De Steencirkels

De Steencirkels

Op veel plaatsen op de aarde staan steencirkels sinds de oudste tijden.

Meestal zijn deze cirkels gesitueerd op plaatsen waar krachtlijnen bij elkaar komen. Leyijnen genoemd. Waar de lijnen bij elkaar komen vormt zich een krachtige vortex van levensenergie. Die punten vormen portalen, krachtige verbindingen tussen kosmos en aarde.  Een soort van liftschacht tussen dimensies in.

Van oudsher worden deze plaatsen gebruikt als plaats van samenkomst. Rituelen, gebeden, liederen helpen om de energie van deze plaatsen zuiver te houden. Wat heel hard nodig is, want veel van deze punten zijn zieleverhuisplaatsen. Oftewel als een aards mens sterft kan hij door deze portalen heen de hogere dimensies bereiken. Er hangt veel van af of de vortex positief of negatief draait.

Ze behoren opstralend te werken en niet indalend.

Helaas zijn veel van deze krachtsplekken omgekeerd door de aardse omstandigheden, waardoor zielen niet naar boven verhuisden, maar naar beneden. Het zijn plekken bij uitstek om zielen naar de laag astrale werelden te verplaatsten.  Vooral als er rondom deze plaatsen veel oorlog is gevoerd en menselijk leed tot in de kern de bodem/energie heeft vervuild.

We werken er hard aan om de portalen weer opwaarts stralend te krijgen en dat lukt goed.

Veel vortexen keren zich om en hervatten hun oude taken.

Rondom deze plaatsen zijn vaak steencirkels gebouwd. Krachtige menhirs. Oude aardewachters, ankeren de energie die op deze plaats zo intens sterk werkzaam is.

Het hoeft geen betoog dat het ook voor de menhirhoeders een slechte zaak is geweest dat de energie van de stenen misbruikt werd om trillingen om te keren en te ankeren in omgekeerde volgorde. In plaats van de deur open te houden, moesten zij de deur sluiten. Alsof er deksels op de putten werden gelegd.

Enerzijds kunnen deze prachtige plaatsen dus gebruikt worden om energieverheffend te werken, anderzijds kunnen zij ook de energie beklemmen als de portalen zich omkeren.

Hoog tijd dus om hier iets aan te doen.

Veel steencirkels zitten op dit moment in de omkeerfase. Hun vortexen die met de punt naar beneden gericht waren, keren zich om.

De energie in de oude stenen verandert hierdoor.

Alsof deze uit een diepe slaap ontwaakt.

Als de stenen wakker worden en hun innerlijke kern tot leven komt, gaan zij vanuit die kern “zingen”. Alle stenen produceren een toon. Lage en hoge tonen die met elkaar het “vortexlied” van die speciale plek vertegenwoordigen.

Je kunt jezelf voorstellen dat in de oude tijden de zielen van overledenen letterlijk omhoog gezongen werden door deze oude aardewachters.

Het is heel verdrietig -ook voor hen – dat deze heilige taak ontheiligd is geweest door de omkering in de portalen.

Veel innerlijke wachters zijn daardoor in coma gevallen en gestopt met zingen en hoeden.

Maar door de hogere trillingen die nu werkzaam zijn op de planeet worden ook zij wakker.

Hun comateuze  toestand heft zich op en zij beginnen zich hun liederen te herinneren.

En dat is geweldig.

De steencirkels die nog wel in hun kracht stonden nemen deze trillingen via de leylijnen in zich op en versterken hen. En zo zal er door de wereld het lied van wederopstanding klinken. Alle steencirkels worden omgebouwd tot zingende levenscirkels. Hun energie keert zich om en zal zich uitstrekken tot ver in de kosmos.

Het Graallicht bijvoorbeeld zal door hun zielen heen naar buiten gezongen worden. En gecodeerd worden met een krachtige beweging.

Zo komt er ook vanuit deze hoek een verheffende, omzettende beweging op gang. Het zal helpen om de nieuwe trillingen op te vangen en in de steencirkels te planten. De trillingen zullen zich verplaatsen tot diep in de aarde. Het zal door de oude tunnels en schachten klinken, tot in de oerlagen aan toe.

De trillingen gaan zich wereldwijd verspreiden. En deze beweging is grenzeloos. Kan niet gestopt worden. Alle steencirkels waar dan ook ter wereld gaan zich omkeren en zich bevrijden van oude/valse machten. Zij gaan weer doen waartoe zij opgeroepen worden.

En wij kunnen meehelpen door onze goede intenties naar hen te sturen.

Ook dat is grenzeloos.

Mocht je in de gelegenheid zijn zo een oude krachtplek te bezoeken, ga dat dan vooral doen.

Het hoeft geen betoog dat bijv. De cirkel van Stonehenge hier een grote rol inspeelt.

Trillingen van bijzonder hoogwaardige krachten zullen zich gaan verplaatsen door de wereld.  De oeroude wachters van Stonehenge worden op diepere lagen wakker en zullen met krachtige stem het oerlied van de aarde gaan zingen.

De Graalenergie verplaatst zich van cirkel naar cirkel.

Geeft zich door in de wereld.

Wat een geweldig gebeuren.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet.

Print Friendly, PDF & Email