Eerste Kwartaal, deel 4

Eerste Kwartaal, deel 4

Rondom 21 maart startte de indaling van de turkooizen straal.

 

Na alle opschudding van de eerste maanden is het ultieme zuiveringsmiddel ingedaald. De drievoudige turkooizen straal

 

De mens.

Turquoise vertegenwoordigt de energie van blijdschap, levendigheid en creatie,

Het komt ons bewustzijn binnen als een Tsunami van licht. Het daalt af in al onze kanalen om de emotionele gifstoffen, los zwevende deeltjes die geen samenhang meer hebben uit ons bewustzijn te spuiten. Het wil kortom alles wat ons van onze blijdschap en creativiteit af houdt wegwerken.  Het daalt diep in onze watermatrix, om op emotieniveau te spoelen, te zuiveren. De watermatrix wordt daardoor enorm geactiveerd. Onze waterhuishouding, nieren en bijnieren jubelen. Want de aangekoekte resten van on-licht worden er uit gespoeld. Ons lichaam is hard aan het werken om dit alles bij te benen. Goed water drinken is belangrijk. Nee zeggen tegen alles wat ons onderuit trekt ook. Keuzes maken, alweer keuzes maken. Want er is er maar een van jou. De mensheid stapt in zijn nieuwe matrix over. Daar heeft de mens een schitterende naam. Ik ben is de voornaam en van het licht is de achternaam. Daartussen kunnen we onze aardse naam plakken en aangeven dat we werkelijk uit de dramakronieken wegstappen. Nu gaan we leren om in ons nieuwe zelf -zijn te gaan staan. Rechtop. Met opgeheven hoofd. Armen wijd gespreid naar buiten toe. Klaar om zegeningen te ontvangen. Want de tijd van zegeningen breekt aan. Als we willen en durven te geloven in onszelf.

Turqouise houdt alles wat ongeluk brengt van ons af.

Het activeren van deze straal binnen in onszelf is heel belangrijk.

Zo kunnen we onze dagelijkse omgeving schoon spuiten. Door onze huizen heen werken met de “ innerlijke” tuinslang die we aansluiten op de turkooizen velden van de Elohim. Door onze gedachten er mee te besprayen, zodat onze hersenspinsels geen vat krijgen op ons. Door deze  op de werkvloer  in te zetten. Kortom , overal waar het nodig is en we een tegenkracht ervaren, van welke  aard dan ook.

De wereld.

Zoals jullie zien is er binnen een tijdsbestek van een paar aardse maanden enorm veel op gang gebracht.

De turquoise straal richt zich niet alleen op onze innerlijke wereld, maar ook op onze buitenwereld. We moeten deze straal gebruiken om onze omgeving op te schonen. Want nu de oude portalen sluiten zoekt de duisternis naar nieuwe wegen om af te kunnen dalen naar hun bolwerken van macht. Daarom kunnen we er zorg voor dragen dat dit niet gebeuren kan. HOE? Door op alle plaatsen waar de duisternis nieuwe vortexen van minderwaardig licht wil scheppen de zuivering in te zetten. Zodat als er bijv. iemand een vliegtuig moedwillig onschuldigen meeneemt in de dood, de moleculen van deze enorme angsten  en pijnen niet op de plaats des onheils blijven hangen.  ( kijk zelf om je heen naar andere voorbeelden, ze zijn er genoeg) We lopen als het ware achter de  feiten aan als “De Eerste Hulpdienst “. De turkooizen straal spuit alle lagere moleculen weg, zodat ze niet samenklitten en geen samenhang vinden in elkaar. Waardoor er op die plaatsen geen  negatieve vortex geboren kan worden.  Ik roep iedereen die dit leest op, om hier actief mee aan de slag te gaan. Het is echt nodig. Ook gebeden helpen enorm. Affirmaties. Er zullen nog zaken geschieden die het wereldbewustzijn diep raken.

Ik hoop dat jullie begrijpen dat de engelen en verzorgers binnen de magenta matrix en de roze matrix de zielen  die hierin hun leven geven opvangen en begeleiden. Zodat  hun zielen gewaarborgd zijn. Welke les dat voor de achterblijvers is kunnen wij niet begrijpen. Dat laten we los. En we zenden iedereen die hiermee geconfronteerd wordt het roze licht van de Moedergodin.

Vanuit Engeland begint de volgende fase in het wereldbewustzijn op te starten.

Er is geen weg meer terug.

We moeten door deze fase heen, waarin de duisternis de wereld als zijn strijdtoneel ziet. Maar we hebben antwoorden, in alle richtingen werken we er aan om ook dit zo snel mogelijk “ Op te lossen”.

Onze blauwdrukken worden tijdens de Paasdagen gereset, nieuwe matrixen staan klaar. Het jaar is nog lang niet om.

Paas-Pinkstertijd is de grootste initiatietijd sinds tijden.

Het licht sluit zich onder onze voeten in een nieuwe ordening. Allen die er aan toe zijn, gaan definitief dit jaar de oude wereldorde verlaten.

We  zitten midden in het proces.

Onze eigen vibraties bepalen in hoeverre de verzegeling mag plaats vinden.

Blijf niet hangen tussen de werelden in.

Bepaal je koers, richt je intenties, volg je verlangen en laat je  niet van de wijs brengen  door alles wat er om je heen gebeurt.

Want JIJ BENT VAN HET LICHT.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Vooruitgang heet.

Print Friendly, PDF & Email