De Nieuwe Klank

De Nieuwe Klank

Dit jaar gaan we een begin maken met de opbouw van de scheppende klanken in ons energieveld.

De jaren hiervoor is er veel aandacht besteed aan het opruimen van de lagere astrale velden, het veranderen van de energie binnenin de matrix, het opruimen van de kooirasters. Een deel van het bewustzijn van lichtwerkers was bezig in de diepte, een ander deel deed zijn werk op aarde en weer een ander deel was aan het werk in de boven-velden om de energie op te halen en in het Nu-veld over te dragen.

In het bewustzijn van een Energetisch werker is lang een drievoudige splitsing merkbaar geweest

Het deel dat gericht was op het opruimen oftewel transformeren, het deel dat gericht was op het stabiliseren en het deel dat gericht was op het ophalen van de nieuwe codes.

Het astrale deel dat getransformeerd moest worden heeft 2000 jaar lang enorme aandacht gevraagd. Dat heeft het werk ook enorm bemoeilijkt en verzwaard. Daar ondervinden velen NU ook nog de echo van. Het langdurige, zware werk in dit transformatieveld heeft er diep ingehakt en zijn sporen nagelaten.

Daarom is het ook een goed ding, dat de transformatievelden gesloten zijn voor de eerste golf lichtwerkers. Men moet niet meer willen werken in deze patronen, omdat men zichzelf dan niet op tijd kan herstellen voor de Overgang waar men zelf ook deel van uit moet maken.

Door niet meer af te dalen in de lagere dramawerelden, kan er een begin gemaakt worden met het herstellen van de Nu-kracht.

De Nu-kracht mag helder en stralend opgebouwd worden.

Ook dat kost tijd. De boven-waardes moeten nog groeiruimte krijgen.

De sporen van het harde werken zijn niet zomaar uitgewist.

Toch voel je al duidelijk dat er een soort van basiskracht aan het ontstaan is.

Doordat de Oudetijds-poorten gesloten zijn en er geen gifstoffen meer omhoog komen in het bewustzijn van Nu, krijgt het celbewustzijn eindelijk de kans om zijn zelf regenererende vermogens weer op te pakken en in te zetten.

De Eerste golfwerkers mag er alles aan doen om hun genezende vermogens te activeren en zichzelf te helen.

En dat kunnen zij.

Als zij zoveel krachten ingezet hebben 2000 jaar lang om de emotionele gifstoffen om te zetten in  licht, dan kunnen zij nu ook hun eigen energieveld weer de kans geven om zich te resetten.

Daar mag echt aandacht en tijd in gezet worden.

Geen moeite is te veel, om het punt van heling een kans te geven.

Nu de nieuwe uitlijning een feit is kunnen er snel zaken veranderen.

Dit jaar krijgen er twee uitlijningen speciale aandacht.

Eerst en vooral De Gouden Uitlijning, naar het licht van de Bron.

Kosmisch gezien zijn we terug gekeerd in de kracht van RA.

De Gouden Tempels oftewel de Zonnetempels in de bovenwerelden kunnen weer bereikt worden. En het licht van die Tempels straalt op ons af.

Om ons te beschermen en te genezen. Maar ook om door ons heen over de wereld heen de Gouden Brondeeltjes van  Liefde en kracht uit te zaaien.

Deze deeltjes zullen op oude krachtplaatsen, aanhechtingskansen vinden en zich innestelen in de matrix van onze planeet. Ik heb dit in Luxor al zien gebeuren. De oude pilaren en stenen werden besneeuwd en doorstraald met goudgele deeltjes licht. Het is ontroerend om te merken dat deze deeltjes in de ruïne van de oude Tempel weer zichtbaar worden. En daardoor stralingskracht opbouwen, waardoor zij zich beter kunnen verbinden met de Bovenwerelden,  zodat de energie van die Lichttempels zich weer kan verbinden met de krachtplaatsen van weleer.

Om de ruïnes hen zal de energetische matrix van de Lichttempels zich herstellen.

Het begin is gemaakt.

De verbinding naar boven gaat weer werken.

Daarnaast is het belangrijk dat via het Goudgele licht van de Tempels het kristallijnen licht zichtbaar mag worden.

De Tempels zijn nl enorm belangrijk voor het omzetten van de kosmische klanken.

In onze borstkas vindt er daardoor een dubbele omzetting plaats.

De gouden sleutel van bewustzijn ontwaakt en beïnvloedt ons hele wezen.

Maar daaronder oftewel daardoorheen ontwaakt ook de kristallijnen klanksleutel die de hogere waardes die wij gaan uitzenden kan versleutelen naar licht en toon.

Scheppen doe je door middel van licht en geluid.

Dat licht in elkaar besloten.

Elke lichtstraal bevat een bepaalde toonsoort, en het is aan ons de eer om deze klanken in onszelf te verwerken en uit te gaan zenden.

Zodat we evenwicht gaan scheppen in het veld van NU.

De hogere waardes die we inbouwen, zoals blijdschap, wijsheid, liefde enz. zijn van invloed op de toonsoort die wij uitstralen. We zijn het dus aan onszelf en de wereld verplicht om zo snel mogelijk onze innerlijke waardes te herstellen.

Want daardoor scheppen we evenwicht in onszelf en in de wereld.

In januari is dat al begonnen.

De eerste druppel Ra-kracht is ingedaald in de Tempel van het Hoger hart achter de Thymus.

En elke maand  rondom de 21e komt er een druppel bij . Deze druppel is sterk geconcentreerde lichtkracht. Die door ons gehele systeem een ordening gaat aanbrengen. Van zielsniveau naar geestniveau naar fysiek niveau. En het gaat razendsnel.

Maar dit vraagt wel om rust en inzicht.

Onechtheden komen nog sneller omhoog en willen opgeruimd worden.

Met iedere omzetting via de gouden sleutel komt er ook een omzetting tot stand naar de kristallijnen sleutel.

We hebben geen tijd te verliezen.

Echtheid, waarheid, licht en liefde mogen zo snel mogelijk versleuteld worden naar krachtwaardes die de matrix van de hele planeet zullen beïnvloeden.

Daarom is het ook belangrijk om jezelf uit angst en twijfel weg te halen.

Er is nog maar een kleine groep lichtwerkers ontwaakt die dit fenomeen aan kan.

Vele zielen er om heen zijn nog te zwak of te laag in bepaalde waardes.

De boventoon bepaalt de kracht.

De verantwoordelijkheid die wij als individu dragen naar de gehele mensheid is groot.

Het gaat duidelijk worden dit jaar welke zielen zich in hoog tempo gaan om sleutelen naar de hogere waardes en welke zielen niet.

Dat gaat nog heel wat teweeg brengen.

Ook in mensen zelf.

Mensen die op bepaalde lagen niet groeien, worden door hun eigen krachtswaardes onderuit gehaald en voor feiten gesteld.

De tijd van ja-maar is voorbij.

De tijd van inzien wat er werkelijk waardevol is klopt aan de deur van ons bestaan.

De buitenwereld is heftig bezig.

Maar ook onze binnenwereld is volop in gang geschoten.

De toon is bepaald.

De beweging ingezet.

Wonderbaarlijk, heftig, feestelijk.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Vooruitgang heet.

Print Friendly, PDF & Email