Aantrekkelijk?

Aantrekkelijk?

Wil je aantrekkelijk zijn?
Gedraag je dan op een natuurlijke wijze.
Straal een eenvoudige, niet overdreven menselijkheid uit.
Veroordeel jezelf en anderen niet.
Reageer op gebaren van liefde en zet geen masker op.
Wees gewoon jezelf.

Accepteer dat je zwakheden, tekortkomingen en zelfs schaduwkanten hebt.
Het gaat er niet om dat je onvolmaakt bent, maar dat je "heel" bent.
Het gaat er niet om dat je gebreken vertoont, maar dat je in alle opzichten "jij" bent.

 

Deepak Chopra.

Print Friendly, PDF & Email