Het Voertuig

Het Voertuig

Lang geleden, toen we nog optimaal functioneerden in onze oorspronkelijke lichtlichamen, bezaten we systemen die aanklikten op de geometrische velden om ons heen.

In ons energieveld bevonden zich verschillende matrixen, die onderling op elkaar afgestemd waren.

Ik laat er hier onder een paar van zien.

vajra-heads

Helaas zijn deze systemen door de omstandigheden buiten werking gevallen.  Toen de planeet dieper en dieper in de densiteit zakte, verloren we de mogelijkheid om deze systemen te gebruiken. Dat was erg naar. Juist door deze systemen sloten we aan op het  universum en konden we de scheppende krachten vanuit het universum gebruiken om te creëren.

Je zou jezelf voor kunnen stellen dat we lang geleden zo ‘n geavanceerd systeem van matrixen in ons bewustzijn meedroegen, die allemaal onderling op elkaar waren afgestemd.

We werkten samen om de energie vanuit de kosmos binnen die matrixen om te zetten naar een kwaliteit die in de toenmalige tijden bruikbaar werd gemaakt. Pure kosmische energie moet altijd omgezet worden naar een bepaalde trilling om er bijv. aarde energie van te kunnen maken en er iets zinnigs mee te kunnen doen.

Toen de systemen een na een uitdoofden, verloren we de mogelijkheid om in verbinding met het universum de hogere energie “ omlaag “ te halen en er iets moois van te maken.

Het is voor de mensheid een lange weg geweest. Zonder deze matrixen waren we afgesloten van het hogere en konden we  alleen proberen langs de innerlijke weg verbonden te blijven.

Nu de trillingen groeien en we aansluiten op de hogere waardes kunnen we een begin maken met het activeren van onze voertuigen. Op zo’n manier dat ze van blijvende aard kunnen worden.

Het eerste voertuig dat hierin hersteld moet wordt is het Mer Ka Ba voertuig. Mer betekent goddelijke oorsprong, Ka is de Geest en Ba is lichaam. Deze energiepatronen vormen samen een matrix. De matrix die in staat is om vanuit de goddelijke bron, via onze geestelijke waardes de energie zodanig om te zetten naar het fysieke dat er een stabiel patroon gevormd kan worden.

Iedereen die op dit moment een bepaalde trillings kwaliteit boven de 50% marges bezit is in staat om deze Matrix terug op te bouwen. Je kunt jezelf het volgende patroon voorstellen.

 

merkaba

Dit patroon staat geankerd in de aardester  onder onze  voeten( mits deze van voldoende licht is voorzien) en in de hemelster ( hoger zelf) boven ons hoofd. Als dit patroon goed in geklikt zit, dan is een mens in staat om veel meer universeel licht naar beneden te trekken en in zijn voertuig mee te dragen.

Dan ontstaat er een drukverlichting in het fysieke zelf, dat gewend is geraakt aan het omzetten van energie op een andere manier. Het transformeren van energie zoals we dit  de laatste eeuwen hebben gedaan is een enorme krachtsinspanning voor het lichaam en de geest geweest.

Gelukkig houdt dit voor veel mensen nu op. Omdat de Mer Ka Ba in ons bewustzijn groeit en ankert in onze diepste waardes.

De mens die in dit voertuig zit wordt omringd door deze matrix en terwijl de matrix zich laadt met kosmisch licht, wordt de matrix steeds duidelijker zichtbaar. Deze raakt letterlijk verlicht. De energie raast om ons heen, alsof deze snelweg alles om leidt wat je tot nu toe met je fysieke zelf hebt  moeten oplossen.

Als de Mer Ka Ba zich verankeren kan in de hogere lichtwaardes van een aards wezen dan vormt het een krachtveld. Binnen de lijnen van dit krachtveld raast het licht. Het lijkt alsof je omvat bent door een “ hek  “dat onder stroom staat. En dat is ook de bedoeling. Al het licht dat onder onze  trilling zit, moet jou voorbij razen en geen verbinding meer vinden in jouw kern.

Door aan het opladen van deze matrix te werken de komende tijd, zullen we op 21 december ( als de lotusknop open valt) een gigantische bescherming hebben opgebouwd om ons heen.

Waardoor de duisternis met een grote omweg om ons heen beweegt.

Wat erg handig is, want zodoende kunnen wij verder bouwen aan het Mer Ka Ba voertuig van de planeet. Deze moet nog op ongelooflijk veel plaatsen hersteld worden. Door te beginnen met het voertuig om ons heen te herstellen, maken we een begin met het grote geheel te herstellen. Een na een worden de voertuigen geactiveerd en zullen zij aan kracht winnen. Zodra voertuigen in elkaar klikken vormen zij een patroon.

Mensen die  genoeg hoogwaardig licht in zichzelf kunnen overzetten, zullen op zielenniveau  onderling in elkaar klikken.

Zo restaureren we ons oorspronkelijk lichtveld en bouwen we samen aan een enorm “ HEK” dat onder kosmische stroom staat en het kwaad buiten de deur gaat houden.

Probeer je met je fantasie de matrix voor te stellen, zodat deze houvast gaat krijgen om jou heen.  Voed deze matrix, bouw hem alsmaar sterker op. En zie voor je dat er vanuit de kosmos een prachtig licht indaalt ,dat jou volledig omvat.

Zo bouwen we aan de toekomst. Deze matrix is nl weer in staat om hemels licht in aardelicht om te zetten. Zo kunnen we de aura van de planeet beginnen te voeden met genezende energie uit de kosmos, uit de bron. Van binnenuit.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email