Spreek je diepste waarheid.

Spreek je diepste waarheid.

Speak your deepest truth, even if it means losing everything – your pride, your status, your image, even your way of life.
A life of lies and half-truths, the burden of unspoken things, will eventually suffocate you and everyone around you.
Give up everything for a truthful existence.

Know that you can only lose what’s non-essential.

 

Spreek je diepste waarheid, ook als het betekent dat je er alles door kwijtraakt- je trots, je status, je imago, zelfs je manier van leven. Een leven gebaseerd op leugens en halve waarheden, de last van onbesproken zaken, zullen je op het laatst verstikken en iedereen om je heen ook.

Geef alles op voor een bestaan dat op waarheid is gebaseerd. En weet dat je alleen verliezen kan wat niet essentieel is.

Jeff Foster.

Print Friendly, PDF & Email