. En straalt de kracht er van rustig uit in zijn omgeving. Hij/ zij zal geaard zijn in dit licht. De stroom loopt dwars door hem heen en zal altijd werkzaam blijven. 
Is dit geen prachtige boodschap? 
Het Drielandenpunt wordt een ontmoetingspunt voor vele zielen die ook hun ervaringen en energie zullen uitwisselen met elkaar. 
Het hart voedt zich met elke positieve trilling die vrijkomt en iedere oprechte intentie. Een schitterende gelegenheid om je intenties te kunnen richten naar een Eenheidspunt. Want iedere intentie zal door de kosmos versterkt worden en gaan schitteren in een veelvoud van zichzelf.
Drie landen die op zielsniveau deze verbinding erkennen en bekrachtigen. Een Hartenpoort in Europa die naar alle kanten zal reflecteren, uitschijnen en stromen. Een bekroning op het Lichtwerk van vele tijden. 
Ik hoop dat er meerdere van deze Hartenpoorten zullen mogen komen. Dat is mijn intentie voor dit proces. Dat het zich mag gaan verspreiden en door de wereld heen een stroom van liefde mag gaan openen die doordringt in alles en iedereen.

Ik wens jullie de vrede toe tot in lengte van dagen.

Print Friendly, PDF & Email