Cyprus, September 2014

Cyprus, September 2014

Voordat  ik er aan begin om de gebeurtenissen in en rondom de opening van de Zonnepoort boven het Midden Oosten te beschrijven wil ik jullie eerst iets uitleggen.  Het is misschien moeilijk te begrijpen,, maar je hebt dit weten nodig om te beseffen hoe de energiewereld in elkaar steekt.

Vanaf mijn geboorte ben ik verbonden met bepaalde dimensiepoorten. Binnenin die poorten gelden bepaalde regels en coderingen. Ben je verbonden met die coderingen, dan behoor je jezelf te gedragen volgens normen en waarden die binnen deze  velden gelden.

Omdat de taak van een lichtwerker er op gericht is om binnen die velden juist bepaalde vaststaande normen te veranderen, krijg je te maken met een vreemd fenomeen. In  de verbinding met het licht worden er voortdurend metingen en peilingen uitgevoerd, door ( in dit geval) mijn bewustzijn heen om te kunnen bepalen hoe de gevoels coördinaten werken. Maar ook om te kunnen bepalen op welke frequentie de wereld waarin ik leef zich bevind. Wordt er een bepaalde vaststelling gedaan, dan gaan de “bovenwerelden” aan de slag om de zware codes met energie te doorstralen om van hieruit een nieuwe frequentiegolf op te bouwen.  Ik ben in dit gebeuren het levende instrument op aarde. En via mijn instrumentarium worden deze metingen nonstop uitgevoerd. Hierdoor moest ik mij vaak begeven in laag gefrequenteerde verbindingen. Om de codes op te sporen en te kunnen kraken. Niet geheel en al zonder gevaar. Vandaar dat de beschermingsgraad rondom mijn aardse leven altijd heel hoog geweest is. Bizar hoog. En het was nodig, anders had ik al lang niet meer geleefd. Zo moest ik “ rollen” spelen, waarin ik mij onder “ de mensen” begaf en in deze rol moest ik hun bedoelingen doorgronden. Binnenin mijn Hartchakra, in de Tempel van het heilig licht ( thymus) bevindt zich een transmitter. Deze transmitter gaat onmiddellijk aan het werk als er een patroon van oneerlijkheid, onrechtvaardigheid, manipulatie en machtsmisbruik tevoorschijn komt.  Via die transmitter wordt er dan gewerkt aan het verbinden tot in de diepste graad. Met andere woorden; men zoekt terug naar de oorsprong van dit proces, om het tot in de kern te kunnen aanraken. Ik heb daarbij de bevoegdheden gekregen om via het bewustzijn van “anderen’ in hun databank de oorsprong van het proces te kunnen achterhalen. En als die oorsprong is gevonden dan begint de transmitter de coderingen binnenin dit veld te kraken en om te buigen. Van jongs af aan heb ik daardoor buiten de gevestigde orde geleefd. Binnen het gezin, de maatschappij haalde ik altijd de oneerlijkheden naar boven en dat werd mij uiteraard niet in dank afgenomen.  Daar mijn bewustzijn hierin als een vergrootglas werkt, worden de zaken die verborgen werden gehouden uitvergroot en aan het licht gebracht.  De coördinaten werden duidelijk zichtbaar en door de lichtwereld in behandeling genomen. Ik heb hierin moeten leren om een geheel eigen levensvorm te creëren.  Ogenschijnlijk aangepast, maar op mijn manier. Toen de beweging naar 2012 werd ingezet en alle coördinaten begonnen te verschuiven, heb ik zware jaren beleefd. Ik moest “ werkmateriaal” aanleveren voor boven.  Ik kreeg te maken met mensen die in hun databank de meest zwarte geheimen mee droegen en bracht deze patronen allemaal aan het licht. Ik sta hierin niet alleen, er zijn meerdere lichtwerkers die dit doen. Maar zij kennen elkaar op aards niveau meestal niet.  Zij werken wereldwijd binnen de netwerken om op bepaalde strategische punten een ankerkoord te bouwen naar de kosmos en de kern van de aarde.

Het komt er op neer dat zo een lichtwerker alleen werkt, en op vertrouwen zijn koers blijft varen, wat er ook gebeurt. Dat vereist een sterke persoonlijkheid. Want eenmaal de taak aangegaan binnen de aardse velden, kun je niet verzaken. Er hangt te veel van af.  Ik heb geleerd mijn eigen weg te gaan, wat voor bespottingen, kwaadwillend heden en bedreigingen er ook zijn geweest.

Zo heb ik gedurende mijn leven van Nu ongelooflijk veel werkmateriaal aangeleverd voor “ boven”. Mijn bewustzijn peilt in een nanoseconde in een bepaald gebied waar ik ben de hele omgeving af en brengt deze in kaart.  Waardoor bepaalde coördinaten meteen door bijv. De Galactische Federatie bestudeerd kunnen worden.  En er een actieplan gemaakt kan worden.

Ik moet me daarvoor gewoon naar het gebied begeven, me omringen door zoveel mogelijk mensen ( bijv. door in een vakantieresort te gaan logeren), zodat allen  die daar op dat moment zijn tot in hun diepste netwerken gescand worden en  hun coördinaten  samengevoegd kunnen worden in een Giga kosmische databank.  In dit geval – op Cyprus dus – waar op het moment dat ik daar logeerde duizenden toeristen uit alle hoeken van de wereld bij elkaar kwamen, werd er een Scan gemaakt van bovenmenselijke orde. Terwijl ik dan het eiland verken ( 1200 km gereden bijna, dus een groot gebied bestreken) gaat de peiling alsmaar door.  Ik kom onderweg mensen tegen die een belangrijke verbinding hebben in hun databank t.a.v. dit land.  Twee jaar geleden is dit al begonnen, toen ik in 2012 naar Mexico ben afgereisd om daar de galactische uitlijning mee te maken.  Daar heb ik drie jonge mensen leren kennen, die van Cyprus kwamen en in Brussel voor de Europese gemeenschap werken. Via het bewustzijn van deze mensen is er al veel info verzameld.  Een van deze mensen is de zoon van een ambassadeur, die wereldwijd heeft gewerkt. Nu, inmiddels op pensioen, terug gekeerd naar Cyprus en daar weer leeft. Een heel groot coördinatiepunt in tijd en ruimte.  Zo begint de kosmos al in te werken op het proces en in de jaren na deze ontmoeting komen er dan mensen bij mij die op de een of andere manier in verbinding staan met Cyprus. Dat stopt niet. Vervolgens ga ik  daar dan zelf naar toe om  in de zielepoort van het eiland een essentiële verbinding te mogen aanraken.   Niets wordt aan het toeval overgelaten. Ik ontmoet in het resort een man, Michael geheten, die zonder dat hij dit bewust weet een lichtwerker van de eerste orde is. Hij heet dus al Michael, is in deze maand ( De Michaelsmaand ) 65 geworden en gaat nu op pensioen.

40 jaar geleden heeft deze man al op Cyprus gewoond met  zijn vrouw. Hun eerste kind is er geboren. Vlak voor de Turkse bezetting is hij teruggekeerd naar Engeland. Vanuit Engeland heeft hij vele posten binnen de technische dienst van het leger vervult. En deze post heeft hem van Duitsland tot Oman tot Amerika gebracht. Zelfs een kind kan begrijpen dat deze man vol met codes zit. En deze codes moeten loskomen en gerangschikt binnen het werk. Als ik dan deze man ontmoet is dat niet toevallig. Via de thymus worden de informatiestromen losgemaakt en verstuurd via de transmitter. In hoog tempo worden al zijn codes vrijgemaakt en naar “ boven” doorgegeven. Zonder dat hij dit beseft is hij dus nu VRIJ. Hij mag zijn aardse leven afmaken, maar hoeft niet meer te infiltreren binnen de codevelden van de aardse kooirasters. En hij weet dit niet.  Dit is maar een klein voorbeeld, hoe in de energetische  uitwisseling tussen mensen in de energie aangeraakt wordt en gebruikt. Dit alles valt binnen geheime patronen en mogelijkheden, ik kan en mag daar niet verder over uitweiden. Niemand is “ toevallig” op Cyprus, als daar zo een belangrijke uitlijning plaats vindt. Iedereen die daar komt heeft een stukje van de code bij zich. De code van macht en onmacht. Van strijd en hoop. Binnen de tijd dat ik daar dan ben, werkt men keihard aan het verzamelen van de gegevens, de ordening hiervan en de herstructuring binnen de zielepoort van dit land. Ongelooflijk hoe tijd en ruimte, aardse energie en kosmische energie samenkomen in een betrekkelijk korte termijn. En hoe zonder wat we dit van elkaar weten juist die mensen daar zijn die “ geroepen” zijn om hier hun rol in te spelen.

Met verbindingen die terug gaan tot Atlantis en waarschijnlijk zelfs Lemurie.

Vanuit dit punt worden er dan activaties op gang gebracht, die wereldwijd hun invloed gaan verspreiden. De lijnen en verbindingen overstijgen tijd en ruimte. Overal ter wereld zitten mensen klaar die in hun bewustzijn de nieuwe codes gaan ontvangen en in de netwerken inbouwen.  En zonder dat er veel ruchtbaarheid aan gegeven wordt, speelt Cyprus een cruciale rol in het overzetten van de nieuwe tijdscodes. Geweldig toch. Zo ontroerend mooi.

In een volgende beschrijving zal ik proberen woorden te geven aan dit fenomeen.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email