Natuurlijk

Natuurlijk

Het schitterende licht van de groene straal van de Elohim, brengt in ons bewustzijn een natuurlijke beweging op gang die er op gericht is om meer balans aan te brengen op al onze lagen van ZIJN.

Een natuurlijk gevolg van de schone energiestromen is, dat het datgene naar buiten werkt dat onnatuurlijk aanvoelt of  dat gaat negeren wat zich onnatuurlijk aandient.

Hoe meer natuurlijk evenwicht er wordt bereikt, hoe minder we onnatuurlijke zaken toelaten in ons wezen.

Onnatuurlijk in de zin van: verkeerde voeding, verkeerde input op de emoties, verkeerde beslissingen, verkeerde handelingen. We gaan nl. steeds meer afgestemd raken op dat wat organisch is en mee stroomt met de natuurlijke beweging van onze ziel.

En als de ziel zich dieper verbinden kan met de persoonlijkheid, dan gaat de persoonlijkheid ook andere beslissingen nemen.

Het meest onnatuurlijke fenomeen in de organismes van de mens is wel DE AFHANKELIJKHEID. Veel mensen hebben zaken nodig die hen in hun onmacht houden. Of zoeken anderen op waar ze afhankelijk van denken te zijn.

Dat maakt hen zo klein, zo onmachtig, zo diep verwijderd van hun grotere ZELF.

En dat grotere ZELF, niet te verwarren met het ego, wil zich tonen.

Niet in opgeblazenheid. Maar in een natuurlijke vorm van KIJK dit ben IK.

Waarbij het handig is als de mens dit Ik eerst zelf zou kunnen accepteren en toelaten in zijn/haar leven.

Veel mensen geloven in de karikaturale versie van zichzelf, waardoor ze nooit echt zijn, onnatuurlijk. Waardoor ze eeuwig op hun tenen lopen en anderen hen met gemak voorbij wandelen. Waardoor er iets ontbreekt in hen. En de eeuwige zoektocht naar het ontbrekende deel een feit is.

Anderen geloven in hun spiegelbeeld, dat wat zij denken te zijn, zo zijn zij ook.

Maar het spiegelbeeld spiegelt hun zelfgevormde manifestatie, waardoor ze nooit zien wie zij werkelijk zijn.

Weer anderen gebruiken het beeld uit de buitenwereld om zichzelf aan te conformeren.

Kortom er is nog werk aan de winkel.

We mogen weer toestaan dat we NATUURLIJK mogen zijn.  Zoals we zijn, zonder toeters en bellen om iets te maskeren, zonder verwachtingspatronen om iets te mogen worden. Simpel omdat we al ZIJN. En als we ons ontdoen van de valse beelden en illusies omtrent onszelf dan worden we vanzelf anders, groter, meer volwassen en veel rustiger.

Dan sluiten we beter en beter aan op de organische stroom van licht en kracht die vanuit de ziel naar ons toevloeit.

De stroom die via onze Hartepoort naar binnen glijdt in ons diepste besef.

Zodat dit licht  geboortelicht wordt en ons naar onszelf terug brengt.

Wat dat ook moge zijn, wie het ook uiteindelijk worden zal.

Want uiteindelijk blijf JIJ over.

NATUURLIJK, zoals je bent.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email