Het Engelakkoord

Het Engelakkoord

We bewegen steeds dieper en dieper de nieuwe tijdsgordels in. Er is niet aan te ontkomen, het gebeurt. Door de verhoging van alle trillingsfrequenties komt er veel omhoog geborreld uit het onderbewuste van het collectief bewustzijn. Negatief geladen moleculen komen in de atmosfeer en in de stratosfeer. Zij vormen compacte energiewolken waaruit het bij tijd en wijle flink kan bliksemen. Die bliksem slaat zo nu en dan ook in. En veroorzaakt veel leed. Energetische bliksem probeert energetische huizen te raken. Ik geloof niet dat ik in detail hoef te gaan, jullie snappen allemaal wat ik bedoel. Als energetische huizen uit elkaar vallen, raakt een mens ( ziel ) ontheemd. In die ontheemding moet hij zien te overleven en daardoor gedraagt zo een ziel zich niet waardig. Met het verliezen van hun huizen verliezen veel zielen hun waardigheid en vanonder het flinterdunne laagje waardigheid komt kwaadaardigheid vrij. Een boosheid die zich tegen de wereld en het licht richt. Ze gaan klagen, mopperen en schelden. Ze klagen het licht aan en proberen hierin steeds meer medestanders te krijgen, die vervolgens deze energie sterker maken. Voor je het weet bouwt zo'n energieveld zich op en zit je er middenin. Heel gevaarlijk. We zien al wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Op micro en macroniveau. Grote stormwolken vormen zich boven ons hoofd en die willen zich ontladen.
De kosmische broederschappen, de engelwerelden en de lichtmeesters zijn zich dat bewust.
Zij hebben hierop een prachtig antwoord gevonden. Zij sluiten ons aan op prachtige akkoorden, toonfrequenties die via onze bedrading heen en vooral via het zonnekoord klanken en kleuren uitzenden die terug bliksemen. Niet om te vernietigen. Juist niet. De toonakkoorden die inslaan in onze basislagen klinken omhoog naar de kosmos en slaan de negatief geladen donderwolken uit elkaar. Zij demagnetiseren de energiedeeltjes die samenklonteren in deze velden.
Vanuit het engelencollectief slaat er dan een samengestelde klank in onze basis die in een luide HALLELUJAHtoon uit ons weg flitst en de negatief geladen deeltjes ontkracht. Zodat deze donderwolken niet groeien en narigheid kunnen veroorzaken. Ook worden er sterrentonen aangekoppeld. Prachtige kosmische klanken die samenklinken in een harmonieus geluid. Maar die met veel kracht tot diep in de kosmos deze electron-wolken kunnen ontkrachten. De engelakkoorden klinken direct door in de astrale lagen. Uit alle chakra's klinkt dit akkoord als het nodig is. Je chakra's fungeren dan als bazuinen en sturen de HALLELUJAH-klank breed uit waaierend van je weg. Je kan het zelf activeren door als je in een negatief geladen omgeving zit, deze toon door de chakra's heen te denken en het vervolgens ver van je af te laten schallen.
De sterrenklanken reiken voorbij de astrale lagen en klinken ver de kosmos in. Binnen de limieten van ons zonnestelsel doen ze hun werk.
De engelakkoorden en de sterrenklanken lopen dwars door het zonnekoord. Het prachtige lichtkoord dat je verbindt met De Grote Centrale Zon. Hierin zit vuurkracht. Uriëllicht. Elke keer als het koord opgloeit en zijn klanken verspreidt gaat er een vurig licht mee naar buiten en dit licht verbrandt op zijn weg alle negativiteit.
Niet iedereen kan deze bedrading in zijn geheel gebruiken. De trillingen zijn heel sterk, hoog geladen en enorm werkzaam. De lichtmeesters bepalen door wie en hoe de klanken uitgebouwd mogen worden. Ieder naar vermogen. Het kan echter zijn dat je deze hele bedrading in zijn geheel mag gebruiken. Je begrijpt dat het niet niks is als deze energiestralen zich chakra na chakra in je bewustzijn gaan manifesteren.
Ook in jouw bewustzijn zoekt het dan de negatief geladen deeltjes en zwakke plekken op en deze worden krachtig naar buiten getrild. 
Je zal begrijpen dat je tijdens de inbouw fase wat geduld moet hebben met jezelf. Niet oververmoeid raken, niet te veel weg bewegen van je centrum. Blijf dicht bij jezelf en laat dit prachtige engelakkoord maar inbouwen. 
Je bent een kind van de engelen en het licht, er wordt voor je gezorgd.

HALLELUJAH!!!!

Ik groet jullie vanuit de bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email