De engelen zingen

De engelen zingen

Elk jaar in de aanloop naar de kerstperiode toe mag ik prachtige zaken beschrijven. Gebeurtenissen die zich in de lichtwerelden voordoen en die het in zich dragen de harten van alle mensen te raken.
Ik heb jullie ooit geschreven over de Engel hartenpoorten die in de astrale werelden zijn opgebouwd. Ik heb jullie beschreven hoe zij gebouwd zijn en wat hun functie is.
Ook mocht ik beschrijven dat er in deze hologrammen van Engellicht ruimtes zijn die gebruikt worden om de energie van onze wereld van binnenuit te verlichten.
Nu al is duidelijk dat er weer iets bijzonders staat te gebeuren. Er stroomt ongelooflijk veel nieuw licht binnen in het aarde portaal. Dit licht zal tijdens de kerstdagen verankerd worden en als nieuw geboortelicht in het wereldbewustzijn worden ingebracht.
Dat betekent meestal dat er grote verschuivingen plaats vinden. Dat er soms een ogenschijnlijke wanorde kan heersen en dat veel mensen tijdens deze inbreng van nieuw licht in zichzelf verdwalen. De engelen hebben een prachtige oplossing gevonden om ons hierin te ondersteunen. Vanuit de Engelpoorten en de ruimtes die zich hierin bevinden sluiten verbindingen aan op ons harte portaal. De engelen zingen ons toe. Zij zingen vanuit de Engelpoort wonderschone liederen. Vele zielen vanuit allerlei richtingen die in de Hartenpoort verblijven, worden door de engelen uitgenodigd om mee te zingen. De stad Shamballa is verbonden, de lichtlagen en lichtwezens uit die lagen zijn verbonden. Kortom er is zich een magnifiek koor aan het vormen dat per dag groeit. Men zingt/ bidt en mediteert schitterende woorden van licht die als lied/ klank/toonsoort ingeweven worden in de harten van ons allemaal. Om ons te ondersteunen en te doorstralen met hoopvol licht. 
De energie is zo ongelooflijk zuiver en helder. Zodra je jezelf er voor openstelt wordt je opgetild en in een serene, wonderbaarlijke trilling van Liefde gebracht. Deze trillingen doorstralen vanuit het hart alle energielagen en klinken door tot in het Hart van De Aarde. Ook daar zijn zuivere ruimtes waar vele zielen van licht samenkomen en meezingen in dit prachtige koor. Vanuit het Hart van de Aarde verbinden deze klanken zich en vormen snaren van licht, toon, kleur en beweging. De snaren worden gekoppeld aan de Levensharp die in het Centrum van dit alles staat. In de Bron van het leven. De lichtkoorden raken de harpsnaren aan en vermengen zich er mee. Zo wordt van binnenuit de toonsoort van de aarde verandert en doorweven met hemels licht. Is het niet prachtig dat ook op deze wijze de kern van ons lichtstelsel mee gaat zingen in deze melodie? Dat al het leven van binnenuit aangeraakt wordt door dit lichtlied dat door zoveel zielen vanuit zoveel lagen wordt bekrachtigd?
Het is een geschenk aan het leven. Gegeven vanuit een zuiver hart. Ook jij kunt meezingen in dit koor. Je hoeft je " slechts" innerlijk te verbinden en je hartenstem zal zich aan dit koor verbinden.
Zo zullen de komende dagen en maanden doorzongen worden met een prachtige boodschap van licht. Engellicht.

Vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen
Kyriëleïson

Ontelbare stemmen in een koor
Miljoenen harten verbonden
Een trilling die door de wereld gaat
En allen met elkaar verbindt
In stille verwachting
In hoopvolle glorie
In pure verstilling
In kleurrijke pracht
Vanuit de Bron
Verbonden
In een compositie van luister

Het weeft een patroon van licht
Een kleed van pure liefde
Een hologram van goddelijke energie
In het Hart van de wereld
In het Hart van het leven
In het Hart van JOU!!!

Geef het door en zing mee uit volle borst
Het zal adem geven aan je stem
Ruimte maken in je hart
Je levenskoord zal opgloeien
In blijde verwachting.

Laten we met dit lied
De wieg bekleden voor 
het kerstkind van deze tijd
zodat het in kan dalen
in een bedding van hartenmuziek

en zich welkom voelt.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email