De Queeste in Engeland ( deel 3 )

De Queeste in Engeland ( deel 3 )

De dag na dit prachtige visioen, zijn we terug de Tor opgeklommen.  Eerst vulden we onze waterflessen met het water van de rode en witte bron.  Want dit water is vervuild geraakt door het bloed van de vele satanische rituelen en offers die hier plaats gevonden hebben. Ik wilde dit water terug brengen naar de top om het met het nieuwe licht te verbinden. Zodat dit water gereinigd terug kon stromen naar de bron en het bloed kan wegwassen van alle misplaatste rituelen die zich hier afgespeeld hebben.

Toen ik het pad naar boven liep verscheen het gezicht van Jezus duidelijk zichtbaar in de wolken.

Ik pakte mijn aardeheler uit mijn tas en begon in het middenportaal te werken. Er was niemand boven, alleen ik, de anderen volgenden nog. Na de Midden Poort in het hart van de Tor begon ik de vier poorten van de windrichtingen te bewerken en ik zag dat deze poorten zich zouden vermeerderen, naar 8, naar 16, naar 32, naar 64 enz. Poorten.

Een Aartsengelpoort van grote omvang mocht  zich hier gaan herstellen. Ongelooflijk.

Toen kwamen de anderen boven, Hanneke en Rosie.  Rosie was zo druk bezig geweest met het bouwen van haar Tempel dat ze in geen jaren de Tor meer beklommen had. Maar we vroegen haar om mee te gaan en dat werd voor haar letterlijk een helse onderneming. Fysiek zwaar, emotioneel zwaar en astraal zwaar. Want Lucifer riep bij elke stap die ze zette in haar hoofd “ This place is mine, this place is mine”  Het zweet gutste langs haar hoofd en rug naar beneden en als Hanneke haar niet bijna letterlijk omhoog getrokken had, was ze er nooit meer geraakt.

Op de top aangekomen zijn we met ons drieën in verbinding gegaan met het licht. De flessen water tussen ons in, in de middencirkel. We hebben gebeden gezegd, het licht aangeroepen enz. Al die tijd was er niemand boven, later kwamen er een paar mensen  en die stoorden ons niet in ons werk. Het was heftig. Maar adequaat. De blauwe portalen begonnen te werken. Een blauwe, elektrische storm stak op en er werd ons gezegd dat deze storm drie dagen lang zou waaien. Om al het onzuivere van de Tor en dat wat aan de Tor gekoppeld stond te verwijderen. Er werd ons gezegd niet naar de Tor te kijken, omdat we anders “ gevangen” zouden kunnen worden door de valse, zwarte beelden  die het kwaad zou opbouwen om ons te doen denken dat het plan mislukt was.. Een hele opgave voor Rosie, die letterlijk onder aan de voet van de Tor woont en best angstig is voor de luciferische krachten.  Het blauwe licht werd om Engeland heen gelegd, de kustlijnen volgend. Om de planeet heen kwam een blauwe laag, een  gouden laag en een magenta laag. Zodat ook het kwaad van buiten onze planeet ons niet meer kan bereiken. We sprenkelden het water uit de flesjes rondom de Tor en daalden af.

Gebeden in de Tempel, een tweede soul therapie healing in het Budha Maitreya centrum.  Waar ik ervaren mocht hoe mijn energielichaam zich met kracht uit mijn lichaam werkte, boven de Tor gebracht werd in het blauwe licht en met de snelheid van een raket in een spiralende beweging naar omlaag schoot. Op zijn weg naar beneden alle energiedraden met zich meetrekkend. Alsof ik een levende schroevendraaier was, die met de snelheid van het licht alle energie omlaag moest schroeven naar een aanhechtingspunt.

Dan reden we naar de andere kant van de Tor, waar de Heilige Eik staat die Jezus ooit zelf geplant heeft, toen hij als kind in Engeland was geweest.  Op weg naar de boom zag ik allemaal verwilderd uit hun ogen kijkende, grauwe wezentjes zich vastklemmen aan de enige twee boompjes die daar stonden. We stopten en hoorden dat we hier een portaal mochten openen. We deden het en meteen trokken er zwermen, zwarte wezentjes al krijsend en gillend weg uit he gebied. Om kippenvel van te krijgen. Maar ze vertrokken wel en konden nu ook weg.  Brrrr, snel door wandelen.

Bij de boom aangekomen, was het een treurige aangelegenheid.  Een paar jaar geleden was er iemand op het idee gekomen om een kaarsje te branden in de boom. Daardoor is de boom in brand gevlogen en voor de helft dood gegaan. De andere  helft staat er zieltogend tegenaan en op hetzelfde terrein staat ook nog het karkas van een reusachtige, dode eik. Niet om blij van te worden. We klommen stiekem over het hek en begonnen te werken. Rondom de eiken, tussen de eiken in. En na een poosje zag ik onder de bomen een nieuwe  zilveren levensstroom opstarten. Ik ging tussen de bomen in staan en verbond hen in een lemniscaat om de bomen heen.  Toen begon er zich een prachtig fenomeen op te bouwen. Er ontstonden zilveren draden tussen de bomen in, de draden werden magnetische koorden en tussen de koorden viel het licht en ankerde zich aan de magnetische zilveren draden. In het midden ontstond een zilveren roos, met een kristallijnen hart en een rode cirkel er om heen. Ik begreep dat de oeroude Trilling die hier ooit gestaan heeft weer werd hersteld. Het was ontroerend en machtig mooi.

De verbinding zal wereldwijd gaan werken.

Te veel om op te noemen, dat doe ik dus ook maar niet.

Tijdens deze 5-daagse reis zijn er nog vele wonderen en wondertjes gebeurd. Bijna niet te bevatten hoe snel alles zich ontvouwde en  ontwikkelde. En het is nog niet af.

Op de dag dat wij gingen vertrekken hoorden we dat de Budha Maitreya zelf in het diepste geheim naar Glastonbury zou komen om er de komende dagen te werken. Hoe mooi is dat,  hoe op zieleniveau alles al voorbestemd is en in werking treedt.  Hoe alles in elkaar  grijpt, als we maar durven luisteren naar onze diepste wijsheid.

De toon is gezet, de verandering zet door. Met Pasen zal dit alles geïnitieerd worden tot in de diepste lagen en dimensies.

De portalen gaan sluiten

Het kwaad mag niet meer regeren.

Allen die van goede wil zijn, worden vanaf deze tijd zo snel mogelijk bij hun hoogste potenties gebracht.  Zodat we als kanaal kunnen fungeren voor het nieuwe licht.

Jullie zullen begrijpen dat ik nog altijd hiervan zit te bekomen. En dat we afgelopen vrijdag binnen de kracht van de groepssessie veel hiervan hebben mogen integreren is een opluchting. Want wat STAAT, dat STAAT.

Op naar de volgende fase.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet.

Print Friendly, PDF & Email