Glastonbury, Tor, Stonehenge

Glastonbury, Tor, Stonehenge

Vorig jaar heb ik jullie beschreven wat  er energetisch omgezet mocht worden via de Tor, in Glastonbury, Engeland. Hoe daar energiepatronen bij elkaar gebracht werden. Hoe wit en zwart in elkaar overvloeiden en ook hoe de Michaels lijnen daarin een nieuwe impuls mochten ontvangen.

Dit jaar komt er een vervolg op. Door de wereld leylijnen heen en in de poorten van Midden Aarde zijn Michaelskristallen gezaaid.  In deze kristallen liggen frequenties opgeslagen. Zij zijn er al van oudsher. De val van Atlantis heeft hun frequenties verlaagd. Dat wil zeggen dat een deel van hun kracht in de kern is terug geschoten en dat deze kracht zich daarin sluimerend houdt.

Als ik dit jaar rondom 21 maart  2015 terug keer naar de Tor, zullen de klokken opnieuw geluid worden. Dit zal het wereldwijde signaal op gang brengen dat de frequenties binnenin de Michaels kristallen geopend zullen worden op een diepere laag.

Door het hele wereldbewustzijn heen brengt dit een kettingreactie op gang. Het afgelopen jaar heeft de Galactische Federatie precies in kaart gebracht welke lijnen en trillingen er geactiveerd kunnen worden. De uitlijning naar bepaalde sterrenpoorten is een feit. Deze maand zal er een versnelling aangebracht worden in het bewustzijn van de planeet. Alsof de innerlijke motoren opgestart gaan worden.

Dat is een prachtig fenomeen. Maar het zal ook verwarring zaaien. Vooral omdat er ingewerkt wordt op oude machtssystemen en oude bolwerken. Jullie weten dat ik hier veel over geschreven heb. En hoe we afgedaald zijn onder de vleugels van Michael om de astrale poorten van laag bewustzijn in de omgekeerde 666-code  te ontmantelen. Dat is een zeer gevaarlijk karwei geweest.

Het kwaad slaat nog even terug. Wil zijn macht etaleren, zijn onmacht eigenlijk. Er is nl. geen weg meer terug. De poorten naar de oude wereld zijn dicht, hun bolwerken bestaan niet meer.  De aarde is hun strijdtoneel en hier proberen zij de macht te grijpen.

Buiten hun bewustzijn om werken wij echter gewoon door aan het openen van de nieuwe poorten, de nieuwe wegen. Laat je daarom niet afleiden door hun agressie en intimidatie. Het is nu al een verloren strijd die tijd nodig heeft om zich uit te spelen. Laatste resten van wereldkarma die nog hun arena nodig hebben om zich te etaleren.

Gelukkig is er in het hart van Glastonbury, via de geheime poorten van Avalon een prachtig herstel aangebracht.

Ook dit jaar wordt er op doorgewerkt.

De priesters van de oude tijden herrijzen en zij werken er hard aan om de energie van de onvoorwaardelijke liefde terug te brengen in de wereld. Het mooie verschijnsel doet zich voor dat er een herstelling is uitgevoerd op de Hartepoort. Het Venuslicht is ingedaald en heeft daar vanaf vorig jaar vele oude bewustzijnsdelen van Avalon priesters en priesteressen  geheeld en geactiveerd. Je zou  kunnen zeggen dat  Het heilig  GOUD-ROZE Hartslicht geopend is. Daar bovenop komt  dit jaar het feit dat de hemelsblauwe trilling van onvoorwaardelijke liefde in mag dalen. De trilling uit het hart van Buddha, Maytreya, de Christus gaat indalen in dit Heilig hart. De hemelsblauwe vadervortex, daalt  af in de roze- gouden moedervortex. En deze twee spiralen van licht worden samengesmolten door het wit kristallijnen licht. Drie spiralen die in elkaar kringelen en een Eenheid gaan vormen.

Dit licht is monumentaal en sacraal.

Alle priesters van de oude tijd, astraal en aards worden opgeroepen om hieraan mee te werken.

Hiertoe zijn grote, voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.

Er wordt bijvoorbeeld diep ingewerkt op de oude offersteen die nog in Stonehenge ligt. Hierop zijn vele priesters ( vaak nodeloos) geofferd. Hun bloed kleeft nog  energetisch aan de steen.

De steen moet gezuiverd tot in de diepste lagen. Het bloed moet weggewassen. Bij de steen zullen velen de behoefte voelen om er licht in te brengen. Daders en slachtoffers van over de hele wereld worden opgeroepen om hier  hun karma te komen opschonen. Degenen die offerden moeten aan de geofferden hun rechten terug schenken en vergiffenis vragen. De pijn moet van de steen af en het innerlijke, verborgen paneel dat eertijds werkte om zielen terug te schenken aan het licht, mag weer gaan werken.

Er kleven zoveel smetten aan de energie van Stonehenge, Avalon, Glastonbury enz.

Er zijn vele machtspatronen uitgespeeld. Deze hebben oneindig veel mensenlevens gekost.  De verbindingen naar Atlantis, Egypte enz. lopen daar dwars doorheen. Niets staat los van elkaar.

Nu de oude tijd ophoudt te bestaan in deze vorm kunnen de rechtmatige codes die in de stenen verborgen zitten weer gaan werken.

Codes, oeroude taal, hiëroglyfen, verbinding met de sterren. Als deze codes ontsloten worden, zullen andere codes in oeroude tempels ontsloten worden.  En elke ontsluiting brengt een beweging op gang.

Heel belangrijk dus dat ook de Michael frequentie in de wereld opgevoerd gaat worden.

De strijd is nog niet helemaal ten einde.

Als de klok op de Tor begint te luiden gaat dit alles tegelijkertijd in werking treden.

Ik weet nu al dat het een heftige reis gaat worden.

Een beschermde reis, die niet door onbevoegden doorkruist mag worden.

Het is een Queeste, die dit jaar afgemaakt moet worden.

Het licht valt samen in een punt van kracht.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Heelheid heet.

Print Friendly, PDF & Email