De Zonnebloem

De Zonnebloem

De zonnebloem staat bekend om zijn warme, krachtige eigenschappen, veel culturen verwerken de symboliek van de zonnebloem in hun geloof.

Het is een krachtige bloem die op zijn hoge steel een meer bladige bloem met veel zaad draagt. De bloem zelf volgt de zon en heeft daardoor altijd zijn kern naar de zon ( het licht) open staan. De bloem vertegenwoordigt warmte, levenslust en eigenwaarde.

Precies daarom wil ik het beeld van de zonnebloem gebruiken voor de volgende oefening. Die alweer eens vanuit de miltpositie opstart.

De maand September is ook sterk gerelateerd aan de zonnebloemoogst. De zaden zijn dan op hun hoogste potentie en het krachtigst opgeladen door de zon.

Daarom wil ik je vragen jezelf voor te stellen dat in de linkerkant van je zonnevlecht, het liefst in de milt een gouden zonnebloemzaadje ligt te slapen. Jouw hervonden waardes, je eigenwaardes, activeren het zaad en uit het zaad begint een stevige stengel  te groeien, recht omhoog naar jouw harte-zon. Onderweg naar boven vouwt de stengel krachtige bladeren uit en als de stengel recht in de kern van je harte- zon groeit, dan straalt de prachtige bloem onmiddellijk open. Een grote bloem die exact samenvalt met de innerlijke kern van je harts-licht. Echt op harts-niveau. Vanuit de milt recht omhoog naar het hart. Want het is erg belangrijk dat de bloem symbolisch samensmelt met de kern van jouw energetisch hart. Door dit toe te passen en het je echt voor te stellen is het nl. alsof je opnieuw ontwaakt. Alsof je hart van binnenuit van nieuwe krachten wordt voorzien en de potentie van de bloem zich via je harts-meridiaan door al je andere meridianen verspreidt. Het laadt je op, het versterkt je vitaliteit en je innerlijke warmte. Daardoor begint de zonnevlecht op een diepere manier te ontwaken, de drievoudige warmtemeridiaan koppelt zich aan deze stroom en begint het nieuwe licht door je heen te stralen. Zodat er van binnenuit steeds meer warmte, kracht en potentie ontwaakt. Een stroom van levenslustig licht dat blij is dat het er mag ZIJN.

Jouw eigen waardes worden versterkt en leveren de energie aan voor de bloem in je hart. Deze verwelkt nooit als hij goed onderhouden wordt. Het wordt een uitwisseling van hoogwaardig licht. De kracht van Ra is er mee verbonden, wijsheid en inzicht. Door het leven heen kunnen kijken om de werkelijkheden te zien. Kortom met deze simpele oefening versterk je niet alleen je energetisch immuunsysteem, maar je hele wezen. Waardoor ook je fysieke immuunsysteem enorm aan kracht zal winnen en de milt opgeladen wordt tot aan zijn hoogste potenties.

Stel je voor dat de bloem in je hart altijd mee draait met het licht en dat dit licht de kracht van de bloem zal verwarmen tot in je diepste Zelf.

 

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email