De Graalcode

De Graalcode

Er is veel beweging merkbaar in en rondom de planeet.

Het is de moeite waard om te vermelden dat de Graallijnen in beweging komen. Er is al een krachtige straal omhoog geschoten, dwars door Engeland heen. In Somerset, waar de energie van het oude Avalon gesitueerd is.

De Graalcode is losgeschoten en hoog de hemel in geslingerd.

Alsof het deksel van de put is. Daardoor is er van binnenuit een immense verschuiving opgetreden in de ziel van het land.

Veel energie kwam vrij, dat trok energiestromen aan en de winden zijn begonnen te waaien. Het land is zelfs overstroomd. Er is vanuit de kosmos  hard aan gewerkt om deze overstroming binnen de perken te houden, zodat het land niet verzwolgen zou worden door de zee.

Via het Engelandportaal zijn vele oude aansluitingen zichtbaar. Krachtslijnen komen samen.

De graancirkelenergie heeft een patroon, een code losgemaakt. De codes sloten d.m.v. de innerlijke weg op elkaar aan. Veel mensen die in Engeland wonen/komen hebben onbewust een deel van de code gedragen/geactiveerd/ontsleuteld.  De geheime taal die in deze codes lag is gedecodeerd en daardoor is er een immens patroon met vele poorten en energetische gangen in beweging gebracht. Alsof er een enorme knop omgezet is die vanuit de diepte het graallicht heeft “opgepompt”.

Via het morfogenetisch veld geven we trillingen door die wereldwijd deze ontsleuteling in beweging houden.

Zo zal er ook een Graal-straal vrijkomen in India. In Varanasi. Een paar weken geleden is er een bovenportaal ontsloten hoog inde Himalaya bij de monding van de Ganges.

Ik zag de Moedergodin nieuw vruchtwater baren. Het kwam met grote golven uit haar schoot vrij en stroomde  de Ganges in.  Dit vruchtwater verbindt zich energetisch met de Ganges en zal van hieruit naar alle rivieren van de wereld worden verplaatst. Aangezien de Ganges een heilige rivier is en tevens de meest vervuilde rivier op aarde, is de zuivering van de Ganges een belangrijke voorwaarde in het evolutieproces van onze planeet. Er wordt al jaren energetisch hard aan gewerkt om de trilling te zuiveren.

In Varanasi staat een prachtige gouden tempel. In de tempel is een oeroude Shiva Linquam aanwezig die door de Indiërs de “ Heilige Graal” wordt genoemd. Elk jaar komen duizenden mensen naar deze Tempel om de steen aan te raken.

Ik heb gezien ( in een visioen) dat het heilige water uit de Steen kwam op borrelen, en dat in een straal van kilometers breed rondom de Tempel een gouden Graalschaal geboren werd.

Ik zag dat de Ganges zich energetisch verlegde en de schaal voorzag van lichtend water. Alsof er vanuit dat gebied een Graalpunt ontspringt dat vanuit India, Azië gaat bevoorraden.

Naar ik later hoorde is er zelfs dit jaar een overstroming geweest van de Ganges in dit gebied en ook dat is een zeldzaamheid.

Zo zal er door de wereld heen een beweging op gang gebracht worden die het heilige graalwater gaat verplaatsen naar de oude krachtsplekken.

Ik kan hen niet allemaal benoemen. Maar  één ervan ligt in Ethiopië, de oude mijnen van Koning Salomon,  aan hem geschonken door de koningin van Sheba, die ook een belangrijke graalcode dragen.

Er schijnt tot op de dag van vandaag een menselijke bewaker aanwezig te zijn die via een lange lijn van tradities en oude families de mijn bewaakt.

Hierbij wil ik nog vermelden dat de rivier De Nijl, ook in Ethiopië ontspringt. De blauwe Nijl wordt hij hier genoemd.

Alweer zo’n belangrijke waterader in de menselijke geschiedenis.

Bronpunt en Geboortelicht.

Niets is toeval.

Zo worden alle voorbereidende werkzaamheden die we eeuwen lang hebben opgebouwd, nu samengevoegd en geactiveerd.

De wereld gaat een wonderbaarlijke tijd tegemoet.

Een tijd van wedergeboorte.

De tijd van het vruchtwater.

Overstromingen, verschuivingen, aanrakingen. Continenten die zich verplaatsen, breuklijnen die zich roeren.

Blijf geloven in je innerlijke groei.

Bij veel mensen wordt de energie laag in hun aura die met de graallijnen in verbinding staat geheeld. De blauwdruk van de Graal herrijst uit de dieptes van onze innerlijke BRON.

Vader en Moederlicht komen samen in een vernieuwd, heilig sacrament.

Het is niet meer te stoppen

We tillen met elkaar de Heilige Graal omhoog uit het bewustzijn van de planeet.

Proost…dat het jullie wel moge bekomen.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet.

Print Friendly, PDF & Email