Cyprus 2

Cyprus 2

Nu we gaan merken  dat er in het wereldbewustzijn een definitieve herstructurering gaat plaats vinden, zal ik proberen te beschrijven wat er zich rondom de installatie van De zonnepoort en het daaruit zich opbouwende gouden lichtlichaam gebeurt.

Allereerst moet ik jullie er dan op wijzen dat het Ankerpunt waarop deze poort zich vestigt, in een gebied ligt dat al heel lang verdeeld is geraakt.

Het is ook duidelijk te voelen op Cyprus zelf.  In de aura van Cyprus hangt een leegte. De samenhang ontbreekt.  Wat niet vreemd is als je bedenkt hoeveel strijd zich er rondom en op het eiland heeft afgespeeld. Met de herinnering aan dat wat er in 1974 gebeurde nog vers in het geheugen. Ook toen zijn er weer veel te veel mensen gestorven. En je voelt het verdriet, de leegte en vooral het gebrek aan vertrouwen. Trek je dit door tot in de bodemwaardes van het gebied, dan bemerk je dat juist op de plaats waar het gouden zonnelichaam zich wil enten, er geen ankerpunt is. En dat is diep triest. Tijdens mijn reis door Cyprus heb ik vele plaatsen mogen bezoeken waar Ankerpunten gebouwd mochten worden. De code van het Michaels licht is diep ingebouwd in de structuur van het eiland. Deze werkt nu ook in op de verborgen lagen en structuren, de valse koorden van macht en onmacht. 

Tot in de kern van de zielepoort van het eiland, werkt de energie sterk in om er opnieuw een Eenheid in te bouwen.

Ik heb via de zon vele nieuwe coderingen zien binnen komen.  Ik kon recht in de zon kijken zonder verblind te worden en zag de kleuren van het Christusbewustzijn er steeds door heen stralen. Het wit, roze en blauw.  Dat kon alleen op 21 en 28 september, de andere dagen kon ik absoluut niet recht de zon in kijken.

We hebben de Michaels patronen gevolgd, dwars door het Troodos gebergte heen. En een authentiek lemen kerkje gevonden dat  op een zeer speciale plek stond, lastig te vinden, niemand in  de buurt, de deur op slot. Maar na het aanbrengen van de gouden driehoek, ontsloot de deur zich alsnog en mochten we naar binnen gaan. Binnen in dit zeer eenvoudige kerkje hebben we een prachtige verbinding gemaakt met de Michaels code. Later vonden we aan de andere kant van het eiland in een klein plaatsje dichtbij de grens met Turkije een tweede kerk. Deze lag op dezelfde lijn als het vorige kerkje. Er stonden twee kerken naast elkaar. Het oude kerkje uit 1850 stond pal naast de net nieuw gebouwde kerk. In deze kerk vond juist een bruiloft plaats en met toestemming van de priester mochten wij naar binnen en zelfs nog fotograferen. Wat een mooie, lichte, blije kleuren waren er te zien in dit kerkje. De oude iconen in een nieuw jasje gestoken. Alsof dit symbool stond voor de verandering die op gang aan het komen is. Echt heel bijzonder.

Ook hebben we de Aphroditelijn gevolgd. Van de baden tot de rots tot de tempel.

Bij de tempel stond binnen in een gebouw een zeer oude steen. Ik werd er naar toe getrokken, was op dit moment ook helemaal alleen op deze plaats en heb een kernverbinding met de steen kunnen maken. Aan alle kanten heb ik de steen met liefde doorstraald en gevoed. Had echt het gevoel dat de engelen om me heen waren. En op het moment dat dit gebeurd was, ging de deur open en kwamen er toeristen met een gids binnen. Deze gids lette goed op of er niemand flitste met zijn fototoestel, laat staan iets aanraakte. Dus ik heb weer eens geluk gehad. En de gids kwam op een bepaald moment naar me toe en zei met glinsterende ogen dat deze steen de oudste steen in  het gebied ooit gevonden was. “ It is really special” zei ze. Ja dat had ik al gemerkt.

Zo zijn we van de ene naar de andere plek gereisd om aanrakingen te doen. In het groot en in het klein. Om verbindingen te koppelen en anderen juist te ontmantelen.

Bij de Turkse grens, vlakbij Famagusta stonden we helemaal alleen bij een grenspunt van de U.N. Een desolaat gebied. Met kapotte huizen en hotels. Er heerste een akelige, dode stilte. Buiten het zicht van de grenswachter heb ik met rozekwarts, berkgristal en amethyst een gouden driehoek gevormd.  En deze over het hek gegooid. Ook hebben we overal Shamballacodes geplant.

Het symbool van de witte duif en de hemelse vrede.

Toen we in eerste instantie het kleine Michaelskerkje niet konden vinden, en om hulp vroegen kwam er een zwerm duiven bij ons vliegen, met 1 witte duif er bij. Steeds streken ze neer en als wij dan volgden, streken ze even verderop weer neer en zo vonden wij het kerkje. Zo hebben we veel wondertjes en toevalligheden ontmoet.  Ik zal er hier niet verder over uitweiden.

Het belangrijkste wat er moest gebeuren is gedaan.

De metingen zijn verricht, de coördinaten doorgeven. De aanrakingen brengen bewegingen op gang.  Die tot in de verre toekomst van groot belang zullen zijn. Tot in de diepste kern van de Zielepoort is de helende stroom binnen gedragen en deze mag er nu zijn werk gaan doen. Duizenden kleinere en grotere verbindingen zijn gekoppeld. Een enorm hologram van licht is ingedaald. En moet nu nog zijn heilig werk gaan doen. De werkzaamheden op zich gingen moeizaam. Omdat de samenhang ontbrak. Omdat de zware, maar vooral lege structuren weinig houvast boden. Heel speciaal, om ook dit eens te mogen ervaren.

Het feit dat ik over mezelf  spreek in deze uitlijning komt geheel en al voort uit het feit dat ik er was en met en via mijn energielichaam heel veel lichtwerk heb mogen doen. Dat wil niet zeggen dat het om Mij gaat.  Het wil slechts zeggen dat Ik er Was en deed wat gedaan moest worden in samenwerking met alle lichtkrachten van welke origine dan ook om op deze speciale plaats een geboortekanaal voor het gouden licht te bouwen.

Het leek een beetje op het volgende: overal stroomden riviertjes en kanaaltjes die allemaal een eigen bedding volgden. Maar in het hart van het land is nu een bassin gebouwd dat alle kanaaltjes bij elkaar brengt. Een graalpunt is geopend. Het moet hier en daar nog wat groeien en wereldwijd de verbindingen koppelen. Maar dat de gouden graalbeker in de ziel van Cyprus teruggebracht is staat vast. Deze graalbeker mag groeien en het gouden licht ontvangen, zodat de inwijdingsbaden van het gouden licht in ere hersteld zullen worden.

Vanuit Engeland zal de graallijn naar Cyprus hersteld worden op al zijn lagen en facetten.

Voor 21 december 2014 moeten de ankerpunten er zijn en hun werk gaan doen.

Vanuit Cyprus komt er een nieuwe wereldbeweging op gang.

De aardige, fijne mensen die er wonen wens ik toe dat er in hun hart en ziel een stukje van de gouden graalcode geopend mag worden, zodat hun oorspronkelijke zieleweg weer ontsloten wordt.  En zij zoals in vroeger tijden, de gouden baden van het hemelse licht weer kunnen beheren.

Als de energie hersteld is, zal Cyprus energetisch zijn taak weer op kunnen nemen in het overzetten van de Graalcodes.

Ik hoop dat dit spoedig een feit zal zijn. Maar zoals alles in tijd en ruimte, moeten we dit overlaten aan De Evolutie.

En dit alles doorstralen met onze hoop, vertrouwen en liefde.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email