Aardelicht

Aardelicht

Hallo allemaal.

Zoals jullie gezien hebben is er een nieuwe rubriek aan de categorie Waarnemingen toegevoegd.

De rubriek heet “AARDELICHT”.

Er zijn op dit moment veel verschillende processen gaande in de kosmos. Het universeel licht krijgt steeds meer verbinding met de aardeportalen. Uiteraard doen zich hieromtrent weer zoveel prachtige gebeurtenissen voor dat het bijna ondoenlijk is om hen allemaal te beschrijven.

Er lopen nog oude-tijdstrajekten af. Er starten nieuwe-tijdstrajekten op. We zitten midden in het resetpoint van 2013.

De kracht van de aarde is groeiende. De natuurlijke energiestromen komen meer en meer los en aan de hand daarvan gebeuren er zulke mooie dingen dat ik een aparte rubriek heb aangemaakt, waarin de fenomenen die zich afspelen rondom het indalen van het kosmisch licht in het aardeportaal  beschreven gaan worden.

Heel boeiend en vooral verbindend. Je voelt weer tot in je diepste celletjes dat we hier zijn om de Aarde te eren, om onze levens in dienst te stellen van een planeet in wedergeboorte. En dat we daarvoor diep afdalen in het oer-hart en de kern van de planeet is alleen maar mooi.

Zoals het met alle waarnemingen is, beschrijf ik hen zoals ze aan mijn ziele-oog en geestes-hart aan mij getoond worden.  En ik probeer dat wat ik ervaar en zie aan jullie mee te geven in de oprechtste zin van het woord.

Is het DE waarheid?  Natuurlijk niet. Het is slechts een vertaling van een deel van de waarheid zoals deze zich aan mij presenteert.

Er staan soms wonderlijke zaken in beschreven…prachtig….als ik een ding geleerd heb in mijn leven, dan is het wel om niet bang te zijn om te kijken .

Ik hoor nog de woorden van mijn gidsen toen ik opgeroepen werd om in mijn taak te gaan staan.

Deze zeiden; “ Vanaf nu moet je jezelf nergens meer mee conformeren.  Je zal dingen zien die nergens beschreven staan, die niemand weet of zich herinneren kan.  Je kan jezelf met niemand meer vergelijken, want Jij hebt je eigen, unieke weg te gaan. Men zal je bespotten, aanvallen en vereren, maar laat dit alles maar los. Het doet er niet toe. Het kan je mens-zijn raken, maar nooit je innerlijk kern. Je hebt een bijzonder zware taak op je genomen, je geniet daartoe de hoogste beschermingsgraad die er in de kosmos aanwezig is.  Je zal zeer eenzaam zijn en vaak verbijsterd, maar weet dat de weg die bewandelt moet worden, afgelopen MOET worden in deze tijd”.  Gek genoeg wist ik meteen dat hij de waarheid sprak en dat er geen weg meer terug was.

Dus vanaf die tijd schrijf ik over de Meesterziel-rijken, engelenrijken, elfenrijken en alle rijken die er maar bestaan.  Binnen in mijn cel-bewustzijn zijn al die rijken verenigd en toegankelijk. Ik kan alle paden tussen hemel en aarde betreden die er maar zijn, in licht en duisternis. Bizar, heftig , vaak genoeg heb ik dit zelf maar al te vaak betreurd en zelfs soms verworpen.

Maar Ik BEN wie ik ben en de tijd vraagt om moed en doorzettingsvermogen.

En als ik  iets zeker weet en voel resoneren dan is dat wel het feit dat de innerlijke stemmen van de aarde en het universum duizend maal belangrijker zijn dan de woorden van vele mensen op die aarde zelf.

Wie waarheid voelt zal deze herkennen.

Wie dat (nog) niet kan, resoneert nog niet mee met de hartslag van de planeet en/of het universum en daarin spreek ik de wens uit dat velen van jullie wakker mogen worden en dit ook zullen gaan ervaren. Want door de ervaring voel je dat je leeft, dat je verbonden bent, dat er een innerlijke weg is die alle uiterlijke schijnvertoningen niet meer nodig heeft.

MOEDER AARDE is belangrijk, de planeet die ons herbergt en koestert. Een planeet die belangrijk is in tijd en ruimte.

Dus in de rubriek “AARDELICHT” zal ik de uitwisseling van de natuurwezens, de aardeportalen en de opbouw van het aardelicht beschrijven.

Wie dit leuk vindt nodig ik uit met me mee te kijken in rijken en dimensies die lange tijd voor het menselijk oog verborgen zijn gebleven.

Kijk zonder oordeel, met een open hart en een liefdevol gemoed.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email