Engelvlinderpoorten

Engelvlinderpoorten

Zoals de bloemenkoorden zich door de engelbedrading heen weven zo zullen ook de vlinderkoorden zich openbaren. De vlinderkoorden zullen zich vaak in de buurt van of samen met de bloemenkoorden laten zien. De vlinderkoorden zullen vlinderpoorten openen. Het bewustzijn van de mens gaat door enorme processen heen. Velen transformeren hun diepste lagen en uit elke laag die getransformeerd wordt komen vlinders vrij. De vlinders symboliseren de gedachte, de emotie of de kracht die omgezet is in licht. De vlinders die los komen vliegen weg in een vrije ruimte. Zij zullen de plekken opzoeken waar de vlinderpoorten geopend zijn. Zij zullen door de vlinderpoorten heen de bloemenpoorten vinden en alle vlinders zullen de geurige, kleurrijke schoonheid van de bloemen op hun weg herkennen. Zij zullen massaal neerstrijken op de bloemen en de rijke nectar opzuigen. Gevoed door de nectar zullen zij verder vliegen in grote zwermen. De zwermen zullen zich verenigen en opgaan in elkaar. Poort na poort, dimensie na dimensie zullen zij verder vliegen en zich omvormen tot steeds grotere vlinders die opgaan in elkaar en een eenheid vormen. Duizenden, miljoenen vlinders zullen het Aardeportaal verlaten en als boodschappers van licht naar de sterrenpoorten vliegen. Zij zullen door de sterrenpoorten heen zwermen en met hun enorme vleugels grote afstanden af gaan leggen. Vanuit hun harten zal de zoete bloemennectar geuren, met hun vleugelslagen brengen zij luchtverplaatsingen op gang die stormen zullen veroorzaken. Deze stormen zullen om de aarde heen wervelen. In zoete vlinderbloemenkracht. In engelbemoediging en zonnen bronnenwarmte. Om de mensheid te stimuleren verder te gaan op zijn pad.
Duizenden kleinere en grotere vlinderpoorten zullen op de grens van elke dimensie zich openbaren. 
De verwachting ligt hoog. Het weten is kenbaar. Vanuit vele aardemensenharten zullen de vlinders opstijgen naar het licht. Zij zullen op zoek gaan naar de bron, de zon en zich niet verbranden.
Zij zullen zich warmen aan het hart van de Vaderzon en zich laven aan de borst van de Moederzon. Zij zullen binnenvliegen in de diepste kern van de Bron en opvlammen in een groots gebaar van Liefdeslicht. Samengesmolten in het hart van de zon zullen zij van goud worden. Gelouterd en schoon. En hun versmelting met de Bron zal afstralen op het aardse leven. In schoonheid, puurheid en eenvoud. Met de geur van bloemenvlinderengelparfum zullen zij de aardse netwerken doorstralen en optillen naar een hoger niveau van ZIJN.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email