Goed voedsel.

Goed voedsel.

 

Je ervaart een bepaalde verwarring…
Welnu, weet dat die voortkomt uit vreemde elementen in je fysiek of psychisch organisme, die op slinkse wijze bij je zijn binnengekomen en storingen veroorzaken.
Maar als je ze verdrijft, zal alles zich herstellen.
Hoe doe je dat?
Door je te zuiveren.

Begrijp het belang van de zuiverheid, hoe noodzakelijk deze is voor het juist functioneren van je fysieke lichaam evenals van je psychisch organisme.
Zich zuiveren betekent dat men leert zich juist te voeden.
En ik bedoel niet zozeer het fysieke voedsel – alhoewel men ook dát niet altijd weet te kiezen – maar ik spreek vooral over voedsel op het astrale vlak, het gevoel, en over voedsel op het mentale vlak, de gedachten.’
Je verslindt gelijk welke gedachte of gevoel, en vervolgens ben je verbaasd dat je een indigestie hebt of vergiftigd wordt.
Leer te schiften en alle zegeningen zullen je deel worden: de zuiverheid zal je wijzer, sterker, mooier en gezonder maken.

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Print Friendly, PDF & Email