Het Begint

Het Begint

De samensmelting van de Smaragden straal met de Aquamarijnen straal is een feit.

Meerdere groen en blauwtinten zijn samengesmolten in het hart van de planeet.

Smaragd werkt in op alles wat met het natuurlijke Zijn te maken heeft.  Het logische, organische leven. Bomen, natuur, aarde en hart. Het smaragden grid krijgt groeikansen en mag zich uitbreiden.

Aquamarijn werkt in op de levenskracht en adem. Is verbonden met water en lucht tegelijkertijd. Longen, letterlijk lucht krijgen.  Zuurstof maken voor al het leven.

Geen wonder dat dit licht zo mooi samen werkt met het smaragd.

Het assimilatieproces van de planeet wordt aangepakt op al zijn lagen. De structuur van het  aquamarijnen grid en het smaragden grid is een logische samenstelling van energiemoleculen/ atomen die onze planeet echt nodig heeft om door te kunnen in zijn evolutieproces.

Juist dit grid is met de val van Atlantis zo beschadigd geraakt.

En nu wordt het langzaam heel.

Met onze hulp. Omdat wij er voor kiezen om de smaragden vlam en de aquamarijnen vlam in ons hart samen te laten smelten. Het roze licht van de liefde doorstraalt dit. Het goud van de zon versterkt dit en nu komt er ook nog het zilver er bij.

De vruchtbaarheid, de zuivering, het schoon wassen van de uitwassen.

Zodat de logische ordening een kans krijgt.

In een tijd waarin het lijkt alsof juist onze planeet op al zijn lagen aangevallen wordt door de laatste stuiptrekkingen van het kwaad.

Daarom raad ik jullie weer aan om in je wachtkamer te blijven.

Versterk je licht van binnen uit.

Maak groeizame moleculen aan die straks groeikansen gaan krijgen.

Dit is het werk van een lichtziel.

Groeizaamheid aanbrengen.

Na het opruimen van alle duistere portalen, mogen de lichtportalen open gaan.

Via de weg van het hart, via de diepste lagen van onze ziel komt deze aankoppeling tot stand. Daar mogen we niet van weglopen. We moeten er middenin ZIJN.

De  blauwdrukken van alle mensen en groeperingen, landen en continenten gaan veranderen.

Dat is niet meer te stoppen.

Het indalende zilver, dat samenwerkt met het ordenende blauw van de Elohim en Aartsengelen, brengt een diepe beweging aan.

Een beweging die nooit eerder plaats gevonden heeft in tijd en ruimte.

Alles en iedereen schuift door.

We wisselen van plaats en ordening.

Magenta flitst ons om de oren. Ook deze straal helpt mee om de logische ordening te bewerkstelligen.

Lees maar eens terug wat ik daar begin dit jaar al over schreef.

Magenta heeft zich om iedere ziel gelegd die verhuist, verandert, vlucht, al dan niet gedwongen.

Deze trilling zet iedereen  op een veilige plek.

Zodat de duisternis deze zielen niet kan “ rapen”.

We gaan een rare tijd tegemoet.

Het lijkt chaotisch en bizar. En vooral gevaarlijk en slecht.

Laat je niet misleiden, je ziel zegt andere dingen.

Blijf dicht bij jezelf.

In verbinding met je hart.

Laat alle prachtige lichtstralen die zich in jou integreren, niet overstemmen door angstgedachtes.

Zoek geen “ gevaarlijke” plaatsen op.

Schrik er niet van als de blauwdruk verandering eventueel plaats vindt met heftige schokken.

Een harde val, een ongeluk waarbij het lijkt alsof je iets ernstigs overkomen is, maar in werkelijkheid er door de klap in je blauwdruk iets los mag schieten.

Iedere ziel bewandelt hierin zijn eigen weg.

Niets lijkt logisch en toch is het dat juist wel.

Vanuit het perspectief van de Ziel.

Veel zielen hebben die klappen al gehad. Kijk maar terug in je leven. Er zijn vast momenten geweest waarbij je een harde smak hebt gemaakt, een raar ongeluk hebt overleefd. Voorbeelden te over.

Wel, er zijn nog zielen die nu pas zo ver zijn, dat de GROTE verandering werkelijk mag plaats vinden.

Geef en gun hen de kans om hiervan te leren.

Jij hebt tenslotte ook geleerd van al je emotionele, geestelijke en lichamelijke valpartijen.

En je bent er nog steeds.

Ik wens jullie een “ blijf dicht bij jezelf tijd toe” en groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email