De Boom des Levens

De Boom des Levens

Deze week viel ons een prachtige boodschap toe. 
Ik was aan het werk met Maria. Een aardse vrouw van deze tijd.
Op een gegeven moment straalde er een wit licht door haar heen.
Kristalhelder wit licht. Ik zag Moeder Maria aankomen en achter haar stond Meester Jezus te stralen met de kracht van zijn wezen.
Moeder Maria daalde af, met haar armen vol roze rozen. Venusrozen. Zij vroeg ons te helpen met de indaling van het nieuwe geboortelicht. NU is het moment aangebroken dat dit licht verankerd mag worden in de ziel van moeder aarde. In haar moederziel, haar grote ontvankelijke schoot.
Maria ging dieper en dieper omlaag. Ik hoorde engelen zingen op de achtergrond.
Haar armen deelden onderweg de rozen uit. Het rozenlicht straalde in alle velden van energie die zij passeerde.
Toen zag ik in de diepte een kristalhelder meer. Maria zweefde er naar toe en stopte toen zij er recht boven hing. In het meer zag je haar spiegelbeeld en dit weerspiegelde haar wezen. Het meer straalde een en al liefde en schoonheid uit naar alle richtingen.
Met haar hartevinger wees zij mij op een boom die in de nabijheid stond. Het leek een enorme eik. Een miljoenen jaren oude eik.
Ik zag dat de eik het oude leven verbeeldde.
Uit het meer kwam een stroom helder licht los. Dit stroomde naar de boom, stroomde er in over en vulde deze van onderaf op met dit licht. De stam, takken en bladeren vulden zich en er ontstond een tweede boom die zich door en over de eerste boom heen legde. 
Maria schoot vanaf het meer de stam van de boom in, meteen door naar de top en toen zweefde zij boven in de top van de boom.
Uit haar wezen zag ik levenscellen in de boom overstralen. Zij raakten alle zielen aan die tot deze stamboom behoren. Het ging razendsnel. Veel van deze zielen zag ik vervuld worden met licht en vanuit de oude boom over flitsen in de nieuwe. Op deze manier zette Maria miljoenen zielen van deze wereld om naar de nieuwe tijd. De kristalboom straalde en nam de zielen op voorhand op in zijn hart. 
Het was ontroerend mooi en zo beloftevol.
Zo toont Maria al weer dat zij verbonden blijft met de geboorte van de nieuwe aarde. Blijft zij zich inzetten om het DNA van deze tijd om te zetten naar de nieuwe tijd.
Boven de boom begon het licht van de Bronzon te schijnen, in al zijn goudgele stralingskracht.
Maria hief haar armen op naar de zon. De zon straalde haar wezen in. Haar hart lichtte op in rozegoud, in Venusliefde.
Het roze goud gele licht straalde de boom in en verwarmde iedere denkbare zielekern die zich in deze Moederstamboom van het nieuwe leven mag innestelen.
Via blad, tak, stam straalde het de wortels van de nieuwe tijd in. Dit laagje legde zich over de wortels van de oude tijd als een koesterende deken van zorgzaamheid. Want nu de oude tijd ontwortelt raakt, legt de nieuwe tijd zich er al over heen, verbindt zich, IS in de KERN van Al wat LEEFT al groeiende. En biedt het houvast.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email