Eerste Kwartaal, deel 3

Eerste Kwartaal, deel 3

Rondom 21 februari begon de indaling van het gouden licht.

Vanuit dit licht werden de 12 gouden poorten geschapen, die ons omringen en beschermen.

Maart: De mens.

De gouden straal in zijn drievoudige aspecten doordrong ons met het licht vanuit de Bron. Het trilde onze essentie aan en versterkte onze wil.

Goud maakt alles krachtiger. Een goede intentie door goud ondersteund vermeerdert zich twaalfvoudig naar alle richtingen.

Met dit licht en deze poorten kunnen we beginnen om onze nieuwe levensopdrachten aan te gaan en te versterken.

De gouden poorten werken als filters.  Zij laten onze intenties door hun wezens kern gaan en doorvoelen wat we besluiten. Als het besluit niet strookt met de eigen zielenwens, maar te veel is gebaseerd op gedachtewensen of ondoordachte hartenwensen keert de energie terug bij de uitzender. Deze gaat opnieuw onderzoeken of het klopt wat hij/zij wil. Deze maand bracht dus veel twijfel met zich mee. Omdat we op alle lagen onszelf moeten leren kennen in alle eerlijkheid. Daarbij de energie van angsten, ja-maar en wat-als leren vermijden, omdat dit ons niet bij onze echte doelstellingen brengt. Ik heb deze poorten de 12 poorten van geluk genoemd omdat we, als we echt eerlijk naar onszelf leren luisteren de vele omwegen die ons van het geluk afhouden vermijden en daardoor sneller in onze matrix schuiven die wel naar het geluk leidt.

De wereld.

Ieder mens die in staat is om deze poorten om zich heen te scheppen, is vanuit de kosmos gezien omringd door deze gouden lichtcirkel.

Als er 1000 mensen de 12 poorten van geluk gebouwd hebben, staan er dus al 12.000 poorten.

Hoe meer mensen in staat zijn om deze poorten te bouwen, hoe minder tussenruimtes er over blijven voor negativiteit.

Met andere woorden; daar waar hoge trillingen wonen, kunnen lage niet bestaan.

Het is de bedoeling dat deze poorten hoe langer hoe meer in elkaar gaan klikken. En als draaideuren fungeren. Zodat de mens die nu nog niet in staat is om voor dit hogere te kiezen, dit later als nog kan doen en door de draaideur van het geluk een andere levensrichting kan kiezen. Elk mens dat door de draaideur  gaat wordt onzichtbaar voor de duisternis. In de komende 100 jaar is het de bedoeling dat hierdoor de trilling van de planeet significant wordt verhoogd.

Stel je zelf eens voor dat je vanuit de kosmos gezien dit enorme poortenstelsel ziet groeien en verbinden, dat stemt tot grote vreugde.

 

Wordt vervolgd.

Print Friendly, PDF & Email