Condensatie van licht.

Condensatie van licht.
Goud bezit een zeer reële waarde, omdat het van de zon komt; het is de condensatie van het zonlicht.
De zon produceert etherisch goud en de aarde legt het vast: sinds miljarden jaren doorklieven zijn stralen de ruimte en dringen door tot in de diepte van de aarde, waar entiteiten hun materialisatie bewerkstelligen. 
En daar kunnen wij nu het goud plukken, zoals je in de zomer, wanneer ze rijp zijn, de vruchten van een boom plukt.
De mensen strijden om goud, ze doden elkaar voor goud, maar dat is niet wat de zon wil.
De zon wil iets goeds, iets glorieus in hen verwezenlijken door bemiddeling van het goud.
Sinds zij haar boven hun hoofd hebben zien schitteren, zouden ze deze plannen van de zon doorzien moeten hebben; en deze heilzame krachten, waarmee het goud gevuld is, zouden ze niet alleen voor hun lichamelijke gezondheid, maar ook voor de ontplooiing van hun spirituele lichamen kunnen leren gebruiken. 
Want het is mogelijk om de weg terug te volgen van het condensatieproces van het goud, om daarin het licht, de warmte en de macht van de zon terug te vinden.
Omraam Mikhaël Aïvanhov
Print Friendly, PDF & Email