Aardeheling

Aardeheling

Dit jaar gaan we beginnen met het herstelprogramma van de aarde. De oude krachtplekken worden geopend en uitgelijnd op een nieuwe manier en verbonden met de leylijnen en geometrische, planetaire structuren.

Los van het feit dat er in ons bewustzijn  al aardse en hemelse coördinaten aanwezig zijn -bijv. vanuit vorige levens – waar op gewerkt kan worden, worden we nu geleid naar de grote aardepoorten die geactiveerd mogen worden.

Ik moet hierbij een patroon volgen dat mij aangegeven wordt  vanuit het licht. Ik denk daar verder niet over na en volg de aanwijzingen die “ men “ daar over aangeeft.

Moet ik zelf naar al die plaatsen toe? Niet altijd. Soms wordt er gebruik gemaakt van oude aansluitingspunten in mijn systeem. Of zoals tijdens groepssessies altijd het  geval is van de aansluitingssystemen van anderen.  Er zal binnen de uitwisseling altijd iemand zijn die de plaats in dit leven bezocht heeft.  Er zullen in ieder geval verbindingslijnen zijn die heel vergaand reiken.

Afgelopen vrijdag 30 januari 2015 werden we energetisch geleid naar een plaats in Cambodja. Naar een locatie waar een zeer oude tempel staat, genaamd Angkor Wat. Dit is het grootste religieuze complex op aarde.  Het vertegenwoordigt de plaats waar het centrum van heilige geometrie en geografie tezamen komt.

Angkor Wat was oorspronkelijk gewijd aan de hindoegod Vishnu en is nu een boeddhistisch centrum, dat de leer dat alles een ziel heeft aanhangt. Een plek waar hindoeïsme, animisme en boeddhisme elkaar ont moeten in kracht en schoonheid.

Het Tempelcomplex is gebouwd als de aardse weergave van de berg Meru, het huis van de goden en Deva’s. Omdat het de hemel op aarde vertegenwoordigt, is het een plaats van symmetrie en wiskundige perfectie.

Alle energie is symbolisch naar een kant gericht.  De zielen van hoge geesten ontmoeten elkaar hier in gewijde belangstelling naar elkaar.

Onder dit complex, diep in de aarde zit een enorme poort.

Deze poort mag nu geactiveerd worden en zal langzaam “ open draaien”. Om de poort zelf wemelt het van de natuurwezens die klaar staan om vanuit deze verbinding het scheppingslicht te gaan inwerken in de natuur. Er zijn vele heilige plaatsen in en rondom de Tempel. Elke plaats draagt codes in zichzelf. Deze codes zullen geactiveerd worden en vanuit Angkor Wat zullen er nieuwe scheppingsmatrixen geboren worden die zich  via Laos, Vietnam en Thailand over de hele wereld zullen uitstrekken. Gebruik makend van de Tempellijnen. Zo zal er vanuit deze plaats door dit gedeelte van Azië een begin worden gemaakt om de vele oude tempelcomplexen en heilige lijnen die zich hieronder bevinden te activeren.

angkor wat aerial

 

 

Van hieruit hebben we een sprong gemaakt naar het continent Amerika. Naar de dodenvallei in het zuidoosten van de staat Californië, het ligt ook voor een klein deel in de staat Nevada.

Op deze plaats heersen de hoogste temperaturen van de aarde. De hoogste temperatuur ooit gemeten is 54.4 graden Celsius.  Een onherbergzame plaats. Waar bijna geen leven mogelijk is.

Toch leeft er een indianenvolk, De Timbisha indianen ( Panamit Soshone). Timbisha betekent “ oker” gekleurd. Zelfs dieren zijn er in geslaagd een manier van overleven te vinden, waarbij zij zich aangepast hebben aan de extreem hoge temperaturen.

Een van de mysteries van deze vallei is het feit dat stenen zich vanzelf verplaatsen, met duidelijke sporen die zij achterlaten. Niemand weet precies hoe dit kan.

Het indianenvolk dat hier leeft draagt van oudsher de oude codes mee in hun ziel. Zij bezitten als het ware de sleutelcodes van de oeroude poort die zich ook in dit gebied bevindt. En nu de sterrenpoorten ontwaken zullen ook zij meehelpen om deze poort te gaan ontsluiten. Laag na laag.

 

dodenvallei

Van hieruit hebben we een sprong genomen naar Afrika, naar Namibië aan de kust van de Atlantische oceaan. Het ligt tussen Zuid-Afrika en Angola in. In Namibië bevinden zich vlaktes ( o.a. Hartman Valley  ) waarop zich mysterieuze cirkels vormen die vooral vanuit de lucht goed zichtbaar zijn. Ze variëren in doorsnee van 20 cm tot 2 meter.  De cirkels zijn dor in het midden en meestal groeit er aan de randen gras of andere begroeiing. Niemand weet precies hoe deze cirkels ontstaan. De inboorlingen zelf hebben er vele verhalen over bewaard. O.a. het verhaal over een draak die onder de vlakte leefde en wiens uitademing zo heet was dat er bobbels onder de grond ontstonden. Recente onderzoeken wijzen uit dat termieten hier de oorzaak van zijn. Zij transformeren dor grasland in tuintjes en scheppen hiermee een nieuw ecosysteem dat weer andere dieren aantrekt. Kleine waterreservoirs die het leven in de droge woestijn van water voorziet.

Toch kun je er over nadenken waarom dit gebeurt. Wat zit er op deze plaats waardoor dit überhaupt geschiedt. Waarom ontstaan er door de wereld heen graancirkels, zand cirkels en zelfs sneeuwcirkels. Wat is de magische betekenis van dit alles. En dragen de termieten misschien in zichzelf oude sterrencodes mee die zij zichtbaar maken aan de oppervlakte van de aarde? We zullen het nooit zeker weten. Maar een feit is wel dat er ook op deze oude plek een Aardepoort geactiveerd is.

mysterieuze cirkels namibie

Deze drie poorten zijn het begin van vele activaties die nog zullen volgen en die kleinere en grotere krachtvelden gaan activeren waardoor er in het evolutieproces van onze planeet een daadwerkelijke verandering op gang gebracht gaat worden.

Via de foto’s die ik hierbij plaats, kan je jezelf  verbinden met deze plaatsen en voelen/ervaren welke taak er voor jou weggelegd is. Welke codes je mag afgeven of juist ophalen.

In ieder geval lees je dit artikel niet voor niets.

Er is een aansluiting in jou aanwezig waardoor je energetisch terugkoppelt naar deze velden.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Verbinding heet.

Print Friendly, PDF & Email