De Zaaier

De Zaaier

En de zaaier ging uit om te zaaien.

In ons bewustzijn ligt het gouden zaad te slapen. Het gouden gedachtegoed voor de nieuwe aarde.

En nu onze bloeikracht wakker wordt, is het tijd om dit zaad uit te gaan strooien in de tijd.

Je zou kunnen zeggen dat ons cel-bewustzijn doordrenkt is met gouden zaadjes. De tijd breekt aan dat al die zaadjes wakker worden gemaakt.

Lees eerst het artikel over de zonnebloem. En stel je dan voor dat dit eerste zaaigoed de energie wakker maakt voor het volgende zaaipatroon. Stel je voor dat er tussen je voeten een gouden kristalzaadje ontwaakt en dat er vanuit dit zaadje een krachtige stengel begint te groeien, steeds hoger en hoger, door je hele bewustzijn de bladeren uitvouwend en hoog boven je hoofd uitmondend in een reusachtige zonnebloem.

Naar beneden toe beginnen de gouden wortels te groeien, steeds dieper en dieper de aarde in. En terwijl de reusachtige bloem boven je hoofd zich richt naar  De Bron en het licht uit die Bron in het zaad en de blaadjes begint over te stromen, begint de plant zelf steeds meer te stralen. Zijn innerlijke glans  begint een goudgroene gloed uit te wasemen door je cel bewustzijn en elke cel neemt een energiestraaltje in zich op. Zo wordt er in elke cel een zaadje wakker dat een treffende kopie van de grote bloem geboren laat worden. Al deze minibloemetjes bevatten de potentiële krachten van de grote bloem. De bloemetjes wortelen door je cel-bewustzijn heen naar elkaar en verbinden zich. Honderdduizenden kleine zonnebloemetjes die door middel van hun gouden wortels in elkaar verstrengeld raken en elkaar voeden en dragen.

Je gouden hartenklop wordt de Bronzon voor deze energie.

Het beeld van de zonnebloem vertegenwoordigt je verlangen om naar alle richtingen te kunnen draaien om het bronlicht op te vangen.  Het laat je innerlijke warmte zien, je verborgen levenslust. Ook het feit dat er uit een klein zaadje zo een grote bloem geboren wordt zegt iets over de waarde van dit energieveld. Ik hoop dat je dit beeld nu compleet hebt en in en rondom jezelf de geboorte van de duizenden zonnebloemen ervaart.

Je voelt dat er nieuwe levenskracht in je zonnevlecht stroomt en dat er zich vanuit de kern duizenden zonnebloemen manifesteren. Alsof je zonnebloemvelden van goudgroen licht aan het scheppen bent. Zo zie je dat je hartslicht een diepere verbinding krijgt met de zonnevlecht en dat is fijn.

Dan gebeurt er het volgende. De witte winden beginnen om je heen te waaien en al je bloemetjes beginnen te schudden. Zo hard te schudden dat zij uit het hart van de bloem hun gouden zaadjes los laten. De zaadjes waaien alle richtingen uit. In de breedte en ook naar beneden. Zij glijden langs de gouden wortels in de aarde en verbinden zich met de leylijnen van de planeet. Door de lijnen heen begint het zaad te groeien en zich te vestigen en overal in tijd en ruimte worden de zonnebloemen wakker.  Zij vormen grotere en kleinere portalen met elkaar en het lijkt alsof in de kern van de planeet een werkelijk gigantische BLOEM geboren wordt. Een zonnebloem van zo’n groot formaat dat het zijn gelijke niet kent. De bloem wordt geboren uit de verenigde intenties van alle zielen van goede wil. De gouden zonnekracht mengt zich  met de groene bomenkracht en wordt hartszonliefdeslicht. De grote bloem vouwt zich steeds verder uit. Duizenden kleinere en grotere natuurwezentjes verbinden zich en maken zich klaar om de BLOEM te gaan  verzorgen met hart en ziel.

De stralen van de bloem in de kern schieten door de meridianen van de planeet en door alle portalen heen. Zij schieten de kosmos in. En de aarde ontvouwt zich als een prachtige bloem in de universele tijd. Steeds meer bloemen worden wakker en omringen en doorstralen de planeet met dit licht.

De gouden engelen bewegen zich tussen de bloemen en stralen door en componeren een nieuw levenslied. Rondom de planeet schieten 12 gouden portalen open, die op hun beurt weer 24 anderen activeren die op hun beurt 48 anderen activeren, net zolang totdat er rondom de planeet een cirkelgang van 144.000 gouden portalen open schieten die steeds hoger en verder de kosmos in reiken. Tot aan de rand van het Grote universele veld waar de Grote Centrale Zon moeiteloos op aanklikt.

Wat een proces.

Het begint met een kleine zonnebloem in de miltstreek en het eindigt met een bloemige kracht van zonnegloed en aardeglans die door de 144 000 poorten de kosmos in gedragen wordt.

Zo kan het kleine het grote doen ontwaken en zo kunnen we met elkaar vanuit dit kleine zaaigoed een enorme FLOWER OF LIFE scheppen die de moederliefde van de aarde met de vaderkracht van de kosmos verbindt.

Wat een schoonheid in dit proces.

En wij staan er middenin.

Zoals altijd.

Want wij zijn de dragers van het nieuwe licht.

En ik wens je toe dat jouw gouden  zaaigoed uit mag waaieren met de witte winden van deze tijd.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email